Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Scenarieanalyse og realoptioner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Scenarieanalyse og realoptioner"— Præsentationens transcript:

1 Scenarieanalyse og realoptioner
Kapitel 8 Strategisk investering & finansiering 2011 Investering, Grundlag © Copyright 2006 Ove Hedegaard

2 Strategi og dynamik i investeringskalkulen
Klassisk investeringsteori opstiller statisk cash flow Investeringsprojekter er i praksis dynamiske størrelser, der tilpasses, faseopdeles og påvirkes i overensstemmelse med omverden og ledelsens strategi Strategisk investering & finansiering 2011

3 Strategisk investering & finansiering 2011
Realoptioner Beslutningstager har retten, men ikke forpligtelsen til at investere i en række alternative muligheder / optioner Ledelsesopgaven består i at identificere muligheder og investeringstiltag løbende Strategisk investering & finansiering 2011

4 Strategisk investering & finansiering 2011
Faseopdeling Investeringen kan opdeles i en række adskilte faser, der danner grundlag for de videre beslutninger Dermed kan investeringsrisikoen reduceres, strategisk fleksibilitet øges, og indhøstet information udnyttes bedre. Eksempler: Produktudvikling Gradvis forøgelse af produktionskapacitet Penetration af nye markeder Intensivering af markedsføring Udsættelse / stop af produktion Strategisk investering & finansiering 2011

5 Strategisk investering & finansiering 2011
Realoptioner synliggør investeringers fleksibilitet og fremtidige vækstmuligheder Realoptioner synliggør virksomhedens strategiske muligheder og dermed værdien af virksomhedsledelse Strategisk investering & finansiering 2011

6 Realoptioner i praksis
Kapitalværdiberegning Vurdér usikkerhed ud fra scenarieanalyse Identificér optioner / ledelsesmæssig fleksibilitet, og opstil et beslutningstræ med scenarier Beregn projektværdi ud fra beslutningstræ (excel) Strategisk investering & finansiering 2011

7 Realoptioner i praksis - Eksempel
Processen omkring investeringsbeslutninger skal derfor optimeres Det gøres ved at gennemtænke strategiske optioner og mulige scenarier Strategisk investering & finansiering 2011

8 Et eksempel på realoptionsværdien af faseopdeling
Projektudvikling: mio. kr til t=0 Igangsætning: mio. kr til t=1 Markedspotentiale kendes ikke før projektudvikling er gennemført. Anslås at kunne give k0 = 9 mio. kr. (60%) eller k0 = 1 mio. kr. (40%). K0 = 9 mio. kr. 60% Projektudvikling: 1 mio. kr. Igangsætning: 5 mio. kr. K0 = 1 mio. kr. 40% t=0 t=1 Traditionel beregning: K0 = -1-5·(1+0,1)-1+9·(1+0,1)-1·60%+1·(1+0,1)-1·40% = Realoptionsberegning: K0 = -1+(9-5)·(1+0,1)-1·60%+0·(1+0,1)-1·40% = Strategisk investering & finansiering 2011

9 Strategisk investering & finansiering 2011
Et eksempel på realoptionsværdien af forbedret informationsgrundlag / udskydelse Igangsætning: mio. kr til t=1 eller t=2 Investeringens informationsgrundlag antages forbedret fra t=1 til t=2 således at implementeringen kan forbedres. K0 = 9 mio. kr. K0 = 9 mio. kr. 60% 80% Investering: 5 mio. kr. Investering: 5 mio. kr. K0 = 1 mio. kr. K0 = 1 mio. kr. 20% 40% t=1 t=2 Traditionel beregning: K0 = -5+9·60%+1·40% = Realoptionsberegning: K0 = -5·(1+0,1)-1+9·(1+0,1)-2·80%+1·(1+0,1)-2·20% = Strategisk investering & finansiering 2011

10 Strategisk investering & finansiering 2011
Et praktisk eksempel I Projektudvikling: mio. kr til t=0 Efter projektudviklingen kan markedspotentialet være godt (60%), acceptabelt (30%) eller dårligt (10%). På den baggrund vælges strategien for den videre vej. K1 = 9 mio. kr. 80% Igangsætning: 5 mio. kr. Godt K1 = 1 mio. kr. 60% 20% K1 = 5 mio. kr. t=1 80% Projektudvikling: 1 mio. kr. 30% Igangsætning: 3 mio. kr. Acceptabelt K1 = 1 mio. kr. 20% 10% Dårligt Drop eller udskyd t=0 t=1 Strategisk investering & finansiering 2011

11 Strategisk investering & finansiering 2011
Et praktisk eksempel I Projektudvikling: mio. kr til t=0 Projektudviklingen kan føre til et udfald der enten er ”godt” (60%), ”acceptabelt” (30%) eller ”dårligt” (10%). Ud fra det faktiske udfald vælges specifik strategi for videre tiltag: Igangsætning: mio. kr til t=1 (ved ”godt” udfald) 3 mio. kr. til t=1 (ved ”acceptabelt” udfald) Drop eller udskyd (ved ”dårligt” udfald) Kapitalværdiberegning ved realoptionstilgang: K0 = -1+60%·(-5+9·80%+1·20%)·(1+0,1)-1 +30%·(-3+5·80%+1·20%)·( 1+0,1)-1+10%·0 = Strategisk investering & finansiering 2011

12 Strategisk investering & finansiering 2011
Et eksempel II Der tænkes en strategisk mulighed for at udvide den mindre initialinvestering hvis udviklingen er god. Beslutningstager skal nu gennemtænke hvilken beslutningsvej der dominerer finansielt: 80% K0=9 mio. kr. Igangsætning: 5 mio. kr. K0 = -5+80%·9+20%·1 =2,4 K0=1 mio. kr. 20% K0=12 mio. kr. 80% K0 = -3+80%·12 +20%·3 =7,2 Udvidelse: 3 mio. kr. K0=3 mio. kr. 20% 80% Best case 80% K0=4,5 mio. kr. Igangsætning: 3 mio. kr. Udvid ikke K0 = 80%·4,5 +20%·2,5 =4,1 Worst case: K0=1 mio.kr. K0=2,5 mio. kr. 20% 20% Kapitalværdien af udvidelse (K0=7,2) dominerer kapitalværdien af ikke at udvide (K0=4,1) Strategisk investering & finansiering 2011

13 Strategisk investering & finansiering 2011
Et eksempel II Den forventede kapitalværdi ved valg af mindre initialinvestering og derefter valg af dominerende strategi (udvid) i tilfælde af positiv markedsudvikling er: K0 = -3+80%·7,2·(1+0,1)-1+20%·1 = Den forventede kapitalværdi ved valg af den store initialinvestering er: K0 = -5+80%·9+20%·1 = Den marginalt bedste investeringsstrategi er start med mindre initialinvestering, afvente markedsudvikling og agere strategisk mest rationelt herpå. Strategisk investering & finansiering 2011

14 Strategisk investering & finansiering 2011
Et eksempel III En investering på 6 mio. kr. overvejes. Man estimerer en gennemsnitlig salgspris på 400 kr/stk og variable omkostninger på 390 kr/stk samt en årlig salgsvolumen på enheder. Netto cash flow er derfor kr årligt i en uendelig betalingsrække. En traditionel Ko beregning giver ved en kalkulationsrente på 20%: K0 = / 0,2 = Salgsprisen kan realistisk variere mellem 300 kr/stk og 500 kr/stk med lige stor sandsynlighed for begge udfald (50% hver). En realoptionsberegning giver: 50% 500kr/stk K0 = 110· =4,400,000 Igangsæt Investering: 6 mio. kr. K0=0·50% ·50% = 300 kr/stk Indstil K0 = 0 50% K0 = / 0,2 = Strategisk investering & finansiering 2011

15 Eksempler på realoptioner i praksis:
Etablering på fremmed marked Opstart af ny virksomhed Afprøvning/testning af effektivitet i pilotprojekt Lancering og markedsreaktion på nyt produkt Studie/analyse med indhøstning af strategisk viden Ejendomsudvikling med indbygget fleksibilitet Forskning og udvikling af nyt produkt …. Strategisk investering & finansiering 2011

16 Centralt i analyseprocessen er:
Identificér væsentligste faktorer at forholde sig til Hvordan kan virksomheden agere strategisk – hvilke handlingsalternativer findes? Gennemtænk muligheder for faseopdeling og fleksibilitet Strategisk investering & finansiering 2011

17 Værdien af en investeringsbeslutning/strategi er:
Værdi af traditionel statisk investeringsberegning + værdi af realoption Dette trækker værdien af strategiske muligheder og ledelseskompetence frem i kalkulen Strategisk investering & finansiering 2011

18 Værdien af realoptionen afhænger af:
Udskydelsesperiodens længde Projektrisiko Virksomhedens eneret til optionen Om det faktisk er muligt at indhøste yderligere brugbar information over tid Strategisk investering & finansiering 2011


Download ppt "Scenarieanalyse og realoptioner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google