Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pilotprojekt for håndtering og bortskaffelse af jern- og metalskrot

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pilotprojekt for håndtering og bortskaffelse af jern- og metalskrot"— Præsentationens transcript:

1 Pilotprojekt for håndtering og bortskaffelse af jern- og metalskrot
I forbindelse med gennemførelse af pilotprojekt for håndtering og bortskaffelse af jern- og metalskrot blev der den 14. – 15. oktober 2009 afholdt et kursus i håndtering af jern- og metalskrot i Sisimiut. Denne her powerpoint-fil blev anvendt på kurset og indeholder en beskrivelse af det internationale skrotmarked og hvad der sker med skrottet. Indholdet svarer til dels til en gennemgang af kapitel 2 i rapporten ”Tilrettelæggelse af pilotprojekt”, Grontmij | Carl Bro A/S april 2010. Powerpoint-filen kan fx. anvendes ved formidling/undervisning internt i den enkelte kommune. 1

2 Det internationale skrotmarked
Eksempel på råstofproduktion i verden (2007) Samlet tonnage 1,3 mia. tons heraf: Finland 4,4 mio. tons Italien 3,2 mio. tons Spanien 19,0 mio. tons Sverige 5,6 mio. tons England 14,3 mio. tons USA 97,2 mio. tons Kina 488,8 mio. tons (Danmark 0,6 mio. tons) Indien 53,0 mio. tons Heraf tilsættes 485 mio. tons skrot eller 45 %.

3 Hvad sker der med skrottet?
Når skrottet et indsamlet bliver det opsorteret hos skrotvirksomheden. Rene fraktioner videresendes direkte til støberierne, mens urent jernskort sendes til shredderanlæg til videre behandling Råvarer Løst oplag Affald Container Tromler Færdigvarer og mellemprodukter til videre bearbejdning Deponi Forbrænding Kommunekemi Sortering Figur: Arbejdsgang hos produkthandler

4 Hvad sker der med skrottet?
En letjern-/metalpresse Presser lette fraktioner som zink, aluminium og let jern i 30*30 pakker til mindre smelteværker og støberier 4

5 Hvad sker der med skrottet?
Aluminium presset i 30*30 pakker – for at reducere volumen. 5

6 Hvad sker der med skrottet?
Figuren viser en principskifte af et schredderanlæg. En shredder er et mekanisk anlæg med hammermølle til knusning og neddeling af store og komplekse emner samt frasortering af ikke metalholdige emner. 6

7 Hvad sker der med skrottet?
Jernskrottet ankommer til schredder anlægget og vejes på brovægten

8 Hvad sker der med skrottet?
Skrottet afleveres på modtagepladsen.

9 Hvad sker der med skrottet?
Skrottet fodres i shredder- anlægget.

10 Hvad sker der med skrottet?
Frasorterede trykflasker. Trykflasker og lukkede beholdere kan forårsage eksplosioner i anlæggene …. De SKAL frasorteres af afsender!

11 Hvad sker der med skrottet?

12

13 Hvad sker der med skrottet?
Nye hammerhoveder I shredderanlæggene slås skrottet bl.a. i stykker i en Hammermølle…. ....det er hård kost for hammerhovederne!! Brugte hammerhoveder

14 Hvad sker der med skrottet?
I shredderanlægget indgår også et metalsorteringsanlæg eksempelvis som her et hvirvelstrømsanlæg. Her kan fraktioner med forskellig massefylde adskilles. Her er kapsler fra vinflasker på vej igennem et hvirvelstrømsanlæg.

15 Hvad sker der med skrottet?
De frasortede kapsler fra vinflaske.

16 Hvad sker der med skrottet?
Andre metaller som frasorteres i shredderanlægget Fraktionen urent jern fra genbrugsstationer i Danmark indeholder normalt 8-10 % metaller

17 Hvad sker der med skrottet?
Inden shredderskrottet er færdigt til videresalg frasorteres resterende fremmedlegemer (hovedsageligt kobberelementer og dækstykker) manuelt. Shredderskrottet må traditionelt maksimalt indeholde 0,25 % kobber.

18 Hvad sker der med skrottet?
Manuelt frasorteret kobberelementer 18

19 Hvad sker der med skrottet?
Det færdige shredderjern transporteres ud af anlægget.

20 Hvad sker der med skrottet?
Shredder-jern Det færdige produkt når urent jernskrot har været igennem shredderen og et metal-sorteringsanlæg

21 Hvad sker der med skrottet?
Shredderjern er en eftertragtet råvare pga. jernets ensartede kvalitet og vægtfylde.


Download ppt "Pilotprojekt for håndtering og bortskaffelse af jern- og metalskrot"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google