Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nikolaj Mannering Læge

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nikolaj Mannering Læge"— Præsentationens transcript:

1 Nikolaj Mannering Læge
BLODMANGEL Nikolaj Mannering Læge

2 Hvad er blod? Normalværdier Blodmangel og symptomer Blødningsanæmi Behandling Spørgsmål

3 Hvad er blod? Består af 3 typer af celler
Røde blodlegemer (erythrocytter) Hvide blodlegemer (leukocytter) Blodplader (trombocytter) Derudover også af andre komponenter, fx: Plasma (væsken der omgiver blodcellerne) Næringsstoffer (sukker, fedt) Hormoner

4 Produktion Blodets celler dannes i knoglemarven (blodfabrikken)
Knoglemarven består af mange forskellige typer af celler, heriblandt blodstamceller og fedtceller Findes i rød (aktiv) og gul (inaktiv) udgave Mængden af rød marv svinder med alder Ved blodkræft fungerer knoglemarven ikke normalt, fx ved leukæmi Knoglemarven er også meget sensitiv for de fleste typer af kemoterapi

5 Blodets celler 1 Erythrocytter 0,007mm brede 0,0025mm tykke
Form som dyb tallerken Indeholder”hæm-grupper” og globiner heraf navnet hæmoglobin Ilt bindes til jernmolekyler i midten og transporteres ud i kroppen Levetid ca. 120 dage ”Hæmatokrit-værdien” er et udtryk for andelen af røde blodlegemer i den samlede mængde blod

6 Blodets celler 2 Leukocytter Kroppens immunsystem
Opholder sig primært i væv, men bruger blod- banen som ”motorvej” rundt i kroppen Bekæmper bakterier, virus mm. Er forhøjede ved infektioner, og indgår som en del af ”infektionstallene” man kan få taget hos sin egen læge

7 Blodets celler 3 Thrombocytter
Indgår som en vigtig del af koagulationen (størkning) De mindste celler i blodet Dannes fra såkaldte megakaryocytter (t.h.) Disse kæmpeceller producerer mange små thrombocytter som herefter cirkulerer ud i blodbanen Aktiveres ved aktive blødninger og ”klumper” sammen for at stoppe den Hæmmes af visse typer blodfortyndende medicin, fx Hjertemagnyl® eller Plavix®

8 Normalværdier Røde blodlegemer Hvide blodlegemer Blodplader
Mænd: 8,0 – 11,0 mmol/L Kvinder: 7,0 – 10,0 mmol/L Hvide blodlegemer 3,5-8,8 mia./L Blodplader Ca mia./L

9 Blodmangel (anæmi) Hgb (blodprocent) <7.0 kvinder, <8.0 mænd
Mange forskellige typer af anæmi, overordnet 3 mekanismer bagved Dårligt fungerende knoglemarv (fx ved knoglemarvskræft) For stor intern destruktion i kroppen i forhold til produktion (nedbrydning af blod ved visse typer af sygdomme) For få ”byggesten” (jern, vitaminer) – fx hos Osler-patienter

10 Subjektive symptomer Generelt meget varierende, men kan være Træthed
Svimmelhed Åndenød ved beskeden anstrengelse Brystsmerter ved anstrengelse (ofte ældre kvinder) Hovedpine Hjertebanken (kroppen kompenserer den mindre blodmængde – og derved også iltmængde – ved at øge pulsen) Koncentrationsbesvær

11 Objektive symptomer Bleg hud Blege indre øjenlåg Blege slimhinder
Synlig blødning fra et sted som kan forklare anæmien, fx næsen

12 Blødningsanæmi (jernmangelanæmi)
Hører til den 3. kategori af anæmi, dvs. for få ”byggesten” – i dette tilfælde jern Generelt: Normalt den hyppigste form for anæmi Karakteriseret ved at jerntabet er større end jernoptaget jernmængden i blodet falder, og produktionen af blod falder Altid udredning før behandling, dvs. klarlæg årsagen til at man mangler jern og/eller bløder et sted fra Aldrig indled behandling før årsagen er klar – hvis det fx skyldes en blødende kræftsvulst, vil den måske ikke opdages før det er for sent

13 Udredning Tal med din læge hvis du føler symptomer!
Få foretaget en ”anæmiudredning” Blodprøver: hgb, jern, ferritin, transferrin, MCV

14 Havd betyder blodprøverne så?
Hgb: blodprocenten, udtryk for sværhedsgraden af anæmi Jern: den samlede mængde jern i blodet Ferritin: udtryk for kroppens jerndepoter/reserver – typisk er de største jerndepoter i lever, milt og knoglemarv Transferrin: udtryk for aktiviteten i transport af jern mellem depoter og knoglemarv MCV: middelcellevolumen – udtryk for volumen af det enkelte røde blodlegeme

15 Hvad betyder blodprøverne så?
Hgb, MCV, jern, ferritin er nedsat ved jernmangelanæmi, transferrin øget Det kan sammenlignes lidt med en almindelig produktionsvirksomhed: Hgb = produkt MCV = varens udseende/kvalitet Ferritin = beholdning hos underleverandør Jern = ingrediens Transferrin = transport til virksomhed Knoglemarv = fabrik

16 Mekanisme Blødning større efterspørgsel til fabriksproduktionen (marven) Lav hgb øget efterspørgsel på ingredienser (jern) fra fabrikken (marven) Fald i underleverandørs lagerbeholdning (ferritin falder) Øget transportbehov fra underleverandør til fabrik (transferrin stiger) På et tidspunkt kan underleverandør ikke følge med længere pga. meget lav lagerbeholdning fabriksproduktion (hgb) og produktkvalitet (MCV)

17 Behandling 1) Tilføre underleverandør mere lager Jerntilskud i kosten
2) Nedsætte produktionskravene Fjerne blødning, fx brænding i næsen 3) Tilføre færdige varer fra en anden fabrik Blodtransfusion

18 Blodtransfusion Dog altid en individuel lægelig vurdering
Første gang udført i 1667 1 portion blod giver en stigning i hgb på ca. 0.5 Transfusionsgrænser i DK Unge & voksne raske pt: 4,5 Ældre, svækkede og hjertesyge: 6,0 Ved akut alvorlig pågående blødning: ingen grænse Dog altid en individuel lægelig vurdering

19 Hvorfor ikke bare give blod hver gang?
Tids – og resursekrævende – både for patient og hospital Dyrt! Langt fra altid komplikationsløst – i værste fald dødeligt Fare for jernforgiftning ved gentagne transfusioner Danmark er i forvejen et af verdens største forbrugere af blodtransfusioner Symptomatisk og ikke helbredende behandling - Er man først transfusionskrævende som Osler-patient, skal man stærkt overveje alternativer, men det er selvfølgelig ”last resort” hos enkelte patienter

20 Hvad skal jeg være opmærksom på?
Generelt er vedvarende blødning altid et alvorligt symptom som altid kræver lægebesøg Ofte bløder man fra slimhinder/”udgangsporte”, fx Endetarmen Underlivet Urinvejene Næsen Blodigt/mørkt opkast (maven, spiserør) Blødning fra ovenstående steder kan være tegn på kræftsygdom! Snak med din læge! For Osler-patienter er næseblødning dog et velkendt symptom, som naturligvis ikke altid nødvendigvis kræver lægebesøg 


Download ppt "Nikolaj Mannering Læge"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google