Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energimærkning af bygninger i Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energimærkning af bygninger i Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Energimærkning af bygninger i Danmark
Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen

2 Baggrund for EMO EU Bygningsdirektiv - 2002
Kritik af hidtidige ordninger - Rigsrevisionen Energibesparelser i bygninger i fokus Realisering af flere besparelser ønskes

3 Lovgivning om EMO Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (Lov 585, 24/6 2005) Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (Bek. 1731, 21/ ) Gebyrbekendtgørelsen (Bek. 351, 17/4 2007) Se:

4 Hvad skal energimærkes? - enfamiliehuse
Enfamiliehuse energimærkes ved salg Køber har krav på energimærkning

5 Hvad skal energimærkes
Hvad skal energimærkes? - flerfamiliehuse, handel, service og offentlige bygninger Bygninger over m2 hvert 5. år Alle offentlige bygninger hvert 5. år Ved salg og udleje (fra 1/7 2008) ved salg af ejer-/andelslejlighed eller ved udlejning skal der være energimærkning for hele bygningen ejer/ejerforening/udlejer eller lign. er ansvarlig for energimærkning

6 Hvem er fritaget? Bygninger til industri og håndværk
Bygninger under 60 m2 Bygninger, hvor der ikke bruges energi til regulering af indeklima Fredede bygninger, kirker mv.

7 Hvordan foretages energimærkning?
Særligt beskikkede energikonsulenter Håndbog og EMO-software Teknisk revision Hvor meget koster det? for enfamiliehuse: maks. honorar (3.500 – kr.) for flerfamiliehuse mv.: markedsbestemt pris

8 Hvad indeholder mærkningen?
Klassificering af den energimæssige stand på en skala fra A1 til G2 Besparelsesforslag med angivelse af energi, investering og rentabilitet

9 Design og indhold Beregnet forbrug: Énfamiliehuse Oplyst forbrug:
Flerfamiliehuse, Handel, service og offentlige bygninger

10 Energimærkeskalaen Energimærket er en værdi på en skala fra A1 til G2 Mærket er altid baseret på beregning under standard–forudsætninger Særlige regler for sommerhuse

11 Grænseværdi i kWh/m² år
Energimærkeskalaen Skalatrin Grænseværdi i kWh/m² år A1 < /A A2 < /A B1 < /A B2 < /A C1 < /A C2 < /A D1 < /A D2 < /A E1 < /A E2 < /A F1 < /A F2 < /A G1 < /A G2 > /A

12 Energispareforslag Besparelsesforslag er brugerøkonomisk rentable hvis: værdi af årlig besparelse (kr.) x skønnet levetid (år) skønnet investering (kr.) > 1,33

13 Energispareforslag Besparelse og investeringsbehov
Konklusion: Mærke og ydeevnen beregnes på baggrund af standard forudsætninger Besparelsesforslag ved renovering

14 Gennemgang Beskrivelse af bygningsdele
Uddybende beskrivelse af besparelsesforslag

15

16 Beskrivelse Bygningsbeskrivelse

17 Øvrig info Øvrige oplysninger til sidst

18 Energimærkning af nye bygninger
Formål: kontrollere, at den nye bygning opfylder bygningsreglementets krav Konsulenten skal ikke stille forslag til energibesparelser i nye bygninger Der skal udarbejdes en sædvanlig bygningsbeskrivelse

19 Kedler og varmeanlæg Regelmæssigt eftersyn
Olie- og fastbrændselskedler hvert 5. år Gaskedler over 100 kW hvert 4. år Oliekedler renses hvert år Udføres af tekniske eksperter Omfatter alene kedelanlægget

20 Kedler og varmeanlæg Éngangeftersyn af kedel- og varmeanlæg
Hvis kedel er over 15 år gammel Alle brændsler (ekskl. biobrændsel) Udføres af tekniske eksperter Omfattet af energimærket, hvis bygningen skal energimærkes regelmæssigt Gælder hele varmeanlægget

21 Ventilationsanlæg Eftersynsordning er under udvikling
Mål: at medvirke til at ventilationsanlæg drives med lavest muligt energiforbrug Omfatter store ventilationsanlæg Træder i kraft 1. januar 2008

22 Status for energimærkningen
Siden 1. september 2006: Enfamiliehuse: ca mærkninger Flerfamiliehuse: ca mærkninger Handel, service og offentlige bygninger: ca. 500 mærkninger

23 Udvikling af EMO Tidsstudie gennemført
Justering af honorarer Justering af kravene til konsulenterne Justering af kvalitetssikring Fokus på høj kvalitet for brugeren I kraft 1. januar 2008 Certificering af konsulentfirmaer Hæve kvaliteten Øge kapaciteten

24 Energipolitikken og bygningerne
Offentliggørelse af oplysninger fra energimærkningen Kampagner for realisering af energibesparelser i bygninger Barrierer for energibesparelser undersøges for bl.a. udlejnings- byggeri og offentlige bygninger Stramme bygningsreglementet med 25%

25 Links

26 Morten Tony Hansen E-post: mth@ens.dk Telefon: 33 92 75 96
Spørgsmål? Morten Tony Hansen E-post: Telefon:


Download ppt "Energimærkning af bygninger i Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google