Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejle som vækstlokomotiv i 2020

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejle som vækstlokomotiv i 2020"— Præsentationens transcript:

1 Vejle som vækstlokomotiv i 2020
Hvad karakteriserer fremtidens vindervirksom- heder i Vejle? Hvordan skal den lokale erhvervspolitik gøre en forskel?

2 MANGE TRENDS OG UDFORDRINGER SÆTTER DAGSORDENEN I DAG
Drømme- og oplevelsessamfundet Nye innovations- metoder Global hyper- konkurrence Nye (fjerne) vækstmarkeder Klima- udfordringen Konkurrence på totalleverancer Fra international til ”metanational” Nye salgskanaler Udtømte vækstmulig-heder på nærmarkeder

3 ? ? HVAD KONKURRERER VIRKSOMHEDERNE PÅ I 2020?
PARADIGMESKIFT I ERHVERVSUDVIKLINGEN Modning Vækst ? ? Take off 1950 2011 2020 Masseproduktion IT Globalisering Store samfundsudfordringer Viden- og oplevelsessamfundet

4 HVILKE ERHVERV KOMMER TIL AT DOMINERE I 2020?
INGEN TEGN PÅ SCENESKIFT!

5 DE TRADITIONELLE ERHVERV KLARER SIG USÆDVANLIGT GODT I TREKANTOMRÅDET!
Udvikling i beskæftigelsen

6 + + ÷ Den globale værdikurve: HVOR SKABES DE NYE ARBEJDSPLADSER?
Værditilvækst Den globale værdikurve: Branding FoU Design Logistik + + Montage ÷ Produktions Produktion Produktionsopfølgning forberedende (salg og distribution)

7 Intelligente produkter Energibesparende teknologier
OPSKRIFTEN FREM TIL I DAG I TREKANTOMRÅDET – GAMLE OG NYE KOMPETENCER KOMBINERES Historiske kompetencer/ Nye kompetencer/ fokusområder fokusområder Fødevareproduktion Metalforarbejdning Tekstiler/mode IT og software Plast og emballage Byggematerialer Transport Innovation/design Kulturforståelse Intelligente produkter Energibesparende teknologier Avanceret logistik

8 KRAV TIL SUCCES VIL STIGE - HVAD SKAL FREMTIDENS VINDERVIRKSOMHEDER MESTRE?
”Glocalisation” – fra danske virksomheder med eksport til globale virksomheder med viden om lokale forhold på alle centrale markeder ”New nature of innovation” – fx cocreation, antropologiske metoder, globale brugerfællesskaber mv. Udnytte nye vækstmarkeder - Nye forretningsmodeller tilpasset markeder med lav købekraft, men stor volumen. Entre- og intrapre-neurship – afgørende for radikal innovation og for at komme først på nye markeder.

9 FIRE TYPER AF VINDERSTRATEGIER
HVEM HAR FÅET SUCCES I 2020? FIRE TYPER AF VINDERSTRATEGIER Nye markeder og forretningskanaler Markedsgennembrud i BRIC- lande E-business strategier Brandstrategier Nye løsninger på samfundsudfordringer (klima og velfærd) Nye oplevelsesprodukter Først på nye markeder Nye produkter el. koncepter Volumen ”Trimmet produktion” Ultrafleksibel produktion Specialiserede højkvalitets- produkter i små serier Just-in-time ”Codesign” og ”Cocreation” Afkodning af trends og brugeradfærd Intelligente produkter Concept thinking Overvejende eksisterende kunder/markeder

10 EKSEMPEL: VEKSØ FRA TAULOV
Klimavenlige løsninger Codesign Intelligente produkter Totalleverandør Mobilitet Partnerskaber med ”lead users” m.fl. om fremtidens byrum Design Informationssystemer til cykelturister Byrums-løsninger Smedevirksomhed Metalforarbejdning Bæredygtige produkter (fx solceller i offentlig belys-ning) Byrums-produkter Belysning Cykelliv Cykelstativer 1950 I dag 2020

11 OPGAVERNE I DEN LOKALE ERHVERVSPOLITIK
Lokal/regional erhvervsudvikling Fokuseret erhvervs- service Basale rammer Innovation Klynger Vækstvirksomheder Indgang til erhvervsfremme Inkubatorer Mentorordninger Eksport Generationsskifte Basal erhvervsservice (herunder iværksættervejl.) Fysisk planlægning Kompetent og hurtig kommunal sagsbehandling Velfungerende infrastruktur Adgang til kvalificeret arbejdskraft

12 LOKAL ERHVERVSUDVIKLING I VEJLE / TREKANTOMRÅDET?
MÅL: VEJLE SOM VÆKSTLOKOMOTIV I 2020! Vejle som eksperimentarium for klimaløsninger og energivenlige teknologier/produkter (ambitiøs klimastrategi) Uddannelsesinstitutioner som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Vejle/Trekantområdet som udviklings- og testcenter for nye innovationsmetoder Fra lokale virksomheder med eksport til globale virksomheder Eliteprogram for perspektivrige iværksættere (knopskydning, kapital, supermentorer, etc.) Vejle som international by (udvikling af bycentrum og bedre rammer for tiltrækning og fastholdelse af udenlandske videnarbejdere)

13 MODERNE LOKAL ERHVERVSPOLITIK KRÆVER STÆRKT PARTNERSKAB
Strategiudvikling Målsætninger Implementering Finansiering Overvågning Opfølgning


Download ppt "Vejle som vækstlokomotiv i 2020"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google