Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

5. februar 2008Idrætsrådet1 Medlemstilskud  Til folkeoplysende foreninger (aktiviteter for kontingentbetalende børn og unge.  Alle medlemmer til og med.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "5. februar 2008Idrætsrådet1 Medlemstilskud  Til folkeoplysende foreninger (aktiviteter for kontingentbetalende børn og unge.  Alle medlemmer til og med."— Præsentationens transcript:

1 5. februar 2008Idrætsrådet1 Medlemstilskud  Til folkeoplysende foreninger (aktiviteter for kontingentbetalende børn og unge.  Alle medlemmer til og med 24 år – pr. aktivitet (hvis selvstændig kontingentbetaling).  Opgørelse pr. 1. januar – betalende medl. i det forløbne år. Enkeltpersoner (ikke familiekontingent).  Tilskud pr. point – på baggrund af antallet af aktive, betalende medlemmer i aldersgrupperne – og midlerne hertil.  Ikke højere tilskud end kontingentindtægten i aldersgruppen.  Medlemstilskud 2008 søges inden 1. marts 2008, skema 2-2.

2 5. februar 2008Idrætsrådet2 Medlemstilskud Pointberegning for 2008: 0-18 år3 point (født i årene 1989-2007) 19-24 år1 point (født i årene 1983-1988) fra og med 25 år0 point (født i 1982 eller tidligere) Revisorer skal stå inde for oplysningerne. Oplysningerne benyttes ved beregning af lokaletilskud. Foreningsregnskabet skal udvise kontingentindtægter fordelt på aldersgrupper.

3 5. februar 2008Idrætsrådet3 Kursustilskud  Til foreningers udgifter til uddannelse af frivillige (ulønnede) ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer.  Til kursusudgifter og transportudgifter  Hvis foreningen selv afholder kurser: Kun tilskud hvis det foregår i MFK. Særskilt regnskab.  Ikke tilskud til lønnede ledere/trænere.  Ikke til elitekurser, dommerkurser el. lign. kompetencegivende uddannelser.  Ikke tilskud til kursusudgifter i udlandet.

4 5. februar 2008Idrætsrådet4 Kursustilskud Søges samlet (skema 2-3) pr. 1. januar – for kurser i det forløbne år. Udførlig dokumentation skal vedlægges (kvittering for afholdte udgifter, kursus- indbydelse bl.a. med oplysning om sted, tid og pris – samt deltagere). Kursusudgifter, der søges tilskud til, skal være afholdt over foreningens drifts- regnskab (foreningens reelle udgifter). Tilskud udbetales sidst i januar måned. Tilskudsstørrelsen afhænger af summen af ansøgninger. Nedsættes forholds- mæssigt, hvis ansøgningssummen overstiger det afsatte beløb. Budget 2007 var 250.000 kr. (tilskudsprocent 89,57) Budget 2008 er 258.000 kr.

5 5. februar 2008Idrætsrådet5 Lokaletilskud – loven  Mindst 65% tilskud til egne eller lejede lokaler  Aktiviteter for børn og unge  Ingen forpligtelse over 25 år  Baseres på aktivitetstimetal  I 2007 maks. tilskud til 105 kr. pr. time (øvr. lokaler) eller 210,05 kr. (haller).

6 5. februar 2008Idrætsrådet6 Lokaletilskud – regler i MFK i 2007  Tilskud på baggrund af budget  Udbetaling a conto i 4 rater  Vejledende tilskud 72%  Tilskud til alle medlemmer inkl. over 25 år

7 5. februar 2008Idrætsrådet7 Lokaletilskud – regnskab 2007 AKTUELT LIGE NU  Inden 1. april 2008 (skema 2.5)  Bilag skal indsendes (skema 2.5a)  Endeligt tilskud for 2007 beregnes efter reglerne for 2007 (vejl. 72%, tilskud til alle medlemmer)  Eventuel regulering sker med a conto udbetaling.

8 5. februar 2008Idrætsrådet8 SKEMA 2.5 EKSEMPEL – Beregning af lokaletilskud til X-by Idrætsforening i 2007 og 2008

9 5. februar 2008Idrætsrådet9 SKEMA 2.5a EKSEMPEL på tilskudsberettigede udgifter.

10 5. februar 2008Idrætsrådet10 Lokaletilskud Nye tilskudssatser fra 2008  Tilskud på baggrund af regnskabet for 2007  Baseres på medlemstal pr. 1.1.2008  A conto hvert kvartal Tilskud medl. o. 25 årTilskud medl. u. 25 år 2008Vejl. 65%Vejl. 80% 2009Vejl. 60%Vejl. 85% 2010Vejl. 55%Vejl. 85% 2011Vejl. 45%Vejl. 90%

11 5. februar 2008Idrætsrådet11 Regnskabsaflæggelse  Regnskab for modtaget tilskud  Regnskabsår = kalenderår  Underskrives af hele bestyrelsen  Påtegnes af revisor (-er)  Indsendes inden 1. april  Skema 2-6 (tilskudsregnskabsskema)  eller eget revideret regnskab

12 5. februar 2008Idrætsrådet12 Initiativpuljen F.eks. tilskud til  opstart af nye foreninger  nye initiativer i foreninger  forsøg og udvikling af nye aktiviteter  enkeltstående projekter (f.eks. amatørkulturelle)  inddragelse af nye grupper i foreningsaktiviteter  projekter for særlige grupper (f.eks. handicappede) Kan søges af alle foreninger. Ingen ansøgningsfrister.

13 5. februar 2008Idrætsrådet13 Vigtige datoer 1. januar – ansøgning om kursustilskud 1. januar – opgørelse af medlemstal 1. marts – ansøgning om medlemstilskud 1. april – regnskabsaflæggelse 1. april – skema for lokaletilskud – HUSK BILAG 1. april – lokaleskema (oversigt over lokaler) 1. april – registreringsskema (ændr. i bestyrelsen)


Download ppt "5. februar 2008Idrætsrådet1 Medlemstilskud  Til folkeoplysende foreninger (aktiviteter for kontingentbetalende børn og unge.  Alle medlemmer til og med."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google