Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FN-systemet FN blev ”oprettet” 24. Oktober 1945 (51 medlemslande)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FN-systemet FN blev ”oprettet” 24. Oktober 1945 (51 medlemslande)"— Præsentationens transcript:

0 De forenede nationer (FN)
Tilbage til opgavesiden

1 FN-systemet FN blev ”oprettet” 24. Oktober 1945 (51 medlemslande)
FN har i dag 191 medlemslande (De nyeste medlemmer er Schweiz og Timor-Leste, 2002) FN’s øverste organer er Generalforsamlingen (General Assembly) Sikkerhedsrådet (Security Council) Det økonomiske og sociale råd (Economic and Social Council, ECOSOC) FN er en ”Andelsbevægelse”: Et land en stemme

2 SIKKERHEDSRÅDET GENERALFORSAMLINGEN
15 medlemmer Heraf 5 faste med vetoret GENERALFORSAMLINGEN Ca. 200 medlemslande En stemme for hvert land FN sekretariatet Ledet af Generalsekr.Kofi Annan Det økonomiske og sociale råd ECOSOC Højkommissariatet for flygtninge UNHCR FN’s børnefond UNICEF Formynder-skabsrådet Internationale domstol Haag FN’s udvik-lingsprogram UNDP Verdensføde-vareprogrammet WFP Fredsskabende styrker Verdensbanken: Ulandsbistand IMF: Valutafonden IDA: Udviklingssamenslutning De regionale udviklingsbanker Stemmeret: I FN stemmes efter Hoveder, men i Verdensbanken stemmes efter Høveder Fredsbevarende styrker

3 Udvalgte FN-programmer
UNHCR (Office of the United Nations High Commisioner for Refugees) UNICEF (United Nations Children’s Fund) UNEP (United Nations Environment Programme) UNDP (United Nations Development Programme) UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)

4 Udvalgte organisationer under ECOSOC
ILO (International Labour Organization) FAO (Food and Agricultural Organization) UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) WHO (World Health Organization) World Bank Group IMF

5 Bretton Woods Institutionerne
IMF (International Monetary Fund, eller Den Internationale Valutafond) World Bank Group (WBG) Oprettet samtidig i 1944 (45 lande) IMF og WBG har i dag 184 medlemslande IMF og WBG er ”Aktieselskaber”: Et lands stemmer afhænger af dets SDR-kvoter i IMF (USA 17,1 pct. af stemmerne, DK 0,77pct. Samtidig er der særlige flertalsordninger)

6 IMF IMF har til opgave at sikre stabilitet i det internationale finansielle system via kreditter og lån Oprindelig var IMF rettet mod at undgå betalingsbalanceproblemer i Europa og USA I dag er IMF primært engageret i mellemindkomst-landende og i de stærkt forgældede udviklingslande (HIPC)

7 World Bank Group World Bank Group er 5 institutioner Verdensbanken
IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) IDA (The international Developement Association) IFC (The international Finance Corporation) MIGA (The Multilateral Investment Gurantee Agency) ICSID (The international Centre for Settlement of Investment Disputes)

8 Verdensbanken IBRD udlåner på markedsvilkår
IDA udlåner på favorable vilkår (fx rentefri lån) til de 78 fattigste lande i verden Mekanismen er at Banken kan låne på de internationale markeder til en lavere rente i forhold til den rente de enkelte lande kan opnå

9 OECD: Organization for Economic Cooperation and Development
Oprettet i 1961 som afløser/udvidelse af OEEC (Organzation for European Economic Cooperation) Startede med 20 medlemslande Har i dag 30 medlemmer OECD er et samordnende og rådgivende organ og statistikproducent Der lægges stor vægt på politikkoordination og økonomisk samordning


Download ppt "FN-systemet FN blev ”oprettet” 24. Oktober 1945 (51 medlemslande)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google