Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læsekogebog - og navn på realismen. Poesi Hvem er det, der taler i digtet Hvordan er digtets komposition? Hvem tales der til – hvad får vi at vide og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læsekogebog - og navn på realismen. Poesi Hvem er det, der taler i digtet Hvordan er digtets komposition? Hvem tales der til – hvad får vi at vide og."— Præsentationens transcript:

1 Læsekogebog - og navn på realismen

2 Poesi Hvem er det, der taler i digtet Hvordan er digtets komposition? Hvem tales der til – hvad får vi at vide og hvad må vi antage? Hvad karakteriserer tekstens poetiske sprog - hvordan bruger teksten den poetiske funktion? (Rim, rytme, gentagelser...) Hvor og hvornår foregår teksten? Hvordan forholder teksten sig til andre tekster, til historien og til litteraturhistorien? Hvordan er forholdet mellem teksten og dens paratekster, er der lyriske paradokser, trækker den på klassiske figurer? Er teksten hovedsagligt politisk, eksistentiel, psykologisk, poetologisk eller noget helt andet?

3 Prosa Hvor og hvornår foregår handlingen? Hvordan er tekstens komposition? Karakteriserer tekstens fortælleposition ● Er fortælleren i teksten eller står han udenfor? Hvordan er han knyttet til teksten? Hvilke(n) af karaktererne følger fortælleren. Ved fortælleren mere, mindre eller det samme som karaktererne? ● Er der medsyn eller bagudsyn, dvs. fortæller fortælleren om noget, der er hændt eller om noget der sker her og nu. ● Hvordan er fortælletempoet? ● Fabula og sjuzet Hvordan skabes der sammenhæng i teksten? Er der gentagelser? Det kan være ord, vendinger, situationer eller handlinger. Bliver handlingen foregrebet (foreshadowing)? Hvordan forholder teksten sig til andre tekster, til historien og til litteraturhistorien? Hvilken genre tilhører teksten? Bruger teksten underliggørelse, er teksten humoristisk, bruger den effekter (virkelighedseffekt, suspense, erotik) eller trækker den på klassiske figurer? Hvad karakteriserer tekstens poetiske sprog - hvordan bruger teksten den poetiske funktion? Hvordan er forholdet mellem teksten og dens paratekster, Er teksten hovedsagligt politisk, eksistentiel, psykologisk eller poetologisk?

4 Dansk realisme ● Herman Bang ● Henrik Pontoppidan ● Martin Andersen Nexø ● Hans Kirk ● Anders Bodelsen ● Christian Kampmann ● John Nehm ● Jan Sonnergaard ● Jakob Ejersbo ● Helle Helle (af og til)

5 To gode artikler om realisme Holmgaard, Jørgen: ”Narrativ kausalitet”. I: Holmgaard, Jørgen [red.]: Gensyn med realismen. Aalborg 1996. Stounbjerg, Per: ”Tilforladelighed og underliggørelse. Om realismen”. I: Iversen, Steffen (m.fl.): Om som om. København 2002.

6 Realisme og historien Måske bliver alt godt realisme med tiden.


Download ppt "Læsekogebog - og navn på realismen. Poesi Hvem er det, der taler i digtet Hvordan er digtets komposition? Hvem tales der til – hvad får vi at vide og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google