Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Teaterhåndværk - en værdifuld kunstart - med fokus på menneskene bag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Teaterhåndværk - en værdifuld kunstart - med fokus på menneskene bag."— Præsentationens transcript:

1 Teaterhåndværk - en værdifuld kunstart - med fokus på menneskene bag

2 Baggrund for projektet Enestående håndværksmæssige traditioner - med forpligtigelse til at arven holdes i hævd på teatret Værdsætte seniorer og deres erfaringer Positiv fokus på seniorer og seniorpolitik

3 ”Seniorpolitikken skal sikre fokus på at beholde, vedligeholde og nyttiggøre den erfaring og viden, som seniormedarbejderne besidder og har opnået gennem deres mangeårige ansættelse på teatret. Dette skal sikres ved en tilfredsstillende udnyttelse af seniormedarbejderens erfaring samt en passende oplæring af dennes afløser. Teatret vil med sin seniorpolitik gøre opmærksom på, at teatret ønsker at fastholde medarbejdere, så længe det er til gavn for begge parter.”

4 ”Seniorens indsigt, erfaring og viden bør udnyttes så godt som overhovedet muligt. Derfor opfordres til i højere grad at lade senioren stå for oplæring af teatrets nye medarbejdere eller fungere som mentor for yngre kollegaer. Udnyttelse af ældre lederes og medarbejderes faglige erfaringer og menneskelige egenskaber skal ske både til egen og teatrets fordel. Der stilles samme krav til seniorer som til den resten af medarbejderne på teatret, hvilket betyder, at der gælder de samme rettigheder og forpligtigelser til kompetenceudvikling.”

5 Succeskriterier for projektet Drejebog for metoder og teknikker til identifikation og opsamling af viden Håndbøger for dokumentation af specifikke håndværk påbegyndt Kendskab til seniorers motivationsfaktorer for at dele viden - og kendskab til faldgrupperne... Øget bevidsthed om seniorers vigtige rolle som bærer af værdifulde erfaringer Positiv fokus og åbenhed om at være seniormedarbejder på teatret Succesoplevelse for pilotgruppen og personer, der har relation til projektet

6 Sådan vil vi lykkes med projektet Involvering af pilotgruppen i planlægning af projektet - med løbende tilpasning og evaluering Motivation og opbakning fra pilotgruppens ledere Formidling om projektet på teatret - generel information samt i fora for ledelse og medarbejdere; f.eks.  SU  Personalepolitisk Udvalg  Chefgruppen  Afdelingsmøder  Informationsmøde om teatrets seniorpolitik

7 Forankring af projektet Bredt kendskab Aktiv deltagelse af pilotgruppe med 10-12 personer + trainees Ledere med fra projektets start - samt aktive som sparringspartnere under hele projektets gennemførelse Topmotiveret og engageret projektgruppe

8 Fase 3 Workshop m. konsulent 1 ½ dag for Pilotgruppen Formål: Erfaringer, status og afrunding for identifikation, opsamling og dokumentation af håndværk Januar 04 Projektskitse Indsamling af videnVideregivelse af viden Fase 7 Evaluering og dokumentation af projektet Drejebog Håndbøger Maj-juni 04 Fase 0 Kick-off projektgruppe, ledere og Pilotgruppe: Snedker Rekvisitør Flourist Frisør Maler Skrædder Tekstil Formål: Invitation/ motivation/ behov/ønsker/ skabe tryghed/ forventninger/ tidsforbrug/ vigtighed ! August 03 Fase 1 Workshop m. konsulent 1 2-3 dage for Pilotgruppen Formål: Metoder & teknik til identifikation, opsamling og dokumentation af håndværk Oktober 03 Fase 2 Individuelt arbejde i Pilotgruppen Sparring: Konsulent 1 Leder På tværs i pilotgruppen Formål: Identifikation, opsamling og dokumentation af specifikt håndværk Okt-Dec 03 Fase 4 Workshop m. konsulent 2 2-3 dage for Pilotgruppen Formål: Den mentale side -om videndeling læringsformer mentor coach motivation for at lære fra sig Februar 04 Fase 5 Opstart af individuelt mentorforløb m. Pilotgruppen Sparring: Konsulent 2 (Leder) På tværs i pilotgruppen Formål: Praktisk erfaring som mentor/coach Feb-April 04 Fase 6 Workshop m. konsulent 2 ½ dag for Pilotgruppen Formål: Erfaringer for identifikation, opsamling og dokumentation af håndværk Ult. april 04


Download ppt "Teaterhåndværk - en værdifuld kunstart - med fokus på menneskene bag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google