Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Installationer Varmt vand.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Installationer Varmt vand."— Præsentationens transcript:

1 Installationer Varmt vand

2 Program 8.30 Velkomst og introduktion 9.00 Varmeanlæg Pause Varmeanlæg Varmefordelingsanlæg Frokost Varmefordelingsanlæg Intelligent energistyring Ventilationsanlæg Pause Ventilationsanlæg Varmt vand Slut for i dag

3 Indhold i dette indlæg Typisk varmtvandsforbrug Varmtvandsbeholdere
Varmtvandsvekslere Urstyring på cirkulationsledninger Rørisolering

4 Energiforbrug til opvarmning af varmt brugsvand
Gennemsnitlig bruges der ca. 850 kWh pr. person til opvarmning af varmt vand i boliger. Svarende til kWh for en familie på 4 personer Gennemsnitligt bruger husstanden ca. 40 kubikmeter koldt og varmt vand pr. person pr. år Ca. 1/3 af vandet bliver varmet op til varmt vand

5 Andel af varmtvands forbrug
Kilde SBI, 2009:10 Varmt brugsvand

6 Energiforbrug til at opvarme varmt vand
Temperatur stigning 0 C Massefylde Kg/m3 Varmefylde kWh/m3 0 C Forbrug kWh/m3 30 995,7 1,16 34,9 40 992,3 1,15 46,4 50 988,0 57,9 60 983,2 1,14 69,4 Eksempel vand skal varmes op fra 10 til 55 °C (45 x 990,2 x 1,15) / 1000 = 51,2 kWh/m3

7 Varmtvands temperatur
Normalt skal temperaturen i veksler og beholder stilles til 55 °C for at undgå legionella bakterier Tjek evt. temperaturen ved en vandhane - her skal den være ca. 50 °C Ofte er temperaturen indstillet for højt, hvilket kan give dårlig afkøling på fjernvarmeanlæg om sommeren

8 Tjek om husstanden får hurtigt varmt vand
Normalt er det ok at vente 10 sekunder på det varme vand Men mange skal vente meget længere Spørg evt. om de skal vente længe på det varme vand Eller tjek selv ved at åbne en hane længst væk fra varmeinstallationen, tag tid

9 Overvej bedre placering
Når beholder eller veksler udskiftes (eller hele varmeanlægget), glemmes denne gode mulighed ofte Placering nærmere bad og køkken, minimerer varmetabet i rør og giver hurtigere varmt vand Placer hvis muligt også beholder eller veksler tæt ved fjernvarmestik/kedel/varmepumpe

10 Perfekt placering af vandvarmer
Bad Teknik Køkken Korte rørføringer, hurtigt varmt vand, mindre tab

11 Uhensigtsmæssig placering af vandvarmer
Bad Teknik Køkken Medfører ventetid på varmt vand Eller cirkulationsstreng med elforbrug og varmetab i rør

12 Montering af ur på cirkulationspumpe
Nemt og billigt at montere uge-ur på en cirkulationsstreng Kan fx indstilles til at pumpen kun kører 3 timer hver morgen og aften. Evt. flere timer i weekenden

13 Eksempel på besparelse med ur på cirkulations-strengen
Elforbrug til cirkulationspumpen (20 W x 12 timer x 365 dage) / 1000 = Ca. 90 kWh/år Varmetab cirkulationsstreng (0,2 W/m x 40 °C x 20 m x 12 timer x 365 dage)/ 1000 = ca. 700 kWh/år Besparelse ca. 650 kr. pr. år ved fjernvarme med halv driftstid

14 Varmtvandsveksler Fylder mindre end en beholder
Varmer vandet op med det samme, har kun meget lidt vand stående i veksleren Nogle fjernvarmeværker foreskriver, at der skal være vekslere Fx 0,5 W/K x 8760 timer x ( °C) /1000 = 153 kWh/år I brygges vil ca. halvdelen af varmen kunne udnyttes

15 Varmtvandsbeholder Har altid en vis mængde varmt vand
klar, fx liter Fylder mere end veksleren Har typisk lidt større varmetab end veksleren pga. den større overflade Nogle fjernvarmeværker foreskriver, at der skal udskiftes til beholdere Fx 1,2 W/K x 8760 timer x ( °C) /1000 = 368 kWh/år I brygges vil ca. halvdelen af varmen kunne udnyttes

16 Vælg en plus-installation
Plus-installation er en optimeret beholder eller veksler med bedre isolering og teknik Giver mindre varmetab og mulighed for et større tilskud i henhold til standardværdikataloget

17 Tyndere varmtvandsrør
Gamle varmtvandsrør i fx en kælder, kan rimeligt enkelt udskiftes til tyndere rør som i nye huse. Betyder at der spildes meget mindre vand, hurtigere varmt vand og dermed øget komfort Eksempel på vandspild pr. gang med 10 m rør (indvendig diameter) Diameter 20 mm  3 liter eller diameter 10 mm  0,8 liter

18 Kortere ventetid og mindre vandspil med tynde rør
Ø 20 mm Ø 10 mm Kilde: Energihåndbogen side 161

19 Isolering af varmtvandsrør
Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger

20 Ny DS452 Pr. 31. marts 2014 øges kravet til rørisoleringen med ca. 30 % Beregn evt. rørisolering på Rocktec

21 Monter vandbesparende udstyr
Vandbesparende udstyr, fx sparebruser med et forbrug på 8 liter/minut. En almindelig bruser bruger ofte 15 liter/minut Perlator i vandhaner Meget billige tiltag med stor besparelse

22 Opgave Hvad er jeres egne erfaringer med varmtvandsbeholdere, varmtvandsvekslere og løsninger så der kommer hurtigere varmt vand?

23 Spørgsmål?


Download ppt "Installationer Varmt vand."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google