Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Biogasanlæg ved Andi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Biogasanlæg ved Andi."— Præsentationens transcript:

1 Biogasanlæg ved Andi

2 Biogas er mere end blot biogas...
Miljø Land- brug Energi

3 Biogasprocessen Tørstoffet i husdyrgødning består bl.a. af kulstof. I biogasprocessen omdannes under iltfrie forhold dette kulstof til en blanding af methan (CH4) og CO2. Blandingen af methan og CO2 kaldes biogas. Næringsstofferne lades tilbage i gødningen. Kvælstof gøres mere plantetilgængeligt.

4 Principskitse kilden: Copyright © by

5 Energiindhold Et ton svine- eller kvæggylle = 22 m3 biogas
= 14 liter fyringsolie. (cirka 16% bruges til transport og proces)

6 CO2 reduktion Et ton svine- eller kvæggylle = reduktion med 100 kg CO2
Anlæg ved Andi til tons biomasse pr. år sparer tons CO2 = 1 tons pr. indbygger!

7 Landbrugsmæssige fordele ved biogasfællesanlæg
“Let” at afsætte til naboer Mindsker transportudgifter Mindre udvaskning, denitrifikation og CO2 - udledning Støtter vedvarende energi (”grønt image”) Fælles gylleseparering Bedre kvælstofudnyttelse Homogen og letflydende Veldeklaret gylle Mindre lugtgener Fri for kim og ukrudt God balance mellem P og K Kontrolleret genanvendelse af affald

8 Landbrugsmæssige ulemper ved biogasfællesanlæg
Dårligt flydelag Risiko for tab af kvælstof (ammoniakfordampning) Mere tung transport på mindre veje

9 Afgasning reducerer lugten, principskitse
Vind- retning Ubehandlet gylle Afgasset gylle 5 minutter 12 timer Mine venner: Hvorfor skal Danmark lugte af ….

10 Lugt - biogasanlæg Myndighedsanbefaling - Krav til anlæg
5-10 Lugtenheder (LE) i byområder 10-30 Lugtenheder i det åbne land 10 Metoder til opnåelse af krav transport i lukket slamsuger eller overdækket container ingen åbne tanke aflæsning for lukkede porte udsugning fra alle tanke og lokaliteter med lugtemission rensning af udsugningsluft i biofilter rengøring af transportmateriel

11 Lugtkrav omkring anlæg


Download ppt "Biogasanlæg ved Andi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google