Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompostering af ”tang”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompostering af ”tang”"— Præsentationens transcript:

1 Kompostering af ”tang”
Præsentation af I/S FASAN – og af mig. Forsøget på Næstved komposteringsplads Lovgivningens begrænsninger

2 I/S FASAN Fælleskommunalt affaldsselskab på Sydsjælland (Faxe, Vordingborg, Ringsted, Næstved – og Stevns) Ca. 115 medarbejdere Forbrændingsanlæg, kraftvarmeværk, 2 affalds-deponier, komposteringspladser (haveaffald og spildevandsslam), genbrugsstationer og genbrugsterminal for pap og papir.

3 Forsøget Næstved komposteringsplads (haveaffald)
Modtaget 3 typer “tang”: “Fedtemøg” fra Klintholm (sept. 2006) Ålegræs fra Stege (sept. 2006) Ålegræs fra Ulshale (dec. 2006)

4 Forsøget Indhente amtets tilladelse til forsøget
15 tons ”tang” blandes med 30 tons råkompost (alt. haveaffald) De tre bunker omstikkes 4 gange Komposten sorteres (april 2007) Komposten analyseres for næringsstoffer, cadmium, olie og klorid (maj 2007) Komposten bruges internt på FASANs pladser (lovgivning!!)

5 ”Fedtemøg” og råkompost

6 Opblanding

7 Klar til sortering

8 Resultater Opblanding mulig Kun lidt lugt Ingen perkolat/spildevand
Omsætning af tang er mulig på 7 måneder Omsættes evt. olie i tang? Overskrider indholdet af cadmium i den færdige tang-kompost grænseværdierne? Giver indhold af klorid problemer ved afsætning?

9 Lovgivningens begrænsninger Proces
Miljøgodkendelse til kompostering af tang

10 Lovgivningens begrænsninger Afsætning
Kompost af haveaffald afsættes uden begrænsninger (oftest til private) – analyse og anmeldelse til Plantedirektoratet Kompost af spildevandsslam o.lign. – Reguleres af slambekendtgørelsen. Mange krav til bl.a. analyser af slam og kompost, temperatur, afsætning, opbevaring, indberetning og udbringning (oftest til landbrug) Kompost af tang – Er det affald? Hvis JA kræver afsætning af tang-kompost til landbrug i dag særlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen – krav om jordbrugsmæssig værdi – Bekendtgørelse rev. i løbet af 2007 (generel tilladelse?)

11 Afslutning Kompostering af tang sammen med råkompost er mulig.
Afvente resultat af analyser (cadmium, olie, klorid, næring) Kompostering kan ske i Fakse og evt. Næstved efter ændring af anlæggenes miljøgodkendelser Behandlingspris !! Problematikken omkring regulering og afsætning skal afklares


Download ppt "Kompostering af ”tang”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google