Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digital Kultur Introduktion. I dag Hvem er jeg, hvem er I Kursus indhold Kursus format Pause + Foto Kultur? Næste uge.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digital Kultur Introduktion. I dag Hvem er jeg, hvem er I Kursus indhold Kursus format Pause + Foto Kultur? Næste uge."— Præsentationens transcript:

1 Digital Kultur Introduktion

2 I dag Hvem er jeg, hvem er I Kursus indhold Kursus format Pause + Foto Kultur? Næste uge

3 multiplayer BA,MA;phD Komm Afdeling for Innovative Communication (INC) Kontor 2D16, tosca@itu.dk tosca@itu.dk Forskning Andre kurser Sproget!! Navn Studiebaggrund ITU semester # Hvorfor er du her? (stikord) me you

4 Kursus kerne den digitale kultur: fællestræk for den digitale (computer-medierede) kultur? digitale kulturer: forskellige sociale praksisser? samspil/modspil/”klasseskel”?

5 ZeroG Skydancers in Second Life

6

7

8 digital kultur idag? alle producerer kultur? skellet mellem privat og offentligt flyttes til stadighed? Spil med identitet? autenticitet = det grimme? midlertidige, ”affektive” fællesskaber? profilbårne netværk?

9 Kursus målsætning 1. Demonstrere en basal forståelse af kulturbegrebet i en digital kontekst, herunder forbindelsen mellem kultur og (digital) kommunikation. 2. Relatere den nye mediekultur til en bredere historisk kontekst. 3. Demonstrere kendskab til og en kritisk forståelse af vigtige kulturelle og sociale fænomener relateret til brugen af internet og informationsteknologien i hverdagslivet. 4. Udvise kendskab til forskellige metodiske indfaldsvinkler til studiet af digital kultur, og kunne anvende dem i egen praksis. 5. Kunne anvende relevante sociologiske og kulturelle teorier på en vifte af emner indenfor områderne online medier, digital kultur og digital kommunikation. 6. Selvstændigt kunne identificere et aktuelt og originalt problem/spørgsmål relateret til den sociale og kulturelle brug af IT/digital kommunikation, vælge en relevant metode for undersøgelsen/diskussion, og herefter fremlægge resultaterne med udgangspunkt i relevante teorier og observationer.

10 Kursus indhold 29.1 Introduktion til kurset og kulturbegrebet 5.2 Digital Kultur/Cyberculture : historie og metoder 12.2 Myter og drømme 19.2 Hverdagsliv 26.2 Identity 4.3 Community 11.3 Complexitet 25.3 Politik & Etik 1.4 Køn & Sex 8.4 Mobil 15.4 Subkultur 22.4 Lovgivning 29.4 Copyright & Open Source 6.5 Digital Kultur? Opsamling

11 Kursus format 10 til 12 : forlæsning + seminar –I læser teksterne + forbereder ”guide” 13 til 15: øvelser –En time til at diskutere sidste uges øvelse: peer review spirit! –En time til at starte ny øvelse i grupperne (kan afsluttes hjemme) Hjemmearbejde (læse m.m.) 2 2 4? litteratur gennemgås ikke!!

12 Kursus format II Øvelser: cases Første obligatorisk øvelse: at være tekst-guide en dag Anden obligatorisk øvelse: at fremlægge en abstract til eksamen + peer review (den 6.5) Aflevering af skriflige arbejde: den 21.5

13 Eksamen: skrifligt -I får en oversigt over opgavestruktur og citatteknik -Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper -Anden obligatoriske opgave: fremlægge abstract + peer review -Fra kursusbeskrivelsen: Selvstændigt kunne identificere et aktuelt og originalt problem/spørgsmål relateret til den sociale og kulturelle brug af IT/digital kommunikation, vælge en relevant metode for undersøgelsen/diskussion, og herefter fremlægge resultaterne med udgangspunkt i relevante teorier og observationer.

14 give us a break!

15 teksterne ”præ-digitale” tekster om kulturbegrebet teoretisk udgangspunkt historisk bevidsthed aktuelt perspektiv reflektion: ligheder/forskelle Geertz, Clifford: “Description: Toward an Interpretive Theory of Culture”. Uddrag af The Interpretation of Cultures. 1972. Gans, Herbert. J: “A Comparative Analysis of High and Popular Culture” uddrag af Popular Culture & High Culture – an Analysis and Evaluation of Taste 1973/1999. Williams, Raymond: “Towards a Sociology of Culture”. Uddrag fra Culture. 1981.

16 Clifford Geertz kultur: ”the concept of culture I espouse...is essentially a semiotic one. Believing, with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it to be therefore not an experimental science in search of a law but an interpretive one in search of meaning” (p. 5) Clifford Geertz amerikansk antropolog 1926-2006

17 Geertz kulturen er offentligt tilgængelig, udfoldes i socialt levende rum sociale handlinger afspejler kultur / er kulturskabende ideen om ”thick description” – handling eller kulturel ”ytring” skal altid forstås i konkret kontekst kulturen som meningssystem, kan fortolkes med inspiration fra bl.a. litteraturen og semiotikken (sprogvidenskab)

18 Geertz og digital kultur? huske konteksten sociale diskurser som centrum for kulturanalysen er lige så virkelige (”afkodelige”?) i en computermedieret verden fokus ikke på hvad (status), men hvordan

19 Bert is evil! (Dino Ignacio)

20 Herbert J. Gans Kultur: ”the practices, goods, and ideas classified broadly under the arts (including literatur, music, architecture and design, etc. and the products of all other print media, etc.), whether used for education and aesthetic and spiritual enlightment or for entertainment and diversion. Culture also includes other symbolic products used mainly for leisure or nonsubsistence consumption” (s. 5) Herbert J. Gans sociolog 1927-

21 Gans og smagskulturen taste cultures & taste public (ikke bare ”fin” kultur og massekultur”) taste culture kendetegnet ved ”similar values and aesthetic standards” i forhold til forbrug og skabelse af kultur analyse parametre: hvordan ”kultur” opfattes inden for smagskulturen, vægt på form-indhold, foretrukkent indhold, vægt på ”skaber” eller ”consumer”, hvis værdidomme betyder noget, hvad læser man, hvilken kunst har man osv osv ”the number of cultures is an empirical and a conceptual problem, to be determined in part by studies of who chooses what content and what relationships exist among content choices” (p. 93)

22 smagskulturbegrebet stadig relevant!?

23 digital identitet – digital ”navigation”: et spørgsmål om smag?!!

24 Raymond Williams ”a sociology of culture”: ”...emphasis on a whole social order, but it differs from it in its insistence that ’cultural practice’ and ’cultural production’...are not simply derived from an otherwise constitued social order but are themselves major elements in its constitution....it sees culture as the signifying system through which necessarily (though among other means) a social order is communicated, reproduced, experienced and explored.” (p. 12-13) Raymond Williams marxist ”cultural studies” 1921-1988

25 Williams At forstå kultur betyder at man må se på dets institutioner, formationer, produktion, identifikations-mekanismer, former, reproduktioner ”the social organisation of culture” både den materielle side af kulturen (produktion, institution, praksisser) og kulturen som ”signifying system” (f.i. kulturelle værker) og samspillet mlm disse historisk & nutidig alle tegnsystemer

26 Williams og den digitale kultur materialitet: teknologi som maskiner, kode, software? ”kulturelle institutioner”? kulturelle udtryk og værker?

27

28 kursets kulturbegreb? socialt (menneskeskabt) fænomen processer, praksisser, ”tegnsystemer” (menings- og identitetskabelse, forbrug, relation, differentiering) (særlige gruppers) brug af – og forholden sig til – kulturelle produkter kontekstuel indlejring produktionsvilkår

29 Til næste gang Læs (jeg laver den første ”guide”): –Looking Backwards, Looking Forward: Cyberculture Studies 1990- 2000 (http://rccs.usfca.edu/intro.asp)http://rccs.usfca.edu/intro.asp –Putting Web 2 in perspective. Jiyan Wei (http://www.ibiblio.org/nmediac/winter06_07/web2.0.html)http://www.ibiblio.org/nmediac/winter06_07/web2.0.html –Fornäs, Johan. 1998. "Digital Borderlands. Identity and Interactivity in Culture, Media and Communications". Nordicom Review, 19:1 (1998), 27-38. (I will send by email) tag et billede med, inspireret af stikord: digital kultur


Download ppt "Digital Kultur Introduktion. I dag Hvem er jeg, hvem er I Kursus indhold Kursus format Pause + Foto Kultur? Næste uge."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google