Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Implementeringsplan Ny årsrapport Orienteringsmøder september 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Implementeringsplan Ny årsrapport Orienteringsmøder september 2008."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Implementeringsplan Ny årsrapport Orienteringsmøder september 2008

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Nu Velanskrevet Driftsikker Stor kapacitet Automatikker Favner bredt Sept. 2009 Formål Kunderne udvikler sig – vi følger med Bedre forhandlingsoplæg. Retvisende billede Styrings- og ledelsesværktøj Fra 2008 ->2009 Omvæltninger Ekstra arbejde i overgang Nye arbejdsgange Vi kan ikke gøre som vi plejer

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Muligheder Skræddersyede årsrapporter B-opstilling i personlige årsrapporter Rent snit mellem eksternt og internt regnskab Nye og bedre muligheder for analyser Mere ensartethed mellem de forskellige typer regnskaber Bedre layout

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Landbrugsregnskab 2009 Eksternt regnskab Supplerende beretning Klasse A ”Landbrugsopstilling” Klasse B ”Selskabsopstilling” Benchmarking Økonomidatabasen Eksternt regnskab. Supplerende beretning

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Eksternt regnskab (fra og med regnskabsåret 2009) Vælg mellem 2 forskellige opstillinger: Klasse A: Branchespecifik opstilling Klasse B: Universel opstilling Regnskabspraksis principper (overvejende) som for mindre selskaber Klar adskillelse mellem årsrapportens eksterne og interne del. Dagsværdier i balancen. Udskudt skat hensættes som udgangspunkt i balancen Indeståender på pensionskonti aktiveres i balancen og årets afkast kommer med i resultatopgørelsen

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Analyserne i Supplerende beretning: Grundlaget Overblik og nøgletal Fremadrettede analyser Analyse af resultatopgørelse Finansiering og skat Fordeling og analyse af DB Fordeling og analyse af kapacitet Special analyser Produktionen Virksomheden Bilag

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 20092008 Teknisk faglig løsning Plan center Uddannelse Markedsføring Forberedelse OM Afprøvn. OM Kurser/ Uddan. Info penge- institutter Info kurser mm. 2009 Markedsførings materiale Igangsætning 15/11 08 Igangsætning 09/09 09 Nu

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Værktøjet Center Rådgiver Økonomi ass. Landmand/ Kunden Rådgivningsproduktet Årsrapport mm. Regnskabskontorernes udfordringer

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Andre aktiviteter til støtte af implementering Brugergruppe for implementering Kontaktperson pr. center Netværk for jeres implementeringsgrupper via kontaktpersoner Fælles site til udveksling af erfaring, handlingsplaner, skabeloner o.m.m.


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Implementeringsplan Ny årsrapport Orienteringsmøder september 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google