Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skab drive i afdelingen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skab drive i afdelingen"— Præsentationens transcript:

1 Skab drive i afdelingen
Fra afdelingens hverdag

2 Sådan gør vi Ja, hvordan gør vi? Giv gerne en refleksion
Har vi en bevidsthed i afdelingen af, hvad vi vil? Er det bare noget formanden bestemmer? Hvad er et drivanker i afdelingen og hvad giver medvind? Lad os se hvad de har gjort i DN Favrskov

3 Hvor skal vi hen - Favrskov
Afdelingens strategimål Afsæt evt. årligt en dag, hvor I får fælles syn på opgaver Lav en handleplan og gør den målbar Evaluer efter et år: nåede vi målene Fælles mål i handleplanen F.eks.: Vi vil lave 8 ture/år, oprette et kogræsserlaug… Brainstorm: Hvilke aktiviteter ønsker vi at sætte i gang? Hvad synes vi DN skal være kendt for i vores kommune? Vision – mission Strategi – Handleplan

4 En vision/mission - Favrskov
1. DN giver naturoplevelser til borgerne i Favrskov Kommune – formidler disse - og er kendt herfor Målsætning NATUROPLEVELSER At arrangere mange ture og oplevelser for borgerne vi arrangerer ture i den danske natur vi arrangerer oplevelsesaftener for medlemmer og ikke-medlemmer vi søger oprettelse af naturcenter vi etablerer stier i naturen vi deltager på naturmesser, på udstillinger og i arrangementer

5 Handlingsplan - Favrskov
Handlingsplan NATUROPLEVELSER Ved at arrangere ture og oplevelser Ansvarlig vi arrangerer minimum 8 naturture pr. år NJS vi arrangerer minimum 1 oplevelsesaften pr. år AB (lysbilleder, film, foredrag o.l.) vi etablerer mindst 1 ny sti pr. år TSM vi beskriver naturcenteret TF (projektbeskrivelse/partnerskaber) messer/markedsdage/udstillinger SW/JN/NJS vi deltager min. 3 steder i kommunen pr. år

6 Matrix over arbejdsområder

7 Projektarbejde – fra en positiv indgangsvinkel
Reaktiv - proaktiv

8 Hvad skal projekter? Projekter der modtager støtte fra DN skal gerne:
have et konkret, operativt og realistisk formål til gavn for naturen og miljøet lokalt vise nye veje for foreningens organisationsudvikling have en positiv effekt på medlemsfastholdelsen og medlemstegning have en positiv effekt på rekruttering af nye aktive tegne et positivt billede af DN overfor omverdenen være delvist eksternt finansieret af lokale samarbejdspartnere og sponsorer

9 Eksempel på projekt – broer og stier
Hagested Bro og stier omkring De tusinde søer i Jammerbugt

10 Eksempel på projekt - naturpleje
Naturpleje på Melby Overdrev Se video:

11 Eksempel på projekt – væk med invasiv art
Signalkrebs i Allingåsystemet Invasiv art Udbredelse kan begrænses Genudsætning af oprindelig flodkrebs

12 Eksempel på projekt - udsætning
Sort egern på Langeland Der er nu udsat 27 egern på Nordlangeland Fodringsprojekt Registrering af dyrene Se video:

13 Eksempel på projekt - redekasser
Tårnfalkekasser i gittermaster DN Køge har sammen med jobcentret opsat over 100 kasser

14 Eksempel på projekt - redekasser
Projekt Skovmår DN Slagelse Opsætning af kasser Tilsyn hver 2-.3 md. Se video:

15 Eksempel på projekt - redekasser
Kirkeuglen i Vesthimmer-land Grønt partnerskab

16 Eksempel på projekt - energi
Klimafamilier 15 familier i tre landsbyer Øget bevidsthed Reelle besparelser

17 Eksempel på projekt - reder
Vi vil have havørn i kommunen! Havørnen kom til Rands Fjord i Fredericia Kommune DN Kolding snuppede havørnen DN Fredericia svarede igen ved at bygge rede ved Rands Fjord i 2008 Yngleforsøg i 2013 Succes i 2014

18 Hvad er jeres spydspidsprojekt?
DN Kalundborg: fokus på kysten - vandringer langs kysten DN Odsherred: Ny, stor folder om kommunens natur DN Roskilde, DN Solrød, DN Greve og DN Lejre: en ny vandresti – Gudernes Stræde DN Halsnæs: fokus på kystsikring Men hvad er jeres vigtigste drøm for naturen i jeres kommune – og hvordan kan I gøre det til et spydspidsprojekt, der kan gøre jer kendt i jeres kommune?

19 Dyrk forskelligheden Opsummering:
Dyrk forskelligheden mellem bestyrelsesmedlemmer Fagligt – geografisk - mennesketyper Arbejd for at få disse typer ind i bestyrelsen: Iværksætteren Administratoren Nørden, knokleren Festaben/den der kitter alle sammen Arbejd for at få faglig spændvidde: biologen, ingeniøren landmanden, forretningsmanden sociale erhverv; sygeplejersken, læreren Geografisk

20 Variation i mødeform og -sted
Opsummering: Skal I altid holde jeres møder på samme måde? Oplæg udefra Variation i fremlæggelse ved de enkelte punkter Andre end formanden tager teten Altid aftenmøder? Skal det være det samme sted I holder møder? Forskellige steder i kommunen Ude i naturen/naturskoler – om sommeren

21 Det skal være sjovt og interessant
Opsummering: Dyrk netværk Samråd Netværk indenfor DN Ny relationer i kommunen, f.eks. Turistforeningen Borgergrupper Styrk sammenholdet i bestyrelsen Den gode tone Fælles oplevelser Tag på tur, julefrokost Fælles ejerskab


Download ppt "Skab drive i afdelingen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google