Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bo trytis Sc lerotinia Al ternaria

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bo trytis Sc lerotinia Al ternaria"— Præsentationens transcript:

1 Bo trytis Sc lerotinia Al ternaria
BOSCALID – et aktivt stof med bredt virkningsspektrum i korn, raps og specialafgrøder

2 Nyt aktivt stof Navn: BOSCALID BASF kode nr: BAS 510 F Kemisk klasse:
Anilider Kemisk navn (IUPAC):   2-Chloro-N-(4,-chloro- biphenyl-2-yl)nicotinamide Kemisk formel:  C18C12Cl2N2O Molekyle vægt: 343.2 Vandopløselig 20oC: 4,6 mg/l Damptryk 20oC 7 x 10-7Po

3 Kemisk struktur

4 Toksikologiske data Akut oral: LD50 rotter > 5.000 mg/kg
Akut dermal: LD50 rotter > mg/kg Akut inhalation: LC50 > 6,7 mg/l Hudirritation: Ingen Øjenirritation: Ingen Mutagenitet: Ingen

5 Økotoksiske data Fugle: LD50 > 2.000 mg/kg Regnorme (14d):
Nytteorg. (6 typer): Bier: Ikke toksisk Moderat toksisk Vandlevende org.:

6 Økotoksiske data BOSCALID er et aktivt stof med lav akut giftighed overfor andre organismer end svampe. BOSCALID har ringe mobilitet i jorden og danner ikke metabolitter til fare for grundvandet. Et lavt damptryk giver ringe mulighed for forurening af luften. Overfor en række nytteorganismer samt fugle er giftigheden lav, og produkter indeholdende BOSCALID vil være velegnede til brug i IPM programmer. I blomstrende afgrøder som f.eks. Raps vil bierne ikke lide overlast.

7 Virkemekanisme BOSCALID har indvirkning på svampens respiration og
transport af energi. BOSCALID bindes til enzym- komplekset Komplex II, der styrer elektrontransporten. og energiforsyningen. TCA-Cycle styrer dannelsen af de vitale byggestene som proteiner og fedtstoffer. Denne dobbeltfunktion sikrer BOSCALID en sikker og stabil virkning.

8 Systemisk virkning Ved behandling 48 timer senere
BOSCALID optages af bladet og fordeles ud i bladet. Ved denne fordeling bliver ikke behandlet plantevæv beskyttet mod svampeangreb. Beh. med BOSCALID Fordeling af BOSCALID koncentration høj lav Fordeling af 14C behandlet BOSCALID på vindrueblade.

9 Virkning på konidier Ubehandlet - fremspirede konidier af Botrytis cinerea på bladoverflade af peber plante. Sammenfaldne konidier af Botrytis cinerea på bladoverflade af peber plante behandlet med BOSCALID.

10 Virkning af BOSCALID Alternaria Botrytis Sclerotinia 4 3 2 Effekt:
1 2 3 4 Alternaria Ascochyta Botrytis Colletotrichum Glomerella Leveillula Monilinia Mycosphaerella Oidium Phoma Rhizoctonia Sclerotinia Sphaerotheca Uncinula Venturia Effekt: 4 - excellent 3 - god 2 - moderat 1 - lav

11 Indhold: BOSCALID 50% Formulering: WG Anvendelse Sygdomme Dosering Raps Botrytis g a.i./ha Sclerotinia Alternaria Phoma Korn Pseudocercosporella 250 g a.i./ha

12 Effekt Raps Korn Botrytis Sclerotinia Alternaria Phoma
Pseudocercosporella Phoma Meget god God Middel Under middel n

13 Stenfrugt: Monilinea, Venturia & Blumeriella
Indhold BOSCALID 26,7% F ,7% Formulering WG Anvendelse Sygdomme Stenfrugt: Monilinea, Venturia & Blumeriella Bær: Jordbær: Botrytis, Colletotrihum & Mycocphaerella Solbær: Sphaerotheca, Drepanopeziza & Cronartium Grønsager: Alternaria, Botrytis, Sclerotinia, Rhizoctonia, Mycosphaerella, Albugo, Ascochyta, Cercospora & Peronospora. +

14 Effekt Stenfrugt Grønsager Bær Monilinia Venturia Botrytis
Mycosphaerella Blumeriella Grønsager Alternaria Sclerotinia Rhizoctonia Peronospora Cercospora Ascochyta Albugo Sphaerotheca Colletotrihum Drepanopeziza Cronartium Meget god God Middel Under middel n +

15 Sclerotinia angreb [%]
Sclerotinia i raps Sclerotinia angreb [%] Udb [hkg/ha] 52 38 17 43 27 42 10 20 30 40 50 60 Ubehandlet BOSCALID (250 g a.i./ha) Iprodion (750 g a.i./ha) n = 12 Franske og tyske forsøg, 1 beh. i blomstring, væske mængde l/ha. (Ingen synlige symptomer). Bedømmelse dage efter behandling (% angrebs frekvens)

16 Alternaria spp. i raps Alternaria angreb [%] Udb [hkg/ha] 10 20 30 40
51 44 18 46 27 45 10 20 30 40 50 60 Ubehandlet BOSCALID (250 g a.i./ha) Iprodion ( g n = 6 Danske og franske forsøg, 1 behandling på afgrøde st , sprøjtevæske l/ha. (0 -1% angreb). Bedømmelse dage efter behandling (% sygdoms frekvens).

17 Knækkefodsyge DJF, 4 forsøg i vinterhvede 2003 5 10 15 20 30 35 40
36 25 18 26 11 6 8 23 7 12 33 14 5 10 15 20 30 35 40 Ubehandlet Unix ,0 kg/ha Unix ,5 kg/ha Cantus - 0,5 l/ha (BOSCALID g a.i./ha) Cantus - 0,25 l/ha (BOSCALID g a.i./ha) Alle behandlinger foretaget i st. 31, - efterfulgt af 0,5 l/ha Opera i st Knække- Fodsyge. Strå index % septoria St % meldug % Merudb Udbytte 69.5 hkg/ha

18 Gulerødder Effekt af BOSCALID + F 500 mod Alternaria dauci og Erysiphe heraclei i gulerødder 51 76 8 4 18 10 20 30 40 50 60 70 80 Alternaria angreb [%] Erysiphe angreb [%] Ubehandlet BOSCALID + F 500 ( g a.i.) * BOSCALID + F 500 ( g a.i.) * Iprodion (750 g a.i.) * Azoxystrobin (125 g a.i.) * * (Dosering i 1000 l vand) n = n = 4 Forsøg fra Danmark, Tyskland, Østrig, Holland og Frankrig 3-4 behandlinger, sprøjte interval 7-14 dage (0-1% angreb ved behandling) Bedømmelse 14 dage efter sidste behandling (angrebsgrad, %) +

19 Signum i ærter DJF, 3 forsøg i ærter 2003 % effekt * Udbytte (hkg/ha)
0,0 50 28 49 26 39 52 57 53 32 10 20 30 40 60 70 Ubehandlet Dithane NT - 2,0 kg/ha Signum - 0,5 kg/ha Signum - 1,0 kg/ha Signum - 2,0 kg/ha Amistar - 1,0 l/ha % effekt * Udbytte (hkg/ha) * % effekt = % skade på ærtebælg - gruppe 1-5 x faktor for skades omfang (ubehandlet = 0 % effekt) +

20 Signum i solbær DJF, 4 forsøg
* 6 beh. før høst og 1-2 beh. efter høst. I forsøgene var der stikkelsbærdræber, skivesvamp og filtrust. +

21 Signum i solbær DJF: Udbyttet i 2003 efter 1 behandling efter høst 2002 (2 fs.) Tons/ha & forh.t. Forsøget blev gennemført i 2002 med 6 behandlinger før høst og 1 behandling efter høst. I 2003 er forsøget behandlet som omliggende mark. I forsøgene var der stikkels-bærdræber, skivesvamp og filtrust. Tons/ha & forh.t. Merudbyttet viser, hvilken betydning tidligt bladfald og svampeinfektion I 2002 har på udbyttet 2003. +

22 Pyrimethanil (1000 g a.i./ha)
Signum i jordbær Effekt af Boscalid + F 500 overfor Botrytis cinerea, Colletotrichum spp. og Mycosphaerella fragariae i jordbær. n = 15 n = 2 Ubehandlet BOSCALID + F 500 ( g a.i./ha) Pyrimethanil (1000 g a.i./ha) Forsøg fra Belgien, Brasilien, Tyskland, Japan, Spanien og USA, 4-6 behandlinger, sprøjte - interval 5-10 days. Bedømmelse 7-28 dage efter sidste behandling. Frugt :(% angrebs frekvens) blade :(% styrke af blad angrebt) +

23 Anerkendelse Signum er anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning
til bekæmpelse af gråskimmel i jordbær med 1,8 kg/ha grå monilia i kirsebær med 1,0 kg/ha stikkelsbærdræber, skivesvamp og filtrust i solbær med 1,0 kg/ha gulerodsbladplet i gulerødder med 0,75 kg/ha skulpesvamp i kål med 0,75 kg/ha hvidplet i kål med 1,0 kg/ha +

24 Fordele ved BOSCALID Hurtig optagelse og fordeling i planten
Kan anv. i mange afgrøder mod mange forskellige sygdomme Unik virkemåde Vigtig resistens bryder – alene / sammen med triazoler God supplerende effekt til strobiluriner Ideel blandingspartner God afgrøde tolerance God toks-, økotoks-, og miljøprofil Skånsom overfor nyttedyr Problemfri godkendelse i UK til 2003, lav risiko status i USA Boscalid – markedsføres i form af & i de nordiske lande i 2005


Download ppt "Bo trytis Sc lerotinia Al ternaria"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google