Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Årsrapport 2010 Betydning af ændringer til årsrapport 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Årsrapport 2010 Betydning af ændringer til årsrapport 2010."— Præsentationens transcript:

1 Årsrapport 2010 Betydning af ændringer til årsrapport 2010

2 Ændringer og betydning overordnet •Overgang fra 510, 511, 513, 540, 543 til ”Ny ekstern” •Ændringer ”Ny ekstern” regnskab – alle logninger skal køres om •Diverse ”sager” løst i forhold til udmeldinger om god regnskabspraksis •Ensretning årets resultat i intern til ekstern •Igangsætningen i øvrigt •Er der noget i kan forberede jer på ? En stor del af årsrapport 2010 er en layoutændring 2 PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER

3 Ændringer overgang fra 510 til ”Ny ekstern” ”Den ny eksterne opstilling” kræver ligesom den nuværende ”B-opstilling”, som minimum: •Fuldt anlægskartotek (nu altid nej til offentlig ejendomsvurdering) - Hvis I har haft ja til offentlig vurdering skal jord og beboelse oprettes i anlægskartoteket primo •Udskudt skat kan nu ikke udelades (men ejendomsavance kan) Følgende vil kunne opleves som ændret regnskabspraksis, hvis 510 har været anvendt til 2009 regnskaber: •Udskudt skat skal nu altid være beregnet •Visse konti flyttes fra egenkapital til resultatopgørelse (resultat bliver nu lig 511, hvis I havde valgt den) 3 PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER

4 Ændringer overgang til ”Ny ekstern” - alle - regnskabspraksis 2009 til 2010 Følgende vil i Ø90 opleves som ændret regnskabspraksis for resultatføring, uanset om der i 2009 Regnskaber er bestilt 510, 511, 513, 540 eller 543: •Nedskrivning kan modregnes i opskrivning på andre aktiver inden for samme regnskabspost - Grunde og bygninger - hvis der ikke er opskrivning at tilbageføre •Gevinst ved salg anlægsaktiver i resultatopgørelse måles jf. årsregnskabsloven i forhold til regnskabsmæssig værdi i balancen •Ændring i status flerårige afgrøder skal over resultatet Men: Det skyldes at Ø90 har været bagud i forhold til udmeldingerne i God regnskabspraksis I balancen er de vigtigste ændringer: •Opdeling i virksomhed og ”Ikke erhvervsmæssig” •Leveringsrettigheder placeres under værdipapirer 4 PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER

5 Logninger skal køres om Logninger til sidste års tal skal køres om i tidligere år fordi: 1.Ekstern balance linjer opdeles i virksomhed (V-kd=1) og ikke erhvervsmæssig (I alt minus V-kd=1) 2.Ekstern resultatopgørelse medtager pr. konto nu + beløb under finansielle indtægter, og – beløb under finansielle udgifter (realiseret/urealiseret) 3.Andre rettelser, der blev lavet i starten af opgørelsessæson 2010. Vent med at køre logninger om for 2009 og 2009/2010 og tidligere år til efter 26/11-2010. Bemærk ved omkørsel af logninger: -At evt. indtastede værdier i sidste års tal dialogen forsvinder -At når I opgør 2010 er sidste års tal jo 2009 – det vil stemme undtagen i helt specielle situationer. -At for år, der opgjort før ny årsrapport vil der kunne være de samme problemer som sidste år, men det vil nu kun være i 5 års oversigter. 5 PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER

6 Nedskrivning modregnet i opskrivning Nedskrivning kan modregnes i opskrivning på andre aktiver inden for samme regnskabspost - Grunde og bygninger - hvis der ikke er opskrivning at tilbageføre: •Nye konti: •2272 06 Nedskr. modregnet i opskr. Mælkekvote •2272 09 Nedskr. modregnet i opskr. Betalingsrettigheder •2272 22 Nedskr. modregnet i opskr. Beboelse •2272 26 Nedskr. modregnet i opskr. Grundforbedring •2272 31 Nedskr. modregnet i opskr. Jord •2272 41 Nedskr. modregnet i opskr. grunde/bygn. •2272 46 Nedskr. modregnet i opskr. Installationer •2272 91 Nedskr. modregnet i opskr. u primær virk. I stedet for f.eks. at lave posteringen 9X40 xx / 493X xx på jordstykket der nedskrives, så laves posteringen 9X40 xx / 2272 31, hvis der er opskrivning på et andet jordstykke at kunne modregne nedskrivningen i. 6 PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER

7 Gevinst / tab ved salg af anlægsaktiver Gevinst/tab skal ved salg anlægsaktiver i resultatopgørelse måles i forhold til regnskabsmæssig værdi i balancen. Nye sp. konti under øvrige reserver: 2274 sp 10-19 Gevinst/tab overført fra opskrivning Hvad gør I: 1.Opgør gevinst / tab ved salg jf. hidtidig Ø90 Vejleding, dvs. 0-stil anlægskartoteket og få først hele gevinst/tabet ind over resultatopgørelsen som I plejer (ellers kan opskrivning ikke 0-stilles) 2.Beregn forskel mellem salgssum og den værdi aktivet står til i balancen primo. 3.Korriger tabet/gevinsten i resultatopgørelsen med efterpostering 494X xx / 2274 10-19, så det resultat førte svarer til beløbet under punkt 2. Specifikationsnumre på 2274 10-19 er opdelt på emner, så vi i intern regnskab/databaser fortsat har mulighed for at kunne beregne de egentlige Gevinster og tab ved salg i forhold til anskaffelsessum. F.eks. på jord. 7 PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER

8 8 Ensretning af resultat før skat, så intern=ekstern En del af disse beløb indgår i resultatet i nuværende ekstern regnskab (511, 513, 540, 543) Nuværende Intern (alle) og ekstern 510

9 Områder der flyttes til resultatet i intern  Investeringer over driften (investeringsreguleringer)  Privat forsikringserstatning  Skattefri pension  Børnefamilieydelse  Børns indtægter  Andre private formueindtægter  Forsikringserstatning (skattefri for virksomheden) 9

10 Investeringer over driften 10 Ekstern B-regnskabInternt regnskab

11 Fra egenkapital til Personlig indtjening (tekst ændres til Private indtægter=ekstern) Privat forsikringsbetaling 7310 XX Forsikringsudbetaling 11 Skattefri pension 7315 XX Skattefri pension 7316 XX Skattefri pension ægtefælle Børnefamilieydelse 7319 XX Børnefamilieydelse Børns indtægter 7320 XX Børns indtægter mv. Andre private formueindtægter 7349 XX Andre formueindtægter Ny placering i internt regnskab

12 Fra egenkapital til anden indtjening Forsikringserstatning 7347 XX Forsikringsudbetaling 12 Ny placering i internt regnskab

13 Igangsætning 26/11 i øvrigt •Der kommer specifikationer til intern regnskab (lovet på økonomiforum) •Ny opstilling af anlægskartotek •Kontroller anlægskartotek flyttes til billeder •Forbedringer til forsider •Enkelte tekster under erklæringer tilrettes •Nye faciliteter til bemærkninger (jf. tidligere underviser) •Forbedring af arbejdsprocesser i intern regnskab (jf. næste underviser) •Gennemgang af kontroller under opgørelsen i øvrigt 13 PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER

14 Er der noget I kan forberede jer på ? •Få aftalt hvilke analyser der skal med i det interne regnskab, så opgavevalg kan rettes på plads hurtigt, inden statussedlen sendes ud i starten af december. •Få evt. kørt bestillingsnummer 580 med sidste års tal før I kører logninger om - særligt hvis I ved, at I har tastet mange manuelle tal i sidste års tal dialogen. •Hvis der stadigvæk er 510 ejendomme med ”Ja” til offentlig ejendomsvurdering – opret primo. •Overvej, hvordan der skal foretages aflevering af regnskabet, når noter i ekstern er passive og specifikationer i intern er aktive. I kan godt fortsætte med opgørelsen af et regnskab hen over igangsætningstidspunktet - men det hele ser anderledes ud bagefter - ændringer i opgavevalg/kontroller vil kunne forstyrre processen. 14 PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER


Download ppt "Årsrapport 2010 Betydning af ændringer til årsrapport 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google