Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pædagog uddannelsen – Professionens kernefaglighed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pædagog uddannelsen – Professionens kernefaglighed"— Præsentationens transcript:

1 Pædagog uddannelsen – Professionens kernefaglighed
Som I kan se, tilbydes pædagog uddannelsen flere forskellige steder, men vi er begge fra Ikast. Vi vil gerne med de følgende slides fortælle jer lidt om pædagogens arbejde, som kort sagt omhandler omsorg, opdragelse og udvikling.

2 3 ½ årig Bachelor uddannelse Teori og Praksis
Pædagog uddannelsen er en bachelor uddannelse med både teori og praksis. Vi gennemgår 3 praktikker, 1 er 9 uger og de to sidste er 6 måneder. Dette giver os et godt indblik på det pædagogiske arbejde.

3 Hvor arbejder pædagoger?
Pædagoger har et stort arbejds felt. Alle kender til børnehave, vugge stuer, dag og døgn institutioner m.m. Men arbejdet involver også kriminalitets forebyggende arbejde i boligkvarterer, gaden, belastede miljøer mm. Og vi arbejder også på hospitaler og plejehjem samt mange andre steder.

4 Hvad er det at sundhedsfremme?
Det er og ændre adfærd i en retning af at gøre gode hensigtsmæssige aktiviteter/handlinger gennem opbyggende opfordringer/motivation. Dette er en del af pædagogisk arbejde lige meget hvilket arbejdes område pædagogen arbejder med hvilket kan ses på billedet.

5 Loven Pædagoger arbejder inden for lovmæssige rammer … her kan feks nævnes dagtilbudsloven som har pædagogisk læreplaner som institutioner skal følge. Kommuner har derudover handlingsplaner hvor de forventer arbejde indenfor bestemte områder. Herning Kommune har feks disse sundhedsmæssige udfordringer for : alkohol, rygning, overvægt, kost og motion, mental sundhed og trivsel.

6 Omsorg At drage god omsorg for mennesker kan betyde empati og forståelse for et andet menneskes ønsker og behov. Det vil sige, at man er i stand til at observerer, handler og være til stede i den situation, man er i lige nu i forhold til et andet menneske.

7 … med hjertet det rette sted
Opdragelse Vejledning af adfærd med henblik på at lære nogen at leve og arbejde sammen med andre. Det indebærer en begrænsning og styring af deres drifter, som behovet for søvn og hvile, behovet for mad, for aktivitet og følelsesmæssig udfoldelse. Det betyder ligeledes oplæring i færdigheder og overføring af værdier og normer. … med hjertet det rette sted

8 Udvikling …. Der er ingen der udvikler sig ens, men pædagogens arbejde indeholder også at styrke menneskers udvikling det sted i livet hvor de er, således at de får et liv på samme vilkår som andre og et liv de er glade for.

9 Kultur er en sammensat helhed af skikke og opfattelser, som et menneske tilegner sig som medlem af et samfund. Kultur ændre sig, kultur er forskellig fra sted til sted. Pædagoger møder mennesker med forskellig kulurer og må være åbne og imødekommende. Kultur

10 Magt er produktivt – brug det til og sundhedsfremme
Ifølge filosoffen Michel Foucault er magt produktivt! Dette betyder at vi som pædagoger kan bruge magt til at sundhedsfremme hvis vi kan opfordre og motivere andre til og deltage/prøve/gøre noget som er godt for dem selv.

11 Inklusion/eksklusion
Der skal være plads til alle, så alle kan have succes på deres niveauer og derved opnår man den mentale sundhed for den enkelte

12 Axel Honneth Tysk professor og filosof Anerkendelse
Det er Axel Honneths opfattelse, at anerkendelse er selve kernen som pædagogik er gjort af. I mødet med den anden må der være en anerkendelse, en respekt og en forståelse til stede. Anerkendelse styrker vores selvtillid og øger derfor vores mentale sundhed Børnene/brugerne kan anerkendes som enkelt personer, men også i samspil med andre.

13 Positiv Psykologi Positiv psykologi er et paraplybegreb, som dækker et stort forskningsområde inden for psykologi, der fokuserer på studiet af menneskets psykiske sundhed og udvikling baseret på empiriske undersøgelser. Man lægger vægt på menneskets styrker (build what’s strong) frem for svagheder (fix what’s wrong).

14 Mihaly Csikszentmihaly
Ungarsk psykologiprofessor Flow

15 Flow Med de rette udfordringer, hverken for svære(stressende) eller for lette(kedelige), får man en længerevarende optimaloplevelse

16 Aaron Antonovsky Amerikansk-israelsk professor i medicinsk sociologi
Oplevelsen af Sammenhæng (OAS) Den salutogenesiske idé Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den udstrækning, i hvilken man har en gennemgående, blivende, men også dynamisk følelse af tillid til, at De stimuli, der kommer fra ens indre og ydre miljø, er strukturerede, forudsigelige og forståelige; Der står tilstrækkelige ressourcer til rådighed for en til at klare de krav, disse stimuli stiller; og Disse krav er udfordringer, det er værd at engagere sig

17 Salutogenese Patologenese
Salutogenese = Det sunde Patogenese = Det syge Ideen er at flytte fokus, fra det syge til det sunde. Antonovsky mener at vi, i stedet for altid at lægge vægt på det syge og folks svagheder, burde lære folk selv at klare sig igennem udfordringer. Vi skal støtte og guide de brugere vi arbejder med

18 Livskvalitet Begrebet livskvalitet har haft sit indpas i det danske sprog de sidste 35 – 40 år. Ordet livskvalitet handler om, at livet har værdi Et individuelt begreb da der er stor forskel på hvad der giver større mening for mig end for jer En igangværende proces hele livet igennem hvor man konstant har mulighed for at øge og videreudvikle ens livskvalitet

19 Sundhedsfremme Sundhed er ikke kun det at motionere og spise sundt.
Sundhed er også det at have det godt med sig selv Fremme af sundhed kan ske ved en række indsatser. Vejledning Aktiviter Anerkendelse Via motivation og engagement har vi som pædagoger, mulighed for at øge brugerens sundhed.

20 Fokuser på individets behov Forslå pædagogisk tiltag som er mulige
Eksempel på løsning omkring udfordring vedr sundhedsfremme …. Fokuser på individets behov Forslå pædagogisk tiltag som er mulige Et eksempel kan være en overvægtig dreng og det er vigtigt og fokuser på hvad drengens behov er, tabe sig med motion mens han er sammen med andre eller alene – hvad foretrækker han? Komme med realistiske forslag til motion og kost … lyt til barnet ….


Download ppt "Pædagog uddannelsen – Professionens kernefaglighed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google