Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skoleledelse og skoleudvikling i dag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skoleledelse og skoleudvikling i dag"— Præsentationens transcript:

1 Skoleledelse og skoleudvikling i dag
Set fra et praksisperspektiv Oplæg Læringsfestival marts Camilla Ottsen, skoleleder, Brønshøj Skole

2 Præsentation Hvem er jeg?
Brønshøj Skole som generaliserbar læringscase – helt kort om kontekst Oplæg Læringsfestival marts Camilla Ottsen, skoleleder, Brønshøj Skole

3 Hvad er spørgsmålet? Hvorledes kan vi lykkes med, at skabe grundlæggende forandringer af måden vi driver skole på? Oplæg Læringsfestival marts Camilla Ottsen, skoleleder, Brønshøj Skole

4 Hav tålmodighed med dette spørgsmål
Hvilken rolle spiller digital forandringsledelse i oplægget? Oplæg Læringsfestival marts Camilla Ottsen, skoleleder, Brønshøj Skole

5 Det bagvedliggende postulat
Skoleudvikling sker hyppigt i ” organisatoriske lommer” personbårne eller tematiske Vi kompetenceudvikler og videndeler meget, men arbejder meget lidt med organisationens evne til at udvikle sig Det er ikke rimeligt at det er lærerafhængigt hvilken undervisning eleven får Oplæg Læringsfestival marts Camilla Ottsen, skoleleder, Brønshøj Skole

6 Synspunkter som bygger på erfaringer
Det er et arbejdsmiljømæssigt svigt af dimensioner, at lærerne stadig i udstrakt grad privatpraktiserer Kerneydelsen kan ikke gøres til genstand for målrettet udvikling uden et opgør med privatpraksis Oplæg Læringsfestival marts Camilla Ottsen, skoleleder, Brønshøj Skole

7 En ny professionsidentitet
Ud med en lærer et fag en klasse en time Ind med kompetenceprofiler Ud med generalisten Ind med teamorganiserede specialister Ud med mig og min undervisning Ind med min skole og vores undervisning Oplæg Læringsfestival marts Camilla Ottsen, skoleleder, Brønshøj Skole

8 I praksis sker det ved at
Professionsteam planlægger (og udfører) undervisning sammen Opgaver i tilknytning til UV løses også af team Vejledere, koordinatorer, forandringsagenter osv. bliver helt centrale Ledelsen distribueres – ledelsesrollen ændrer sig Oplæg Læringsfestival marts Camilla Ottsen, skoleleder, Brønshøj Skole

9 Hvordan kom i derhen som skole
Kulturarbejde, opgør med at finde trygheden i ligemageriet Meget tydelig ledelsesmæssig rammesætning - meget involverende ledelsesstil En bevidsthed om ”sensemaking” : mennesker opdager ikke mening de skaber den* En reorganisering med snubletråde *Weick, Sensemaking når organisationer falder fra hinanden Oplæg Læringsfestival marts Camilla Ottsen, skoleleder, Brønshøj Skole

10 Ledelsesmæssige udfordringer/rammer
Den strukturelle ramme Human ressource rammen Den symbolsk kulturelle ramme Den politiske ramme *Bolman&Deal Oplæg Læringsfestival marts Camilla Ottsen, skoleleder, Brønshøj Skole

11 Digital forandringsledelse
Da det digitale blev et redskab til at understøtte Planlægning, videndeling, kommunikation, digitale læremidler, feedback, afleveringer mv. Oplæg Læringsfestival marts Camilla Ottsen, skoleleder, Brønshøj Skole

12 Nuværende udfordringer
Lokalt Kommunikationssluse Flytte fokus fra lærerpersonen til professionen hos forældrene Nationalt En manglende fælles forståelse af barrierer for udvikling i FS Tempo og konsulentvælde Oplæg Læringsfestival marts Camilla Ottsen, skoleleder, Brønshøj Skole

13 Vidnesbyrd fra praksis
Alle ideer om modstand er blevet gjort til skamme Lærerne fremhæver deres kollegiale samarbejde om faglig udvikling som kilden til deres trivsel og arbejdsglæde Alle parametre viser (nu) at vi er på rette vej Oplæg Læringsfestival marts Camilla Ottsen, skoleleder, Brønshøj Skole


Download ppt "Skoleledelse og skoleudvikling i dag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google