Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En præsentation af Lean Project Planner (LPP)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En præsentation af Lean Project Planner (LPP)"— Præsentationens transcript:

1 En præsentation af Lean Project Planner (LPP)
Vælg i menuen Om West Soft Alment om LPP Porteføljestyring Projektstyring Ressourcestyring/Min plan Lean features Rapporter

2 Vores forretningsidé er at tilbyde vores kunder
Forbedret projekt- og porteføljestyring Kontor i Holte 12 km. nord for København Kontor i Vejle Nord Retur Om West Soft

3 West Soft A/S Firmaet har eksisteret 17 år
Satser på langsigtede kunderelationer Omsætning langsomt stigende 2 ejere (50/50%) 11 medarbejdere Økonomisk sund Investering i udvikling af software Retur Om West Soft

4 Rådgivning / Konsulentarbejde
West Soft - Ydelser Rådgivning / Konsulentarbejde Planlægningsopgaver Projektadministration Implementering af software Metodeudvikling Risikoanalyse Softwareudvikling Retur Om West Soft

5 West Soft - Ydelser Uddannelse Værktøjer Projektstyring
Projektadministration Porteføljestyring Valg og implementering Risikoanalyse Retur Om West Soft

6 West Soft - Ydelser Softwaresalg Primavera P6 EPPM
Primavera P6 Professional Primavera Contractor Primavera Portfolio Management Primavera Risk Analysis Lean Project Planner MultiRisk Retur Om West Soft

7 West Softs kunder Retur Om West Soft

8 West Softs succeskriterier
Vi ser udfordringen med projekt- og porteføljestyring som et forbedrings-potentiale for jeres virksomhed: Implementeringen skal tilføre reel værdi Implementeringen skal forholde sig til jeres virkelighed Implementeringen skal forbedre jeres styring og håndtering af projekter Retur Om West Soft

9 Eksempler på benefits Nedenfor er listet et antal typiske fordele som opnås ved bedre porteføljestyring Bedre overblik over projektporteføljen Overblik over ressourcebehov på kort og på lang sigt Bedre beslutningsgrundlag Ressourceoptimering Risiko mindskes Lønsomme projekter prioriteres Færre projekter gennemføres samtidig med korte gennemløbstid Mindsket stressniveau i organisationen Retur Om West Soft

10 Vision med Lean Project Planner
West Soft vil kunne tilbyde et enkelt værktøj til projekt-, ressource- og porteføljestyring der arbejder skandinavisk - og hvor der er mulighed for at bruge Lean funktionalitet Retur Alment om LPP

11 LPP skal arbejde skandinavisk
I Skandinavien er vi blandt verdens bedste til projektstyring! Vi motiverer projektdeltagere Vi er åbne Dialog på kryds og tværs Nye organisationsformer Vi accepterer fiaskoer Vi er fandenivoldske Vi har dynamiske projekter Vi gør præcis som vi vil I Skandinavien kan vi blive meget bedre til porteføljestyring! Retur Alment om LPP

12  Krav til udvikling af LPP
Planlægningsarbejdet delegeres (ingen central styring) Indlæringstiden skal være meget kort – få timer til 1 dag Enkelt overblik over projektporteføljen og dermed mulighed for at prioritere projekterne Enkelt overblik over belastning af de enkelte afdelinger og personer Sætter den enkelte medarbejder i fokus Billigt at implementere og vedligeholde Mulighed for at bruge Lean funktionalitet Retur Alment om LPP

13 LPP – vi vil tilbyde muligheden for at bruge Lean funktionalitet
Programmet skal være Lean at bruge Enklere planlægning + arbejdsopgaver Forhindringsanalyse Mulighed for at lave niveauopdelt planlægning Tilpasset til Last Planner System Automatisk erfaringsopsamling Årsagsanalyser Retur Alment om LPP

14 Porteføljeoversigt Tidsplanen viser en linie pr. projekt. Kolonnerne kan vise start/slut, ressource-forbrug eller scorecard, En eller 2 barer for målplan og/eller aktuel plan Retur Porteføljestyring

15 Projektdetaljer - økonomi
Der kan laves en Cost/Benefit analyse for projekterne og de økonomiske nøgletal f.eks. NPV kan beregnes. Resultatet kan overføres til projektets scorecard Retur Porteføljestyring

16 Projektdetaljer - risiko
Der kan laves risikoanalyse for de enkelte projekter efter FMEA metoden – Alle risici listes og sandsynlighed og konsekvens vurderes. De enkelte risici prioriteres og bearbejdes og resultatet kan overføres til projektets scorecard Retur Porteføljestyring

17 Projektdetaljer - scorecard
Eksempel på projektets scorecard som kan defineres svarende til de aktuelle ønsker. Informationen overføres til porteføljens scorecards og bubblecharts Retur Porteføljestyring

18 Projektprioritering Eksempel på scorecard for projektporteføljen. Scorecardet kan defineres svarende til de aktuelle ønsker. Informationen overføres automatisk fra de enkelte projekters scorecard Retur Porteføljestyring

19 Projektprioritering Baseret på værdierne i scorecardet kan der laves forskellige bubblecharts Retur Porteføljestyring

20 Projektplan Projektets WBS – Work Breakdown Structure
Aktiviteterne kan flyttes med musen til de aktuelle tidspunkter alternativt angiver man aktiviteternes rækkefølge og beregner. Retur Projektstyring

21 Ressourcer på projektplanen
Når projektplanen er oprettet vurderes hvem der skal udføre aktiviteterne og det antal timer der der skal til at gennemføre aktiviteterne. I det aktuelle eksempel er der taget stilling til hvilken afdeling der skal lave aktiviteterne alternativt kan man benytte personer Retur Projektstyring

22 Ressourcer på projektplanen
Når ressourcerne er oprettet kan man f.eks. se den totale ressourcebelastning (timer/dag), ressourcebelastningen for dele af projektet, for afdelingerne eller for personerne Retur Projektstyring

23 Projektplan med målplan
Når de implicerede parter er enige om en tids- og ressourceplan laves en målplan (baseline) – budget + start/slut for aktiviteterne. Under projektets gennemførelse sammenlignes den aktuelle plan med målplanen. Retur Projektstyring

24 Projektplan med tidsregistrering + revurdering af varighederne
For at følge projektet registreres tidsforbrug og fremdrift for de enkelte aktiviteter registreres løbende og sammenlignes med målplanen. Retur Projektstyring

25 Ressourcer totalt Virksomhedens ledelse og liniecheferne har mulighed for at få overblik over ressourcerne på tværs af projekterne. Retur Ressourcestyring/Min Plan

26 Ressourcer totalt Virksomhedens ledelse og liniecheferne har mulighed for at få overblik over ressourcerne for de enkelte afdelinger og for de enkelte personer. Retur Ressourcestyring/Min Plan

27 Ressourcer totalt Overblikket betyder på lang sigt at antallet af ressourcer løbende kan justere og på kort sigt at arbejdsopgaverne kan fordeles optimalt mellem de tilgængelige ressourcer. Retur Ressourcestyring/Min Plan

28 Min Plan Min Plan er planlæg-ningen for den enkel-te person på tværs af alle projekterne. Man kan se aktiviteter, ressourcebelastning og få information om projekter og aktivite-ter. Nederst er der mulig-hed for løbende at registrer tidsforbru-get på en ugeseddel. Retur Ressourcestyring/Min Plan

29 Lean Funktionalitet Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for at Lean filosofien er et effektivt redskab til at forbedre virksomhedens projektstyring. Lean filosofien er meget effektiv i forbindelse med den Skandinaviske tradition for projektstyring: vi ønsker at gøre tingene så enkelt som muligt vi fokuserer på sund fornuft og samarbejde styringen skal være gennemskueligt I Lean Project Planner findes der mulighed for at benytte Lean funktionalitet, de vigtigste funktioner er: forhindringsanalyse niveaudelt planlægning årsagsanalyse Retur Lean Features

30 Forhindringsanalyse En meget effektiv og systematisk måde at fjerne spild på efter Lean filosofien er er muligheden for at arbejde med forhindringsanalyser. I praksis gør man det at man for alle aktiviteter løbende checker og systematisk fjerner alle forhindringer inden aktiviteterne sættes i gang. Er alle forhindringer fjernet er aktiviteten sund = grøn, forventes det at alle forhindringer fjernes inden aktiviteten skal påbegyndes bliver aktiviteten gul og eksisterer der forhindringer som forsinker aktiviteten bliver aktiviteten rød = usund. Retur Lean Features

31 Forhindringsanalyse Forhindringsanalyse på fanebladet nederst for den markerede aktivitet Retur Lean Features

32 Niveaudelt planlægning -Ugeplan
En af Lean funktionerne er muligheden for at arbejde med niveaudelt planlægning. Man arbejder med en forholdsvis grov tidsplan, aktiviteterne detaljeres løbende i såkaldte arbejdsopgaver. Retur Lean Features

33 Niveaudelt planlægning -Ugeplan
For arbejdsopgaverne kan der laves en løbende detaljeret planlægning for de kommende 1-3 uger. Retur Lean Features

34 Rapportering fremdrift
En enkel måde at opdatere projektet er ved at afstemme ugeplanen og overføre resultatet til projektplanen, desuden rapporteres årsagerne til eventuelle afvigelser Retur Lean Features

35 Årsagsanalyse Årsagerne gemmes i en historisk database og PPU (Procent Planlagt Udført) beregnes. Ud fra disse data er det muligt at lokalisere og dokumentere hvem og hvad det er der forstyrrer projektet. Retur Lean Features

36 Hvilke rapporter kan man lave
I Lean Project Planner er der mulighed for at lave et utal af rapporter nedenfor er listet et antal eksempler: Gantt rapporter struktureret efter portefølje, projekter, ressourcer og min plan Ressourcehistogrammer f.eks. totalt, pr. gruppe, pr projekt eller pr. person Tidsregistrerings rapporter Forhindringsanalyser pr. projekt eller pr. person Risikoanalyse Projektprioritering – scorecard og bubblecahars Projektanalyser – bl.a. med Cash-flow PPU statistik – bl.a. piecharts og harlekindiagrammer Retur Rapporter

37 Ønsker I yderligere oplysninger eller er der spørgsmål
så kontakt West Soft A/S på telefon eller mail på


Download ppt "En præsentation af Lean Project Planner (LPP)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google