Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gå-hjem-møde Ansvar og pligter - mandag den 30. maj 2011 Bestyrelsens ansvar og pligter Ejerforeninger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gå-hjem-møde Ansvar og pligter - mandag den 30. maj 2011 Bestyrelsens ansvar og pligter Ejerforeninger."— Præsentationens transcript:

1 Gå-hjem-møde Ansvar og pligter - mandag den 30. maj 2011 Bestyrelsens ansvar og pligter Ejerforeninger

2 Gå-hjem-møde Bestyrelsens ansvar og pligter PROGRAM Velkomst F oreningsbestyrelsens arbejde v/Anette Dyhl, afdelingsdirektør og Jacob Linvald N yheder L et traktement

3 Gå-hjem-møde ”Demokrati er det muliges kunst” Ejerforeningen OrienteringLøbende debatDrift og ”politik” Samarbejde med administrator

4 Gå-hjem-møde Bestyrelsen: Valg og konstituering Bestyrelsens ansvarsområder Bestyrelsesmøderne Protokollat Særlige udvalg Bestyrelsens ansvar Habilitet Foreningsbestyrelsens arbejde - dagsorden Gå-hjem-møde

5 Vælges af generalforsamlingen Kan afsættes af generalforsamlingen (mistillidsvotum) Særskilt valg af formand Konstituering Formand Næstformand Kasserer Sekretær Suppleant (afgang/længerevarende forfald) Bestyrelsen: Valg og konstituering

6 Normalvedtægten § 9: Bestyrelsens har ledelsen af ejerforeningens anliggender: ”Generalforsamlingens fuldmægtig” Drift og vedligehold Indkøb - aftaler med leverandører Husordensager Økonomi/budget Ejendomsfunktionærer Generalforsamlingsbeslutninger ”Administratoropgaver” Bestyrelsens ansvarsområder Gå-hjem-møde

7 Forretningsorden/generelt: Indkaldelse i god tid Dagsorden - kan offentliggøres Forslag fra ejere Hvis andet ikke er vedtaget =) normalvedtægten § 9 Afstemningsregler Quorum HR: Simpelt flertal =) simpelt flertal U1: Vedtægten: ”Formandens stemme udslagsgivende” U2: Vedtægten forholder sig ikke til afstemningsreglerne =) Formandens stemme udslagsgivende, jf. normalvedtægten § 9 Forslag bortfalder ved stemmelighed Protokollat og habilitet =) Bestyrelsesmødet Gå-hjem-møde

8 Tid og sted Hvem var til stede Beslutningsdygtighed Dagsorden Resumé af de enkelte sager Beslutninger Hvem laver hvad Tidshorisont Medlemmernes bemærkninger Afslutningstidspunkt Underskrift af protokollat Protokollat - indhold Gå-hjem-møde

9 Kan nedsættes af generalforsamlingen Særlige udvalg Gå-hjem-møde Kommissorium Regler for arbejdet TidshorisontReferenceEj prokura Nedsættes af bestyrelsen

10 Strafansvar Erstatningsansvar o Tab o Sammenhæng og påregnelighed o Fejl eller forsømmelighed Forsæt Uagtsomhed (simpel/grov) Hændelig o Generelt: OK: Saglige/rimelige beslutninger truffet på et ordentligt og tilstrækkeligt oplyst grundlag som en ”fornuftig generalist” Ej OK: Negligering af bestyrelsesarbejde, plejning af særinteresser, overhøre ”blinkende advarselslamper” Ansvarsfrihedsgrunde Decharge Forsikring Bestyrelsens ansvar Gå-hjem-møde

11 Foreningsretten: ”Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have SÆRINTERESSER i sagens afgørelse”. Habilitet Gå-hjem-møde

12 ”Lignende tilknytning”: Familie Ægtefælle og dennes familie ”Sambo” og dennes familie Andre, som har en lignende tilknytning: o Venner o Bekendte o Kolleger Habilitet Gå-hjem-møde

13 ”Afgørende er, hvorvidt der er tale om væsentlige særinteresser, som strider mod de interesser, der rummes inden for foreningsformålet” Ole Hasselbalch i Foreningsret Habilitet Gå-hjem-møde

14 ”Demokrati er det muliges kunst” Foreningen – demokrati i fuld fart OrientringLøbende debatDrift og ”politik” Samarbejde med administrator

15 Opdatering Gå-hjem-møde

16 Tak for i dag Gå-hjem-møde


Download ppt "Gå-hjem-møde Ansvar og pligter - mandag den 30. maj 2011 Bestyrelsens ansvar og pligter Ejerforeninger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google