Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Øget samarbejde mellem erhvervsfremme – beskæftigelse - uddannelse Det Midtjyske Kompetenceråd 4. marts 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Øget samarbejde mellem erhvervsfremme – beskæftigelse - uddannelse Det Midtjyske Kompetenceråd 4. marts 2011."— Præsentationens transcript:

1 Øget samarbejde mellem erhvervsfremme – beskæftigelse - uddannelse Det Midtjyske Kompetenceråd 4. marts 2011

2 Hvad er erhvervsfremme – og hvem er aktørerne? Erhvervsfremme er den offentlige indsats for at fremme erhvervsudviklingen Ofte målt ift. vækst i virksomhedernes økonomiske performance (eks. omsætning, eksport og indtjening) og beskæftigelse Erhvervsfremmeindsatsen kan opdeles i to hovedområder: Erhvervsudvikling – tager sigte på forbedring af rammebetingelser Erhvervsudviklingsaktører er regioner/vækstfora, kommuner, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner m. fl. Erhvervsservice – tager sigte på direkte iværksætter- /virksomhedsrelaterbare indsatser (vejledning/vækstkortlægning+adgang til programmer) Erhvervsserviceaktører er lokale erhvervsserviceenheder og væksthuse Væksthus Midtjylland

3 Enstrenget erhvervsservicesystem i region Midtjylland Lokal erhvervsservice (19 enheder – dækker hele region Midtjylland) Specialiseret erhvervsservice (Væksthus Midtjylland) Virksomheder og iværksættere Problemløsning (Privat/off. rådgiv.) Basal vejledning Specialiseret vejledning Tilbud i programform Væksthus Midtjylland

4 Erhvervsservicesystemet i region Midtjylland Væksthus Midtjylland

5 Erhvervsserviceaktører ift. målgrupper Væksthus Midtjylland

6 Rationalet bag de regionale tilbud Væksthus Midtjylland Højt teknologisk vækstpotentiale Lavt teknologisk vækstpotentiale Højt markeds- vækstpotentiale Lavt markeds- vækstpotentiale Eksisterende teknologi i nyt marked Ny teknologi i eksisterende marked Ny teknologi i nyt marked Eksisterende teknologi i eksisterende marked

7 Regionale iværksætter- og virksomheds- programmer i region Midtjylland Væksthus Midtjylland STARTmidt Accelerator Etablering Udvikling Begyndende vækst Vækst Internationalisering af midtjyske virksomheder Virksomhedens udvikling VÆKSTmidt Accelerator KLYNGEmidt FØDEVAREmidt KOMPETENCEmidt Startpakker Vækstpakker Store og små vækstpakker Virksomheds- netværk Kapitalcoaches Iværksætternetværk og vækstgrupper Accelerace Spin off

8 Styrket samarbejde og koordinering mellem de enkelte politikområder  RAMMEBETINGELSER:  Rammebetingelser = adgang til arbejdskraft, kapital, uddannelses- og fritidstilbud mv.  Hvilke er de egentlige (og påvirkelige) kilder til vækst og udvikling?  FORSLAG TIL VIRKEMIDLER:  Afdækning af det lokale ”særegne” (identitet), der opfattes af alle parter som vigtigt nok til dialog/handling  Ny og bedre definition af iværksætter-/virksomheds- begrebet  Erkendelse/tydeliggørelse af at erhvervsudvikling foregår ikke kun i virksomhederne – behov for initiativer på tværs (erhverv-kultur-uddannelse/forskning-arbejdsmarked- bosætning)  Anvendelse af best practices  Fokus på alle typer erhverv (”gamle og nye”) Væksthus Midtjylland8

9 Styrket samarbejde og koordinering mellem parterne og konsulentkorpset  ERHVERVSSERVICE/VIRKSOMHEDSKONTAKT:  Erhvervsservice = vejledning/vækstkortlægning; direkte kontakt til/med iværksættere/virksomheder  Hvordan afdækkes iværksætteres/virksomheders behov bedst? – og hvordan motiveres de bedst til at sætte skub i potentialerne?  FORSLAG TIL VIRKEMIDLER:  Fælles kompetenceudvikling (MEA)  Fælles referenceramme (certificering)  Fælles værktøjer (Væksthjul og CRM mv.)  Fælles mødesteder/-anledninger (jævnlige fællesmøder)  Fælles profilering (imidt.dk) Væksthus Midtjylland9

10 Indsatsen i de små virksomheder – hvordan?  SMÅ VIRKSOMHEDER:  Enelederorganisationer, begrænsede ressourcer (tid/kr.)  Hvordan skabes en målrettet dialog med/interesse hos enelederen?  FORSLAG TIL VIRKEMIDLER:  Koordinerede henvendelser (erhverv-beskæftigelse- uddannelse; overblik via CRM og sambesøg)  Bedre anvendelse af netværk (mellem små virksomheder)  Sammentænke elementer af beskæftigelse og uddannelse med erhvervsservicevirkemidler (Start- og vækstpakker))  Kommunikere i ”væksttermer” (fremfor eks. beskæftigelses- termer) Væksthus Midtjylland10

11 Flere informationer www.imidt.dk Væksthus Midtjylland


Download ppt "Øget samarbejde mellem erhvervsfremme – beskæftigelse - uddannelse Det Midtjyske Kompetenceråd 4. marts 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google