Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det moderne gennembrud

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det moderne gennembrud"— Præsentationens transcript:

1 Det moderne gennembrud
Økonomisk , politisk og litterært

2 1. Den økonomiske revolution
A. Feudalismens sammenbrud a) Feudalsamfundets hierarkiske opbygning (kirken, kongen, adelen og fæstebønderne) b) Landbrugsreformerne omkring 1788: Stavnsbåndets ophævelse, udskiftningen, fra korn til kvæg, andelsbevægelsen c) Godsejere, andelsbønder, landarbejdere

3 Udskiftningen

4 Andelsbevægelsen Mælken skulle bringes til mejeriet uanset vejret

5 2. Den økonomiske revolution
B. Industrialiseringen a) Videnskabelige landvindinger: elektricitet (H.C.Ørsted ), dampmaskinen, den første jernbane (Kbh-Roskilde 1847 b) Ophævelsen af laugsvæsenet (1857) og dermed mulighed for industriel produktion c) Kapitalister (fabriksejere) – embedsmænd – arbejdere

6 3. Den politiske revolution
A. Højre og Venstre - Højre: Godsejere, kapitalister og embedsmænd - Venstre: Andelsbønder - Systemskiftet parlamentarisme B. Det radikale venstre: Husmænd og intellektuelle i byerne C. Socialdemokratiet: Arbejdere i byen og på landet Septemberforliget 1899

7 4. Den kønspolitiske revolution
Kvindebevægelsen Den borgerlige (Blåstrømperne) Arbejderkvinderne Sædelighedsfejden (Bjørnson: En handske) Reformdragten Kvinderne får valgret 1915

8 5. Den litterære revolution
A. Romantikkens idealisme – enhedstanken (1800-tallet) Fremmedgørelsen – ubehaget ved det moderne Adskillelsen af samfund og individ Faldet: Samfundsmæssigt og individuelt Længslen (tilbage) efter helhed og sammenhæng

9 6. Den litterære revolution
B. Brandes og det moderne – videnskabstanken Darwin Freud

10

11 7. Den litterære revolution
C. Brandes forelæsninger: Hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur ( ) ”Det, at en litteratur i vore dage lever, viser sig i, at den sætter problemer under debat” Litteraturen skal tage stilling til forholdet mellem de to køn, ejendomsforholdene, religionen og samfundet i det hele taget

12 8. Den litterære revolution
De nye litterære retninger A. Kritisk realisme (Henrik Pontoppidan) B. Naturalisme (J.P.Jacobsen) C. Impressionisme (Herman Bang)

13 Kritisk realisme Henrik Pontoppidan
Mennesket som produkt af samfundsmæssige processer: Præcis skildring af samtiden bygget på iagttagelse, psykologisk indsigt, viden om samfundet Fortælleren kan være fremtrædende Mennesket som socialt individ. Mulighed for at ændre tilværelsen gennem kollektiv indsats

14 Naturalisme J. P. Jacobsen
Det biologisk-psykologiske studium af mennesket: Det enkelte menneskes betingethed (determinerethed) af arv og miljø. Krav om objektivitet og videnskabelig holdning: Fortælleren trækker sig ud i forhold til handlingen Mange beskrivende udtryk

15 Impressionisme Herman Bang
Den sammenhængende psykologiske analyse umulig: Den impressionistiske forfatter giver sine indtryk videre som et flimmer og overlader det til læseren selv at strukturere Scenisk fremstilling Synsvinkelskift Fortælleren trækker sig tilbage og forholder sig tilsyneladende objektivt Megen dialog, gestik, flash back, simultanitet, bratte overgange, talesprogspræg, dækket direkte tale Indre monolog (stream of consciousness)


Download ppt "Det moderne gennembrud"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google