Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forbrænding af husdyrgødning i Danmark – omfang og muligheder Torkild Birkmose + Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forbrænding af husdyrgødning i Danmark – omfang og muligheder Torkild Birkmose + Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri."— Præsentationens transcript:

1 Forbrænding af husdyrgødning i Danmark – omfang og muligheder Torkild Birkmose + Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

2 Forbrænding – en fordel eller en ulempe?

3 Fordele og ulemper ved forbrænding Nitratudvaskning CO 2 -neutral energi Drivhusgasudledning Fosforbalance NH 3 -fordampning Lugtgener Kulstof i jorden Gødningsværdi NOx-udledning Fordele:Ulemper:

4 Fordele Ulemper

5 Nitratudvaskning NO 3 -

6 Modelberegnet nitratudvaskning

7 Energiproduktion + =

8 Energiudbytte ved forbrænding af 1 ton fiberfraktion med 30 pct. tørstof GJ pr. ton Energiindhold, brutto Fradrag for vandfordampning 4,1 ÷ 1,8 Nettoindhold= 2,3 65 liter fyringsolie!

9 Klima og CO 2

10 Emission af drivhusgas ved forbrænding af 1 ton fiberfraktion Kg CO 2 - ækv. Energiproduktion Metan fra lagring Lattergas Kulstoflagring i jorden Energi til handelsgødning 127 4 89 ÷ 132 ÷ 16 Reduktion i alt = 69 Forbrænding af 139 ton fiber svarer til én danskers udledning af CO 2 !

11 Tabt gødningsværdi

12 Fosfor og kalium opsamles i asken Fosfor og kalium er knappe ressourcer Genanvend asken i gødningsindustrien Kvælstof tabes som N 2 eller NOx Kvælstof er ikke en knap ressource Brug en del af energigevinsten til ny handelsgødning

13 Energi i fiber og handelsgødning 50 kg N pr. ton fiber! 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Nettoenergi, 1 ton fiber Energiindhold, 1 kg handelsgødning GJ pr. ton eller kg

14 Barrierer for forbrænding Forbrændt husdyrgødning er affald ifølge EU-regler Skærpede krav til emission i røggas i forhold til biomasse Kontinuerlige målinger af emissioner Betaling af afgift Økonomien! Er andre alternativer billigere?

15 www.landbrugsinfo.dk/biogas www.landbrugsinfo.dk/gylleseparering


Download ppt "Forbrænding af husdyrgødning i Danmark – omfang og muligheder Torkild Birkmose + Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google