Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Etniske minoriteter – sygdom og brug af sundhedsvæsenet Væsentlige fund og konklusioner Ph.d.-studerende Nana Folmann Research Centre for Prevention and.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Etniske minoriteter – sygdom og brug af sundhedsvæsenet Væsentlige fund og konklusioner Ph.d.-studerende Nana Folmann Research Centre for Prevention and."— Præsentationens transcript:

1 Etniske minoriteter – sygdom og brug af sundhedsvæsenet Væsentlige fund og konklusioner Ph.d.-studerende Nana Folmann Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk

2 Opgave stillet af Sundhedsstyrelsen i 2005 Rapport færdig 1. april 2006 Forfattere: Nana Folmann og Torben Jørgensen IT-arbejder og statistik bistand: Carsten Agger og Steen Ladelund Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Baggrund

3 Databasen Metoder Resultater Konklusioner Forskning Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Dagsorden

4 Formålet med rapporten: at vurdere forbruget af en række sundhedsydelser samt omkostninger blandt hhv. de største etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande og danskere Der undersøges: -Det generelle forbrug af sygehusydelser samt omkostninger -Det generelle forbrug af sygesikringsydelser samt omkostninger -Sygehuskontakter relateret til store folkesygdomme -Betydningen af sociale forskelle (type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdom) -Medicin forbrug for udvalgte sygdomsområder Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Formål

5 Populationen består af personer > 15 år, der 1. januar 2001 var bosiddende i Hovedstadsregionen og Region Midtjylland (n=2.418.656) Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Databasen - indhold

6 Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk RegisterIndhold Landspatientregistret (LPR)Sygehuskontakter Casemix-systemet DRGSygehusudgifter SygesikringsregisteretKontakter til almen praksis og speciallæge LægemiddelregisterdatabasenMedicinforbrug IDA-databasenKøn, alder, bruttoindkomst og arbejdsmarkedstilknytning BefolkningsstatistikregistretEtnisk oprindelse, statsborgerskab, ind- og udvandringer, dødsdato, bopælskommune og -region Databasen - indhold

7 Separate analyser for mænd og kvinder Analyserne er justeret for: Alder Risikotid (ind- og udvandringer) Forskelle i bruttoindkomst og arbejdsmarkedstilknytning Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Metoder - analyser

8 Analyser af sygehuskontakter: Logistisk regression – sandsynlighed for kontakt Poisson regression – det relative antal kontakter Analyser af udgifter relateret til almen praksis og sygehuskontakt: Lineær regression efter logaritmetransformation – relative forbrug af udgifter Analyser af medicinforbrug: Logistisk regression – sandsynligheden for at have et medicinforbrug Lineær regression efter logaritmetransformation – det relative medicinforbrug Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Metoder - analyser

9 Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk OprindelseslandAntalProcent Danmark2.323.70596,1 Tyrkiet24.7741,0 Eksjugoslavien20.7080,9 Pakistan11.8120,5 Iran7.7960,3 Irak7.7560,3 Libanon6.7280,3 Somalia6.1120,2 Marokko4.9590,2 Vietnam4.3060,2 I alt2.418.656100 Fordeling af etniske minoriteter over 15 år

10 Sygehuskontakter samt omkostninger Etniske minoriteter har overvejende flere kontakter til sygehus end danskere Nogle etniske minoriteter har et større forbrug af sygehusomkostninger end danskere, mens andre har et mindre Kontakter til almen praksis og speciallæge samt omkostninger Etniske minoriteter har overvejende flere kontakter til almen praksis og speciallæge end danskere Etniske minoriteter har overvejende et større forbrug af sygesikringsomkostninger end danskere Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Resultater – kontakter og udgifter

11 Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Resultater - sygehuskontakter - type 2 diabetes Sandsynlighed for kontakt i 2001-2002, personer over 15 år

12 Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Resultater - sygehuskontakter - type 2 diabetes Relative kontakter i 2001-2002, personer over 15 år

13 Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Resultater - sygehuskontakt - KOL Sandsynlighed for kontakt i 2001-2002, personer over 15 år

14 Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Resultater - sygehuskontakt - KOL Relative kontakter i 2001-2002, personer over 15 år

15 Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk TyrkereEksjugo- slavere Paki- stanere Mænd Sandsynlighed for kontakt Relative kontakter TyrkereEksjugo- slavere Paki- stanere Kvinder Sandsynlighed for kontakt Relative kontakter Resultater - sygehuskontakt - hjerte-kar-sygdom Færre kontakter end danskere Flere kontakter end danskere

16 Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Psykisk sygdom Muskel- og skeletsygdom OsteoporoseForebyggelig kræftsygdom Astma Vekslende mønster Flere kontakter blandt etniske minoriteter Færre kontakter blandt etniske minoriteter Flere kontakter blandt etniske minoriteter Resultater – øvrige sygdomsområder

17 Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Medicinforbrug - diabetes Relative forbrug af medicin mod diabetes (DDD) i 2001-2002, personer over 15 år

18 Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Relative forbrug af medicin mod lungesygdom (DDD) i 2001-2002, personer over 15 år Medicinforbrug - lungesygdom

19 Etniske minoriteter indløser færre doser medicin sammenlignet med danskere - også på sygdomsområder hvor vi ikke ville forvente dette (type 2 diabetes og lungesygdom) Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Resultater - medicinforbrug

20 Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Eksempel med bruttoindkomst Betydning af social status

21 Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Social status – type 2 diabetes MændKvinder Før justering (RR) Efter justering (RR) Før justering (RR) Efter justering (RR) Tyrkiet* 3.08 (2.82-3.98)2.64 (2.40-2.91)5.58 (5.22-5.96)3.76 (3.45-4.11) Eksjugoslavien* 2.28 (2.06-2.52)1.96 (1.75-2.21)2.93 (2.68-3.20)2.04 (1.83-2.28) Pakistan* 5.26 (4.79-5.76)4.92 (4.46-5.43)2.06 (1.69-2.50)1.53 (4.64-5.66) Relative antal sygehuskontakter relateret til type 2 diabetes før og efter justering for arbejdsmarkedstilknytning og bruttoindkomst, 2001-2002 og personer over 15 år *Ref. danskere

22 Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk MændKvinder Før justering (RR) Efter justering (RR) Før justering (RR) Efter justering (RR) Tyrkiet* 1.21 (1.14-1.28)1.04 (0.98-1.10)1.11 (1.02-1.21)0.84 (0.77-0.92) Eksjugoslavien* 1.31 (1.25-1.38)1.11 (1.05-1.17)1.69 (1.58-1.79)1.32 (1.24-1.40) Pakistan* 1.80 (1.69-1.92)1.59 (1.49-1.70)1.45 (1.30-1.62)1.07 (0.96-1.20) Social status – hjerte-kar-sygdom Relative antal sygehuskontakter relateret til hjerte-kar-sygdom før og efter justering for arbejdsmarkedstilknytning og bruttoindkomst, 2001-2002 og personer over 15 år *Ref. Danmark

23 Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Betydning af social status Type 2 diabetes Justering for sociale forskelle udvisker kun til en vis grad forskelle i sygehuskontakter relateret til type 2 diabetes mellem hhv. etniske minoriteter og danskere. Kun signifikante forskelle for minoritetskvinder. Hjerte-kar-sygdom Justering for sociale faktorer udvisker overvejende forskelle i sygehuskontakter relateret til hjerte-kar-sygdom mellem hhv. danskere og de 3 største etniske minoritetsgrupper.

24 Betydelige kønsforskelle på visse sygdomsområder blandt etniske minoriteter: Flere sygehuskontakter med type 2 diabetes blandt etniske minoritetskvinder sammenlignet med mænd Flere sygehuskontakter med osteoporose blandt etniske minoritetsmænd sammenlignet med kvinder Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Kønsforskelle - type 2 diabetes og osteoporose

25 Forskelle i sygdomsadfærd Sociale forhold – individuelle og kontekstuelle Forskelle i genetik Forskelle i compliance Forskelle i livsstil Sundhedsvæsenets indsats over for etniske minoriteter Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Potentielle årsager til forskelle i brug af sundhedsvæsenet blandt etniske grupper

26 Overvejende større forbrug af sygehusydelser og almen praksis/speciallæge samt omkostninger blandt etniske minoriteter For sygehuskontakter med specifikke sygdomsdiagnoser er billedet meget varieret Tunge patientgrupper blandt de største etniske minoritetsgrupper ift. store folkesygdomme som KOL og hjerte-kar-sygdom Etniske minoriteter indløser færre doser medicin end danskere inden for diabetes og lungesygdom Social status spiller en rolle Væsentlig kønsforskelle i sygehuskontakter relateret til type 2 diabetes Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Vigtigste konklusioner

27 Minoritetsgrupper bør betragtes særskilt ved: - forebyggelsesindsatser - vurdering af behovet for sundhedsydelser Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Konklusion

28 Der er behov for forskning i: Årsager til forskelle i sygdomme og forskelle i forbrug af sundhedsvæsenet blandt etniske grupper Sammenhængen mellem medicinforbrug og sygehuskontakter blandt etniske minoriteter bør undersøges nærmere Karakteristika af tunge patientgrupper blandt etniske minoriteter Kortlægning af betydningen af sociale faktorer for folkesygdomme blandt etniske minoriteter Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Forskning

29 Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk Det videre arbejde…….. Ph.d.-forløb Redegørelse af sygdomsområderne type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdom blandt de 3 største etniske minoritetsgrupper i Danmark fra ikke-vestlige lande – tyrkere, eks- jugoslavere og pakistanere Undersøge om sociale faktorer på individniveau har betydning for type 2 diabetes og hjerte- kar-sygdom blandt de 3 største etniske minoritetsgrupper Undersøge om det at bo i en socioøkonomisk ressourcesvag kontekst har betydning for type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdom blandt de 3 største etniske minoritetsgrupper

30 Tak for opmærksomheden Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Download ppt "Etniske minoriteter – sygdom og brug af sundhedsvæsenet Væsentlige fund og konklusioner Ph.d.-studerende Nana Folmann Research Centre for Prevention and."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google