Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkeoplysning2010 INDHOLD •Historie og grundlag •Principperne i folkeoplysningsloven •Krav til golfklubben •Tilskudsmuligheder •Hva’ gør jeg nu? •Fremtiden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkeoplysning2010 INDHOLD •Historie og grundlag •Principperne i folkeoplysningsloven •Krav til golfklubben •Tilskudsmuligheder •Hva’ gør jeg nu? •Fremtiden."— Præsentationens transcript:

1 Folkeoplysning2010 INDHOLD •Historie og grundlag •Principperne i folkeoplysningsloven •Krav til golfklubben •Tilskudsmuligheder •Hva’ gør jeg nu? •Fremtiden

2 Folkeoplysning2010 Fra Fritidslov til Folkeoplysningslov •1849Grundloven •1968Verdens bedste fritidslov •1994Folkeoplysningsloven •2004Folkeoplysningsudvalget gøres frivilligt • 5 F'er: Fruentimmere, folkehold, forbrydere, fjolser og fattige. • Udløste automatisk tilskud fra det offentlige, hvis man kunne samle 12 til undervisning.

3 Folkeoplysning2010 10 punkts programmet 1.Der skal sikres alle børn og unge et alsidigt tilbud om fritidsvirksomhed 2.Kommunen skal samordne fritidsforanstaltninger, der iværksættes i henhold til andre lovbestemmelser 3.Offentlige fritidstilbud må ikke tilsidesætte det frivillige foreningsarbejde eller andre lokale initiativer – eller påføre dem urimelig konkurrence 4.De frivillige foreningers struktur og selvstændighed skal respekteres 5.Religiøse og politiske foreninger må ikke diskrimineres

4 Folkeoplysning2010 10 punkts programmet 6.Virksomhed med samme funktion og indhold skal sikres ligelige økonomiske betingelser 7.Offentlige lokaler og udendørsanlæg skal stilles gratis til rådighed. Kommunerne skal yde tilskud til foreningernes egne lokaler 8.Der bør være mulighed for særlig støtte til virksomhed for grupper, der har behov for en særlig indsats 9.Der skal gives vejledning i, hvilke fritidstilbud, der findes i kommunen 10.Fritidspolitikken bør fremme aktiviteter og tilrettelæggelsesformer, som giver børn og unge mulighed for aktivt at deltage i tilrettelæggelse og udvikling af aktiviteternes indhold og form, så at de både får og føler er ansvar for virksomheden

5 Folkeoplysning2010 INDHOLD •Historie og grundlag •Principperne i folkeoplysningsloven •Krav til golfklubben •Tilskudsmuligheder •Hva’ gør jeg nu? •Fremtiden

6 Folkeoplysning2010 Folkeoplysning kan defineres som fritidsaktiviteter i frivillige foreninger med medlemsindflydelse, aktivt medlemskab og et forpligtende fællesskab. Folkeoplysningsloven § 14 Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab af styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Principperne i folkeoplysningsloven •Aktivt medlemskab af golfklubben •Det forpligtende fællesskab omkring golfspillet •Golfklubben skal være drevet af frivillighed •Alle medlemmer skal have fulde demokratiske rettigheder •Opdragelse i demokratiet

7 Folkeoplysning2010 INDHOLD •Historie og grundlag •Principperne i folkeoplysningsloven •Krav til golfklubben •Tilskudsmuligheder •Hva’ gør jeg nu? •Fremtiden

8 Folkeoplysning2010 Krav til golfklubben En folkeoplysende forening skal: •have formuleret et formål, som fremgår af vedtægten •tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov •have en bestyrelse •være demokratisk opbygget •bygge på aktivt medlemskab og mindst 5 betalende medlemmer •som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål •være hjemmehørende i tilskudskommunen •have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

9 Folkeoplysning2010 En folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde oplysninger om: •Foreningens formål •Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer •Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor •Foreningens hjemsted •Betingelser for medlemskab •Tegningsret for foreningen •Procedure for vedtægtsændringer •Hvad der sker med foreningens eventuelle overskud ved ophør Krav til golfklubben

10 Folkeoplysning2010 INDHOLD •Historie og grundlag •Principperne i folkeoplysningsloven •Krav til golfklubben •Tilskudsmuligheder •Hva’ gør jeg nu? •Fremtiden

11 Folkeoplysning2010 Folkeoplysningsloven er udformet som en rammelov, hvilket betyder at det er op til de enkelte kommuner at bestemme, hvor mange penge, der skal bruges på området, og hvordan de skal fordeles. En rammelov •Kommunalbestyrelsen afsætter rammen •Folkeoplysningsudvalget eller idrætsrådet fordeler midlerne. •Samsø kommune bruger 250 kr. pr. borger under 25 år pr. år •Ishøj kommune bruger 3500 kr. pr. borger under 25 år pr. år •Hver kommune har sin egen tilskudsordning, sit eget ansøgningsskema og sine egne ansøgningsfrister

12 Folkeoplysning2010 Tilskudsmuligheder Lokaletilskud Tilskudsmuligheder Aktivitetstilskud

13 Folkeoplysning2010 Tilskudsmuligheder Aktivitetstilskud Folkeoplysningsloven § 15 Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. •Folkeoplysningsloven fastslår, at kommunen •skal yde tilskud til medlemmer under 25 år •kan yde tilskud til medlemmer over 25 år •kan yde tilskud til medlemmer, der bor udenfor kommunen

14 Folkeoplysning2010 • Tilskud pr. medlem • Tilskud pr. aktivitetstime • Tilskud til udstyr og materialer • Tilskud til ledere • Tilskud til leder- og instruktør uddannelse • Transporttilskud • Turneringstilskud • Lejrtilskud • Tilskud til udviklingsarbejde • Tilskud til nye initiativer Tilskudsmuligheder Aktivitetstilskud Folkeoplysningsloven angiver ikke et mindstebeløb for størrelsen af aktivitetstilskuddet og det er kommunen der beslutter, hvordan de ønsker at tildele aktivitetstilskud. Nogle kommuner vælger at sammensætte en tilskudsmodel på baggrund af f.eks.

15 Folkeoplysning2010 Tilskudsmuligheder Lokaletilskud Mindst 65% princippet Lokaletilskud Gratis-princippet Der ydes kun tilskud til de lokaler, hvor der foregår klubaktivitet. Dette tolkes typisk af de kommunale folkeoplysningsudvalg som klublokaler og juniorlokaler. Kommunen vil derfor ikke anse sig forpligtet til at yde tilskud til mødelokaler, restaurant, turneringslokaler, udendørsanlæg eller lignende.

16 Folkeoplysning2010 Gratis-princippet Golfklubber har ret til at få anvist og benytte egnede ledige lokaler, haller, udendørsanlæg med videre, der ejes af kommunen eller staten. Disse lokaler og anlæg bliver i princippet stillet gratis til rådighed uden betaling. Det er desværre meget få kommuner, der har mulighed for at henvise til egnede golflokaler eller golffaciliteter. Der er derfor meget få golfklubber, der får anvist lokaler efter gratisprincippet. De fleste golfklubber vil i stedet være afhængig af at modtage driftstilskud efter mindst 65 % princippet, da de enten ejer eller lejer klubbens faciliteter. Lokaletilskud Folkeoplysningsloven § 21 Til den frie folkeoplysende virksomhed anvises de til formålet egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg.

17 Folkeoplysning2010 Mindst 65 % princippet Hvis kommunen ikke kan anvise egnede offentlige lokaler har man i princippet ret til at få et tilskud fra kommunen, der dækker mindst 65% af lejen eller driftsudgifterne. Udgifterne skal stå i rimelig forhold til aktiviteter og antallet af deltagere Tilskudsmuligheder Folkeoplysningsloven § 25 Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreningen skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal. Lokaletilskud

18 Folkeoplysning2010 Mindst 65 % princippet Tilskudsmuligheder Folkeoplysningsloven § 25 Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreningen skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal. Der ydes tilskud til følgende driftsudgifter hos klubber der ejer faciliteterne: • Renter af prioritetsgæld • Udgifter til almindelig vedligeholdelse • Opvarmning og belysning • Rengøring og eventuelt fornødent tilsyn • Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen Lokaletilskud

19 Folkeoplysning2010 Mindst 65 % princippet Tilskudsmuligheder Folkeoplysningsloven § 25 Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreningen skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal. Lokaletilskud Der ydes tilskud til følgende driftsudgifter hos klubber der lejer faciliteterne: • Det aftalte lejebeløb • Udgifter til almindelig vedligeholdelse jf. lejekontrakt • Opvarmning og belysning • Rengøring og eventuelt fornødent tilsyn

20 Folkeoplysning2010 INDHOLD •Historie og grundlag •Principperne i folkeoplysningsloven •Krav til golfklubben •Tilskudsmuligheder •Hva’ gør jeg nu? •Fremtiden

21 Folkeoplysning2010 • Undersøg hvad din klub modtager af tilskud • Arranger et møde med fritidskonsulenten i kommunen • Få indflydelse gennem idrætsråd Hva’ gør jeg nu?

22 Folkeoplysning2010 INDHOLD •Historie og grundlag •Principperne i folkeoplysningsloven •Krav til golfklubben •Tilskudsmuligheder •Hva’ gør jeg nu? •Fremtiden

23 Folkeoplysning2010 Især satser man på i Danmarks Idræts-Forbund, at det kommende lovforslag på området vil betyde en fjernelse af den såkaldte voksendiskriminationsbestemmelse, der i princippet betyder, at det langt bedre kan betale sig for idrætsforeninger at have unge medlemmer frem for ældre medlemmer i klubberne. ”Foreningerne bør som udgangspunkt ikke længere risikere at blive straffet økonomisk for at lave aktiviteter for voksne medlemmer,” siger Søren Gøtzsche. Fremtiden Ny rapport fra Folkeoplysningsudvalget giver 38 anbefalinger til en modernisering af folkeoplysningsloven.

24 Folkeoplysning2010 •Tilskud til religiøst og politisk arbejde sikres •Flere lokaler omfattet af anvisningsforpligtelsen •Betaling for visse lokaler •Tilskud til lokaler, hvor andre samtidigt har adgang •Forenklede lokaletilskuds modeller •Reel brugerindflydelse •Nationalt videnscenter •Dialogforum Fremtiden

25 Folkeoplysning2010


Download ppt "Folkeoplysning2010 INDHOLD •Historie og grundlag •Principperne i folkeoplysningsloven •Krav til golfklubben •Tilskudsmuligheder •Hva’ gør jeg nu? •Fremtiden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google