Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

XBRL? - En introduktion v/Chefkonsulent Niels-Peter Rønmos.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "XBRL? - En introduktion v/Chefkonsulent Niels-Peter Rønmos."— Præsentationens transcript:

1 XBRL? - En introduktion v/Chefkonsulent Niels-Peter Rønmos

2 Hvad er XBRL?

3 Loven, Bekendtgørelsen og vejledningen  Årsregnskabsloven  Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed  Vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen  http://erhvervsstyrelsen.dk/lov_om_indsendel se_af_aarsrapport http://erhvervsstyrelsen.dk/lov_om_indsendel se_af_aarsrapport

4 Hvem er omfattet og fra hvornår? Indsendelsesbekendtgørelse §9:  1) Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B skal indberette årsrapport digitalt for årsrapporter med balancedato den 31. januar 2012 eller senere.  2) Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C skal indberette årsrapport digitalt for årsrapporter med balancedato efter den 31. december 2012.  3) Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D skal indberette årsrapport digitalt for årsrapporter med balancedato efter den 31. december 2013.  Se dog Stk. 2-9!

5 Hvilke selskaber har vi ikke i det digitale format (XBRL) 1/2  Virksomheder der skal indsende til Finanstilsynet  Filialer af udenlandske virksomheder  Grønlandske selskaber  Virksomheder med atypiske poster (150)

6 Hvilke selskaber har vi ikke i det digitale format (XBRL) 2/2  Afsluttende likvidationsregnskaber  Modervirksomheder, som udnytter muligheden i årsregnskabslovens § 112 for at indsende en højere modervirksomheds koncernregnskab  Virksomheder der skal indsende en højere modervirksomheds koncernregnskab sammen med deres egen årsrapport  Modervirksomheder, der er en erhvervsdrivende fond, som udnytter muligheden i årsregnskabslovens § 111, stk. 3, for at indsende et koncernregnskab sammen med sin egen årsrapport  Virksomheder der skal indsende et koncernregnskab sammen med deres egen årsrapport

7 XBRL termer  Instans: datafilen som indberettes  Data og ”data om data”  Reference til en taksonomi  Taksonomi: ”indholdsfortegnelsen, definitioner etc” der fastlægger formatet for instansen.  Extension: En udvidelse af taksonomien  Udvidelsen  Reference til den taksonomi der udvides

8 Hvad skal indsendes: ALLE:  en XBRL-fil, hvor årsrapporten udtrykkes i XBRL- sprog, og  en pdf-fil, hvor årsrapporten præsenteres i læsbar skrift. IFRS:  SKAL indberette en udvidelse af taksonomien (og anvende den) hvis de har et særligt behov  OBS: iXBRL er kun et tilbud

9 Virksomheder i regnskabsklasse B og C: Hvad skal indberettes i XBRL? Alle dele af årsrapporten, dog med ”Forenklet digital indberetning”. CLOB-opmærkning af:  1) ledelsespåtegning,  2) en eventuel ledelsesberetning og  3) noteoplysninger, herunder oplysninger om anvendt regnskabspraksis Def: CLOB: visse oplysninger inddateres samlet Se udkast til ny indsendelsesbekendtgørelse med høringsfrist 7. feb. 2015

10 Virksomheder i regnskabsklasse D (IFRS): Hvad skal indberettes i XBRL?  en eventuel erklæring fra revisor,  totalindkomstopgørelse, herunder resultatopgørelse,  Balance,  pengestrømsopgørelse. Øvrige dele kan udelades af XBRL

11 Hvordan kan man indberette? Regnskab Basis et let tilgængeligt værktøj til at danne og indberette årsrapporter for små virksomheder. Når data indtastes i Regnskab Basis, konverteres disse automatisk til henholdsvis pdf-format og det særlige digitale format XBRL Regnskab Special Virksomheden eller dennes revisor skal selv danne årsrapporten i pdf-format og i det digitale format XBRL, hvorefter begge filer uploades og sendes til Erhvervsstyrelsen. System-til-system Som Regnskab Special, dog uden særlige behov

12 Kvalitet?

13 Hvad kontrollerer ERST for ved modtagelsen? Meta data – så vi kan journalisere og efterbehandle Tekniske kontroller  XML XBRL 2.1 specifikationen  XBRL-taksonomien fra ERST Tekniske- og forretningsregelkontroller Andre konkroller:  Extensions regler  PDF-kontrol  Flere taksonomier på en gang

14 Demo: vis regeldokumenter på erst.dk  http://erhvervsstyrelsen.dk/forretningsregler_xbrl http://erhvervsstyrelsen.dk/forretningsregler_xbrl

15 Demo: Vis taksonomien i Yeti  Hvor den findes på erst.dk/Yeti  Presentation / definition (501)  Entrypoint  Label-linkbase (fx. Egenkapital)  Referencer  Instant / Duration  Felttyper / Debit – credit  Dimensioner (502, koncern)  Pattern (CVR-nummer)  http://yeti2.corefiling.com/yeti/resources/yeti- gwt/Yeti.jsp http://yeti2.corefiling.com/yeti/resources/yeti- gwt/Yeti.jsp

16 Demo: instans i iXBRL

17 Demo: instans i Xwand

18 Demo: Dimensioner

19 XBRL Danmark Foreningen har til formål at udvikle, indføre og benytte XBRL i Danmark for derved at sikre en mere effektiv, tilgængelig og pålidelig rapportering af økonomisk information. Det skal ske ved at støtte udviklingen og vedligeholdelsen af XBRL taksonomier. at markedsføre XBRL overfor sælgere, udbydere og brugere af økonomisk information og uddanne disse i brugen heraf. at føre og offentliggøre fortegnelser over anerkendte leverandører af XBRL taksonomier. at skabe diskussionsfora om XBRL. at yde teknisk støtte, råd og vejledning vedrørende XBRL at indgå i samarbejde med andre, der har interessefællesskab med foreningen.

20 Issues  Fejl i data  CLOB opmærkning  Lempelser og praksis  Manglende nøgler


Download ppt "XBRL? - En introduktion v/Chefkonsulent Niels-Peter Rønmos."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google