Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aabenraa Modellen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aabenraa Modellen."— Præsentationens transcript:

1 Aabenraa Modellen

2 Dagens tekst: Til inspiration og brug efter lyst og behov Status dd.
Aabenraa Kommune Ungeindsatsen STU-Aabenraa Et par generelle betragtninger.

3 Aabenraa Kommune: Vand, by og land ca. 60.000 indb
Fjordskolen 4 afdelinger og SFO (Specialskole 230 elever) Autismecenter Syd med flere afdelinger Hjernecenter Syd med flere afdelinger CJU (beskyttet beskæftigelse og job med løntilskud) Institutionen Nybro (privat) Meritten (produktionsskole med STU) AspIT Og …

4 Ungeindsatsen HELHEDSTÆNKNING JA-TAK! Jobcenter Børn og familie UU
Voksen Handicap

5 Og det virker Ungeindsatsen Det snakker vi om: Anbringelser Bodel
Efterværn Forsørgelse § osv. Mentorer Kontaktpersoner Og meget mere….

6 Ungeindsatsen Hvis der er nogle, man er uenig med eller ikke forstår, skal man bare flytte ind til dem” (Jacob Holdt) Det har stor betydning, at medarbejderne er samlet under fælles tag. Den fysiske nærhed er afgørende for udviklingen af relationer og tillid på tværs. Et grundlæggende ønske om samarbejde, findes hos medarbejderne - og ikke mindst hos de involverede ledere. Der er et elementer af relationer og tillid, der kan udvikles, men som også til en vis grad er bundet op på personer og kemi.

7 Ungeindsatsen ”Ungeindsatsen er med til at udvide perspektivet for de involverede medarbejdere, så den enkeltes egne opgaver og indsats ses i sammenhæng med det fælles mål. De forskellige faggrupper har viden om hinandens arbejdsbetingelser og respekt for, hvad de hver især kan byde ind med i løsningen af den fælles kerneopgave.” ”fokus på at løse problemerne frem for at få placeret aben.”

8 Ungeindsatsen ”Til andre kommuner, der har planer om at starte en lignende proces, kan vi opsummere vores erfaringer i nogle få, gode råd: Sørg for at samle medarbejderne under samme tag fra begyndelsen. Udvikling af relationer, tillid, fælles viden og fælles løsninger har hos os vist sig at hænge tæt sammen med fysisk nærhed og adgangen til daglig face to face-kontakt. Giv frihed, tid og ro til, at tingene kan udvikle sig nedefra. Og endelig: Vælg nogle ledere, der har en grundlæggende vilje til at samarbejde.” Læs videre på UG.dk

9 Opskrift på en idé, - Man tager:
STU-Aabenraa Opskrift på en idé, - Man tager: Nogle, der ikke ved noget om STU En god del frustration Lidt pengemangel 1 palads, der ikke blev til noget 1 afdelingsleder: Tommy Haastrup 1 pædagogisk konsulent: Lis Wrang 1 STU-vejleder med anarkistiske tendenser 2 skriveborde i et lokale Et HUG-projekt Afdelingslederen og konsulenten sættes over og småkoger i lokalet med skriveborde og de øvrige ingredienser

10 STU-Aabenraa Resultatet er grundtanken i Aabenraa-modellen:
STU-uddannelsen = den unges uddannelsesplan Den unge tilbydes uddannelse det sted, hvor planen (den unges læringsbehov) bedst kan opfyldes, og det behøver ikke at være samme sted i 3 år. Der tilstræbes helhedsløsninger Den unge skal efter uddannelsen være i en holdbar og fremtidssikret situation

11 STU-Aabenraa Aabenraa Voksenskole Udbyder af STU UU-Aabenraa

12 STU-Aabenraa Og med et godt handelstalent er det ikke engang dyrt, - i 2014 tal: Elever fra kr ,- til kr ,- årligt UV I snit pr elev kr ,- årligt UV Alt inklusive kr ,- årligt 21 forskellige udbydere, 62 elever pt. Er det dyrere at have elever på institutioner i ikke-kommunalt regi? Det er værd at regne på for fru Jørgensen, der betaler skattekronerne.

13 STU-Aabenraa Hvad gør vi så – rent praktisk: UU
Den unge, eller forældre/værge, henvender sig. Indsamler/skaffer aftaler om dokumentation fra Skoler, B&F, PPR, JC, VH, kolleger, øvrige Samarbejde med Aabenraa Voksenskole B&F, V&H og JC om evt. bodel, efterværn, §85, forsørgelse osv. med henblik på en 3 årig aftale Undersøger hvor den unge kan få mest udbytte af sin STU Kontakter udbydere Skriver indstilling Deltager i visitationsmødet, hvor de kommunale samarbejdspartnere deltager med fast personkreds og - hvor der tages endelige beslutninger. NB relativ fast kommunal personkreds om STU NBNB KOMMUNIKATION og gensidig respekt for arbejdsområder.

14 STU-Aabenraa Hvad gør vi så – rent praktisk: Aabenraa Voksenskole
Fungerer som den kommunale myndighed Løbende kontakt før og efter visitationen Økonomiaftaler med udbydere (økonomiansvarlig) Besked til den unge/værge og til udbyder Gennemfører evt. PAS-test Koordinerer og planlægger møder med involverede om den unge Fungerer som uddannelsesansvarlig skole for den unge

15 STU-Aabenraa Møderrække:
Afklaringsmøde: UU, Aabenraa Voksenskole (AV), udbyder 1 års møde: UU,AV, udbyder, sagsbehandlere 2 års møde: UU, AV, udbyder, sagsbehandlere 3 års første møde: UU, AV, udbyder, sagsbehandlere, Jobkonsulent 3 års andet møde: UU, AV, udbyder, sagsbehandlere, Jobkonsulent Videregivelse af oplysninger. Etablering i bolig og beskæftigelse Elevens ”manual”. NB Den unge må ikke ”tabes” efter sin STU

16 Lidt filosofi: Det bedre liv Dannelse/uddannelse Capability Approach Formålet med STU er ikke beskæftigelse Økonomi i perspektiv af livsforløb Evaluering – det er svært

17 Tak for god ro og orden og husk:
Aabenraa Voksenskole uu-aabenraa.dk Hans Bruun Tak for god ro og orden og husk: ”at sætte spejle i solen for de, der lever i skyggesiden” (Peter AG)


Download ppt "Aabenraa Modellen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google