Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De Utrolige År i Danmark - erfaringer med DUÅ i dansk kontekst

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De Utrolige År i Danmark - erfaringer med DUÅ i dansk kontekst"— Præsentationens transcript:

1 De Utrolige År i Danmark - erfaringer med DUÅ i dansk kontekst
- Barbara Palmer, Ole Falkesgaard, Rasmus Bruun og Carolyn Webster-Stratton Pointe: Kort præsentation af folk på scenen

2 Struktur for oplægget/diskussionen
Historik og status Faglige overvejelser og erfaringer Organisatoriske erfaringer Dialog med Carolyn Webster-Stratton Fremtidige planer for DUÅ i Danmark Pointe: Give folk et overblik over, hvad de kan forvente og i hvilken rækkefølge.

3 Historik for DUÅ indsatser i Danmark
2005: Kommunalt initiativ – BASIC preschool 2007: Statslig involvering (pilotprojekt) – Dinosaurusskolen Small Group 2008: Statslig involvering (opbygning af kapacitet) – BASIC preschool 2010: Statslig involvering (etableringsprojekt) 2010: Kommunalt initiativ – Baby programmet Uddannelses status: 18 certificerede i BASIC preschool 16 certificerede i Dinosaurusskolen 46 under uddannelse i BASIC preschool 2 mentorer under uddannelse Pointer: Udvikling i flere etaper Starter via kommunalt initiativ BASIC, DINO og Baby-programmet pt. – og det udvides snarligt Størrelse af fagligt netværk

4 Status Hjørring Aalborg Viborg Struer Frederikssund Holstebro Herning
Forældreprogrammet Dinosaurusskolen Begge Aalborg Viborg Struer Frederikssund Holstebro Herning København Ikast-Brande Horsens Pointer: Give overblik over geografisk udbredelse og spredning Vise at nogle kommuner kører med flere programmer, andre med et. Kolding Nordfyns Næstved

5 Første danske resultatdata: Overordnet positivt resultat
Resultaterne fra før- og eftermålingen på de validerede redskaber viser overvejende, at der har været en positiv effekt af deltagelse i De Utrolige År. I fire ud af de fem redskaber ses en positiv udvikling for alle fire respondentgrupper (mor, far, lærer/pædagog og gruppeleder) Rambøll og CAST (SDU) arbejder netop nu på analyse af data og efterfølgende rapport. Der foretages opfølgningsmåling om ½ år. Pointer: Vi har nu de første danske resultatdata på behandling med Dinosaurusskolen og BASIC. Resultaterne ser lovende ud. Særligt i forhold til børnenes trivsel. Forældretrivslen er mere uklar. Øget trivsel i parforholdet, men oplevelse af større stress i forældrerollen. Vigtigt at slå fast, at resultatmålingerne ikke har karakter af effektmålinger. Der er ikke tale om RCT-studie, og antallet af respondenter har en begrænset størrelse. Ikke desto mindre, er det interessant i forhold til det videre arbejde med DUÅ-programmer, at de nuværende resultatdata indikerer positive resultater, som det er set fra andre lande, hvor effektstudier er foretaget. Der kommer rapport med analyse af resultater. Der foretages en opfølgningsmåling på de nuværende resultatdata.

6 Første danske resultatdata for BASIC: Udviklingen i Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI)
*P<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 ECBI-intensitetsscoren måler hyppigheden af barnets problematiske adfærd Det anbefales, at DUÅ tilbydes, hvis ECBI-scoren i visitationen (førmålingen) er 120 eller derover – alt afhængig af aldersgruppen. Børnene i BASIC er derfor gået fra at være behandlingskrævende i visitationen (førmålingen) til at være ikke-behandlingskrævende i eftermålingen. De tre stjerne betyder, at der er høj signifikans (stor sikkerhed) i resultatet. Pointer: Eksempler på de registrerede databevægelser. Bevægelse fra behandlingskrævende til ikke behandlingskrævende. 6

7 Første danske resultatdata for Dinosaurusskolen: Udviklingen i Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) * P<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 ECBI intensitetsscoren måler hyppigheden af barnets problematiske adfærd Det anbefales, at DUÅ tilbydes, hvis ECBI-scoren i visitationen er 120 eller derover– alt afhængig af aldersgruppen. Børnene i Dinosaurusskolen er derfor gået fra at være behandlings-krævende i førmålingen til at være ikke-behandlingskrævende i eftermålingen. En stjerne betyder, at der er lav signifikans (sikkerhed) i resultatet. Men der er dog signifikans. Bevægelse fra behandlingskrævende til ikke behandlingskrævende. (tallene er stærkere for BASIC end for DINO – flere respondenter, større signifikans 7

8 Fremtidige projekter Forskning(?) Ét hold – 25 personer
1 gruppe = 25 personer + 1 mentor + 2 peer coach Ét hold – 25 personer Forskning(?) 1 gruppe = 25 personer Skole-/Børnehave Dinosaurusskolen - Small Group (4-8 år) Dinosaurusskolen Klasseværelset (4-8 år) BabyToddler (0-3 år) BASIC Pre-School (3-6 år) BASIC School-Age (6-12 år) 1 gruppe = 12 persons Pointer: Nye projekter udbydes via ØAF Partnerskabskommunerne har netop påbegyndt BABY-DUÅ Måske kommer der også forskning i Skole-/Børnehave DUÅ-programserien udvides fortsat i Danmark – både i antallet af uddannede i de enkelte programmer og i antallet af programmer. 2 grupper = 50 persons + 6 peer coach 3 Ad-on days

9 Erfaringer med DUÅ i en dansk kontekst
Ved Mentorkandidater Barbara Palmer og Ole Falkesgaard Pointe: Danske social faglige overvejelser og erfaringer med at arbejde med det evidensbaserede program DUÅ.

10 Implementeringen af DUÅ i Danmark - 1. del
Pointer: Illustration på hvordan de to første DUÅ projekter i Danmark var planlagt. Traditionel projekttænkning Manglende orientering mod litteratur om implementering af evidensbaserede programmer (herunder Fixen og Carolyn Webster-Stratton)

11 Kompetencer Ledelse Organisation
2. del Positivt outcome Evaluering af “performance” (Fidelity) Coaching Træning Rekruttering System interventioner Administrativ støtte Beslutningsstøtte data system Kompetencer Organisation I dag er vi meget orienteret mod de implementeringsanvisninger der foreligger vedr. evidensbaserede programmer. Herunder de anvisninger, som Carolyn kom med tidligere i dag. Forklar modellen: oppe fra og ned. Hvis vi tager udgangspunkt i ovenstående figur kan man sige: Meget fokus på kompetencer i de første projekter Øget fokus på organisation og ledelse i de efterfølgende projekter. Behov for en central organisering, som kan understøtte organisationerne/kommunerne i at elementerne i figuren er tilgængelige. Det drejer sig f.eks. om udbud af uddannelse, om organisationsstøtte, om datasystem. Indtil videre har Servicestyrelsen haft denne rolle via projektbevillinger. Målet er, at der inden for det næste projektperiode etableres en organisering, som uafhængigt af projektmidler kan levere denne støtte til organisationer/kommuner. Ledelse © Fixsen & Blase, 2008

12 Organisatorisk parathed
Opbakning Målgruppe Økonomi Formål Visitation Lokaliteter Medarbejdere Afdelinger Pointer: Vis eksempel på beslutningsstøtte via gennemgang af parathedsprocedure og parathedsskema. Herunder fokus på udvalgte fokusområder i parathedsskema. Brug eksemplerne: Formål målgruppe Medarbejdere Opbakning Visitation (?) – jeg er ikke interesseret i at diskutere § 50 med salen. Det er meningen at Ole og Barbara skal levendegøre mit oplæg med ”konsekvens-fortællinger” fra den kommunale verden. Hvilke fortællinger har de?

13 Dialog med Carolyn Webster-Stratton
Få Carolyn’s vurdering på baggrund af de fremlagte fortællinger. Kunne stille spørgsmål til Carolyn om hendes vurderinger/observationer. (Primært Ole/Barbara/Rasmus – men potentielt også fra salen)

14 Fremtidige projekter Forskning(?) Ét hold – 25 personer
1 gruppe = 25 personer + 1 mentor + 2 peer coach Ét hold – 25 personer Forskning(?) 1 gruppe = 25 personer Skole-/Børnehave Dinosaurusskolen - Small Group (4-8 år) Dinosaurusskolen Klasseværelset (4-8 år) BabyToddler (0-3 år) BASIC Pre-School (3-6 år) BASIC School-Age (6-12 år) 1 gruppe = 12 persons Pointer: Nye projekter udbydes via ØAF Partnerskabskommunerne har netop påbegyndt BABY-DUÅ Måske kommer der også forskning i Skole-/Børnehave DUÅ-programserien udvides fortsat i Danmark – både i antallet af uddannede i de enkelte programmer og i antallet af programmer. 2 grupper = 50 persons + 6 peer coach 3 Ad-on days

15 Fremtidige DUÅ-projekter
Information om offentliggørelse ud via Servicestyrelsens hjemmeside og Servicestyrelsens nyhedsbrev Informationsmøde om nye projekter den 9. november fra kl i Servicestyrelsen Kontakt: Programleder Rasmus Bruun, Hjemmesider:


Download ppt "De Utrolige År i Danmark - erfaringer med DUÅ i dansk kontekst"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google