Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Om blodet ved Eigil Vejergang uddannelseskonsulent CVU ØreSund - Bioanalytikeruddannelsen eve@bioanalytiker.dk - figurer til indlæg 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Om blodet ved Eigil Vejergang uddannelseskonsulent CVU ØreSund - Bioanalytikeruddannelsen eve@bioanalytiker.dk - figurer til indlæg 1."— Præsentationens transcript:

1 Om blodet ved Eigil Vejergang uddannelseskonsulent CVU ØreSund - Bioanalytikeruddannelsen - figurer til indlæg 1

2 Blodet Baggrund Blodets sammensætning i oversigt
·          Blodlegener – røde (erythrocytter), hvide (leukocytter) og blodplader (trombocytter) ·          Plasma og serum - proteiner, næringsstoffer, affaldsstoffer, hormoner, salte Blodlegemernes fysiologi ·          Erythrocytter og reticulocytter - hæmoglobin og ilttransport ·          Leukocytter (oversigt) - granulocytter, lymfocytter, monocytter og immunforsvaret ·         Trombocytter (oversigt) - tromboseberedskab og tromboseforsvar Plasma ·          Opløselighedsforhold, plasmatransport og transportproteiner - antistoffer (oversigt), koagulations- og fibrinolyseproteiner (oversigt)

3 Baggrund: Introduktion til celler
Styring af celledeling Aflukke med fordøjelsesenzymer Aflukke med DNA og RNA-produktion Energiproduktion Aflukke med indhold (vesicle) Proteinsyntese Exocytose eller endocytose (pinocytose) Modifikation og klargøring af ”eksport”-proteiner Cytosol - cellevæske Celleform (f.eks. actin) Fedtmetabolisme Cellestruktur (cytoskelet) - intracellulær transport Syntese af ”eksport”-proteiner 60

4 1. Om celler, proteiner ... Typisk celle - plasmamembran
Fra: Internettet

5 Et phospholipid (glycerophospholipid)
Baggrund: Opløselighed - cellemmembran - phospholipider Et phospholipid (glycerophospholipid) Fra: Mathews, C.E, van Holde K.E., Ahern K.G.: Biochemistry, 3. udg., 2000, Benjamin Cummings Online: 61

6 Sammensætningen af phospholipider er ikke ens i de to phospholipidlag
Baggrund: Celler – phospholipider - cellemembran Sammensætningen af phospholipider er ikke ens i de to phospholipidlag Fra: Lodish, H.; Berk, A.; Zipursky, S.L.; Matsudaira, P.; Baltimore, D.; Darnell, J.E.: Molecular Cell Biology, 4. udg., 1999, W.H. Freeman & Co. Online: (books) 61

7 Diffusion Osmose Baggrund: Om diffusion og osmose
Fra 61

8 Cellekerne, DNA og proteindannelse
Fra: Mathews, C.E, van Holde K.E., Ahern K.G.: Biochemistry, 3. udg., 2000, Benjamin Cummings Online: Fra: Alberts, B.; Bray, D.; Lewis, J.; Raff, M.; Roberts, K.; Watson, J.D.: Molecular Biology of the Cell, 3. udg., 1994, Garland Publishing. Online: 62

9 Proteiners opbygning Fra: Mathews, C.E, van Holde K.E., Ahern K.G. : Biochemistry, 3. udg., 2000, Benjamin Cummings Online: Fra: Berg, J. M.; Tymoczko, J. L.; and Stryer, L.: Biochemistry, 2002, W.H. Freeman & Co. Online: (books) 63

10 Baggrund: Blodkredsløbet- oversigt 1
Fra Sand O, Sjaastad ØV, Haug E: Fysiologi – en grundbog, 2004; Munksgaard 64

11 Baggrund: Blodkredsløbet - oversigt 2
Fra Vander, Sherman, Luciano's Human Physiology: The Mechanisms of Body Function, 9. Udg. 2004 65

12 Blodet Baggrund Blodets sammensætning i oversigt
·          Blodlegener – røde (erythrocytter), hvide (leukocytter) og blodplader (trombocytter) ·          Plasma og serum - proteiner, næringsstoffer, affaldsstoffer, hormoner, salte Blodlegemernes fysiologi ·          Erythrocytter og reticulocytter - hæmoglobin og ilttransport ·          Leukocytter (oversigt) - granulocytter, lymfocytter, monocytter og immunforsvaret ·         Trombocytter (oversigt) - tromboseberedskab og tromboseforsvar Plasma ·          Opløselighedsforhold, plasmatransport og transportproteiner - antistoffer (oversigt), koagulations- og fibrinolyseproteiner (oversigt)

13 Kapillærblod Fra: Internettet

14 Mikroskopi af kar Fra: Internettet

15 Blodet i oversigt

16 Fig 8.1 - Centrifugeret blod
Fra Sand O, Sjaastad ØV, Haug E: Fysiologi – en grundbog, 2004; Munksgaard

17 Blodet Baggrund Blodets sammensætning i oversigt
·          Blodlegener – røde (erythrocytter), hvide (leukocytter) og blodplader (trombocytter) ·          Plasma og serum - proteiner, næringsstoffer, affaldsstoffer, hormoner, salte Blodlegemernes fysiologi ·          Erythrocytter og reticulocytter - hæmoglobin og ilttransport ·          Leukocytter (oversigt) - granulocytter, lymfocytter, monocytter og immunforsvaret ·         Trombocytter (oversigt) - tromboseberedskab og tromboseforsvar Plasma ·          Opløselighedsforhold, plasmatransport og transportproteiner - antistoffer (oversigt), koagulations- og fibrinolyseproteiner (oversigt)

18 Blodets celler i oversigt

19 Fig Erythrocyt Fra Sand O, Sjaastad ØV, Haug E: Fysiologi – en grundbog, 2004; Munksgaard

20 Fig 8.3 - Hæmoglobinmolekylet
Fra Sand O, Sjaastad ØV, Haug E: Fysiologi – en grundbog, 2004; Munksgaard

21 Fig 8.4 – Erythrocytternes tilblivelse
Fra Sand O, Sjaastad ØV, Haug E: Fysiologi – en grundbog, 2004; Munksgaard

22 Fig 8.5 – Regulering af erythrocytproduktionen
Fra Sand O, Sjaastad ØV, Haug E: Fysiologi – en grundbog, 2004; Munksgaard

23 Fig 8.6 – Nedbrydning af erythrocytter
Fra Sand O, Sjaastad ØV, Haug E: Fysiologi – en grundbog, 2004; Munksgaard

24 Blodet Baggrund Blodets sammensætning i oversigt
·          Blodlegener – røde (erythrocytter), hvide (leukocytter) og blodplader (trombocytter) ·          Plasma og serum - proteiner, næringsstoffer, affaldsstoffer, hormoner, salte Blodlegemernes fysiologi ·          Erythrocytter og reticulocytter - hæmoglobin og ilttransport ·          Leukocytter (oversigt) - granulocytter, lymfocytter, monocytter og immunforsvaret ·         Trombocytter (oversigt) - tromboseberedskab og tromboseforsvar Plasma ·          Opløselighedsforhold, plasmatransport og transportproteiner - antistoffer (oversigt), koagulations- og fibrinolyseproteiner (oversigt)

25 Fig 8.7 – Produktion af leukocytter og trombocytter
Fra Sand O, Sjaastad ØV, Haug E: Fysiologi – en grundbog, 2004; Munksgaard

26 Blodudstrygning Makrofag
Fra Internettet 66

27 Blodets celler i oversigt

28 Blodet Baggrund Blodets sammensætning i oversigt
·          Blodlegener – røde (erythrocytter), hvide (leukocytter) og blodplader (trombocytter) ·          Plasma og serum - proteiner, næringsstoffer, affaldsstoffer, hormoner, salte Blodlegemernes fysiologi ·          Erythrocytter og reticulocytter - hæmoglobin og ilttransport ·          Leukocytter (oversigt) - granulocytter, lymfocytter, monocytter og immunforsvaret ·         Trombocytter (oversigt) - tromboseberedskab og tromboseforsvar Plasma ·          Opløselighedsforhold, plasmatransport og transportproteiner - antistoffer (oversigt), koagulations- og fibrinolyseproteiner (oversigt)

29 Trombocytter (plader-platelets)
Fra Akkerman, J.W.N.; Nieuwenhuis, H.K. og Sixma, J.J.; Thrombosis and Atherosclerosis, I Pathophysiology; Boehringer Ingelheim; 1986 67

30 Fra Krstić, R.V.; Human Microscopic Anatomy; Springer-Verlag; 1994
Trombocytternes dannelse Fra Krstić, R.V.; Human Microscopic Anatomy; Springer-Verlag; 1994

31 Fra Krstić, R.V.; Human Microscopic Anatomy; Springer-Verlag; 1994
Trombocytternes dannelse 2 Fra Krstić, R.V.; Human Microscopic Anatomy; Springer-Verlag; 1994

32 Hæmostaseoversigt

33 Hæmostaseoversigt 1 Det hæmostatiske system aktiveres først og fremmest ved læsion af blodkar Herved binder trombocytter til underliggende strukturer i blodkarret Trombocytterne aktiveres, releaser og aggregerer under dannelse af primær en trombe, der lukker for blodudstrømning Samtidigt aktiveres koagulationssystemet ved binding af faktor VII til vævsfaktor på overfladen af celler i underliggende strukturer Via koagulationssystemet dannes et netværk af krydsbundet fibrin til forstærkning af den primære trombe - den sekundære trombe I takt med vævshelingen opløses tromben igen ved en langsom proces benævnt det fibrinolytiske system 68

34 Blodet Baggrund Blodets sammensætning i oversigt
·          Blodlegener – røde (erythrocytter), hvide (leukocytter) og blodplader (trombocytter) ·          Plasma og serum - proteiner, næringsstoffer, affaldsstoffer, hormoner, salte Blodlegemernes fysiologi ·          Erythrocytter og reticulocytter - hæmoglobin og ilttransport ·          Leukocytter (oversigt) - granulocytter, lymfocytter, monocytter og immunforsvaret ·         Trombocytter (oversigt) - tromboseberedskab og tromboseforsvar Plasma ·          Opløselighedsforhold, plasmatransport og transportproteiner - antistoffer (oversigt), koagulations- og fibrinolyseproteiner (oversigt)

35 Plasma

36 Fig 9.6 – Eksempel på et antistofmolekyle
Fra Sand O, Sjaastad ØV, Haug E: Fysiologi – en grundbog, 2004; Munksgaard

37 Leukocyt (granulocyt)
Hæmostaseoversigt 2 Leukocyt (granulocyt) Ikke-aktiveret trombocyt Erythrocyt Fibrindannelse via koagulation Aggregation af akti-verede trombocytter Trombocytadhæsion til collagen og vWF Læsion af kars endothelcellelag

38 Fig 8.13 – Detaljeret oversigt over blodets koagulation
Fra Sand O, Sjaastad ØV, Haug E: Fysiologi – en grundbog, 2004; Munksgaard

39 Fig 8.14 – Det fibrinolytiske system
Fra Sand O, Sjaastad ØV, Haug E: Fysiologi – en grundbog, 2004; Munksgaard

40 Hæmostatiske balance Forstyrrelser i det hæmostatiske system kan give anledning til to sygelige (patologiske) tilstande trombofili eller tendens til blodpropdannelse (trombedannelse - trombose) hæmoragisk diatese eller blødningstendens Ud fra patofysiologiske betragtninger kan det hæmostatiske system derfor opdeles i : et hæmostaseberedskab med trombosedisponerende (protrombotiske) faktorer et tromboseforsvar med trombosebeskyttende (antitrombotiske) faktorer Ved et overstyret hæmostaseberedskab eller et defekt tromboseforsvar ses trombofili og omvendt ses hæmoragisk diatese ved et defekt hæmostaseberedskab eller et overstyret tromboseforsvar Trombofili Hæmoragisk diatese Hæmostaseberedskab - f.eks. hyperkoagulation Tromboseforsvar - f.eks. defekt antikoagulation Tromboseforsvar - f.eks. hyperfibrinolyse Hæmostaseberedskab - f.eks. hæmofili


Download ppt "Om blodet ved Eigil Vejergang uddannelseskonsulent CVU ØreSund - Bioanalytikeruddannelsen eve@bioanalytiker.dk - figurer til indlæg 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google