Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KeyResearch Fakta och resultat från Stockholmförsöket Jens Peder Kristensen KeyResearch.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KeyResearch Fakta och resultat från Stockholmförsöket Jens Peder Kristensen KeyResearch."— Præsentationens transcript:

1 KeyResearch Fakta och resultat från Stockholmförsöket Jens Peder Kristensen KeyResearch

2 Evalueringen Kostede mange hundrede millioner skr 78 rapporter www.stockholmsforsoket.se

3 KeyResearch Målene for trafikken 10-15% reduktion Bedre fremkommelighed på de hårdest belastede veje i Stockholm

4 KeyResearch Hvad skete der så? –Forsøget har reduceret trafikken mere end forventet –Reduktionen har været overraskende stabil når man tager hensyn til sæsonvariationer –Trafikken er reduceret meget længere ude end forventet –Hvilket betyder, at den forventede stigning i omkørslen ikke har indfundet sig!

5 KeyResearch Trafikreduktion over afgiftssnittet Ca 22% 100.000 passager Størst under morgen og eftermiddags myldretid (størst afgift) Allerstørst om eftermiddagen fordi en større del af eftermiddagsturene ikke er så steds- og tidsbundne som formiddagsturene Trafikken faldt også om aftenen efter afgiften var ophørt!

6 KeyResearch Gennemsnitlig trafikreduktion på forskellige typer af veje

7 KeyResearch Trafikreduktionen i den indre by 15% Naturligt at den er mindre end reduktionen over snittet fordi mange bilister i den indre by ikke har behov for at krydse betalingssnittet I nogle studier tegn på at bilisterne i den indre by faktisk kørte mere på grund af den mindre trængsel

8 KeyResearch

9 Essingeleden Påstandene om kollaps på Essingeleden og andre omfartsveje holdt ikke På Essingeleden steg trafikken med 4-5 % i forhold til 2005 Andre omfartsveje har fået stigende trafik Atter andre har fået reduceret trafik Stigning på ”Södra Länken” som blev bygget i 2004. Formentlig stadig tilvænningsperiodeeffekt

10 KeyResearch Trafikmængder, hverdagsdøgn april 2005 vs april 2006

11 KeyResearch Bedre fremkommelighed 1/3 mindre kø i morgenmyldretid Halvering i eftermiddagsmyldretiden Meget mere forudsigelige rejsetider Rejsetider blev kortere og mere forudsigelige Noget længere rejsetider på Essingeleden Dog ikke systematisk Længere rejsetider på ”Södra Länken”. Ikke klart hvor meget der er afgiftsskyldt og hvor meget der skyldes tilvænning

12 KeyResearch Ændring i rejsetider i morgenmyldretid, april 2005 vs april 2006

13 KeyResearch Miljø CO 2 reduktionen er ca. proportional med reduktionen i trafikarbejdet. I länet giver det en reduktion på 2-3 % og i den indre by ca. 14% Partikeludslippet er ligeledes næsten proportional med trafikarbejdet. Væsentlig hvor reduktionen sker. Derfor stor effekt, da megen trafikreduktion sker i den indre by. Ny forskning tyder på at effekten kan være 25-30 færre der dør for tidligt svarende til 300 leveår.

14 KeyResearch Støjreduktion I størrelsesordenen 1dB Enkelte steder 2dB Regnet som gennemsnit over døgnet Kan derfor ikke høres/opfattes Den andel af befolkningen som føler sig forstyrret af støjen bliver dog mindre

15 KeyResearch Kollektiv trafik Fremkommeligheden til, fra og i den indreby er blevet bedre. Da køreplanerne ikke er ændrede har det ikke medført væsentligt kortere rejsetider Men meget større præcision

16 KeyResearch Kollektiv trafik investering Park and ride Øget busservice Øget sporvognsservice Sommer 2005 Ingen synlig effekt målbart i efteråret 2005! Dermed ikke sagt, at der ikke er nogen effekt. Den er bare ikke målbar!! Stigning på 2% fra efterår 2004 til efterår 2005 kan forklares med stigning i bensinpriser

17 KeyResearch Effekt af forsøget 6% stigning i kollektiv trafikken Fra forår 2005 til forår 2006 4,5% skyldes forsøget, mens 1,5% skyldes bensinprisstigninger og andre effekter Trængslen i kollektivtrafikken, målt som antal stående, er steget noget

18 KeyResearch Kunne reduktionen i trafikken virkelig blive så stor, hvis ikke man havde investeret så meget i kollektiv trafik? Det er ikke påviseligt, at der er sådan en effekt. Det er dog sikkert, at findes den, så er den meget lille!! Af trafikreduktionen på 22% skyldes højst 0,1% den øgede kollektive trafik!

19 KeyResearch Trafiksikkerhed Ikke målbar på så kort tid Teoretiske vurderinger siger 40-70 færre personskadeulykker pr år 5-10% reduktion i personskader indenfor afgiftssnittet

20 KeyResearch Forbedret bymiljø? Bymiljø er et komplekst og diffus begreb Mangler klar og operationel definition Forbedret luftmiljø, trafiktempo, og fremkommelighed. Cyklister har også oplevet mindre biltrafik Trafikrelaterede parametre tydelige Andre områder ikke særligt klare

21 KeyResearch Hvordan håndterede man den nye situation? I länet var det kun en lille del af bilisterne som betalte hovedparten af kørselsafgifterne 4% af länets køretøjer, svarende til 1,2% af indbyggerne, betalte 30% af afgiften

22 KeyResearch To strategier At undgå afgifter –Mindskede trafikken –Bortset fra hvis man kørte i miljøbil Udnytte den mindre trafik –Øgede trafikken

23 KeyResearch Ændring fordelt på køretøjer Personbiler -30% Lette lastbiler -21% Tunge lastbiler -13%

24 KeyResearch Park and ride Brugt flittigt 2000 biler pr dag Ubetydeligt i forhold til reduktion på 100.000 Ubetydeligt i forhold til samlet trafik på 530.000

25 KeyResearch Strategier Ingen påvislig ændring i rejsetidspunktet Ingen påvislig trafikstigning på grund af ændring af rejsetidspunktet I modsætning til hvad flere forstudier havde forventet flyttede man ikke rejsetidspunktet. Derimod færre, eller mere effektive rejser, blandt andet ved at ændre destination eller skifte transportform

26 KeyResearch Strategier Ingen målbar stigning i samkørsel Stadig 1,27 personer pr bil

27 KeyResearch Hvad gjorde de så? 80.000 færre bilpassager (ikke medregnet erhvervstrafik) Er rejser til og fra skole/arbejde Da samkørsel, hjemmearbejde mv. ikke er steget må disse rejser være skiftet til kollektiv transport Et lille antal har kunnet køre udenom

28 KeyResearch Hvor blev de af? Nogle må have ændret –Destination –Valgt andre veje –Opgivet rejsen Bedre planlægning Også ændringer i tung trafik skyldes bedre planlægning Interview beretter om bedre ruteplanlægning Problem at formålinger blev lavet i efterår 2004 og forsøget blev et forårsforsøg!

29 KeyResearch Forsøget gav mere positive holdninger Länsbeboere, der oplever trængsel er faldet fra 40% til 20% Forsøget var en forkert beslutning –51% efterår 2005 –42% maj 2006 Bilbrugere var mere negative end länbeboere generelt, men selv de er blevet en anelse mere positive Erhvervsvirksomheder er også blevet mere positive både til forsøget og til en eventuel permanent ordning Tidligere så man forsøget som væksthæmmende, nu ser man det som bøvl og bureaukrati 13% fik afgiften betalt af arbejdsgiveren 4% fik den delvist betalt af arbejdsgiveren

30 KeyResearch Vindere –De kollektiv rejsende, som fik bedre service –De som var undtaget fra afgifter –De som kørte bil uden at passere snittet fik kortere rejsetider –Cyklister (bedre trafikmiljø) –De som synes tidsgevinsten var afgiften værd –Erhvervschauffører (bedre arbejdsmiljø)

31 KeyResearch Tabere De som betalte afgift, men ikke syntes det var pengene værd, men ikke havde andre muligheder De som blev nødt til at blive hjemme De kollektivrejsende som oplevede mere trængsel

32 KeyResearch Hvem betalte mest Mænd Højindkomstgrupper Gifte/samboende med børn Beboere i den indre by og på Lindingø

33 KeyResearch Største tabere Beboerne i den indre by De betalte mest De fik ikke så megen glæde af de forbedre rejsetider, da de i forvejen pendlede mod myldretiden Samfundsøkonomisk er de de største tabere Samtidigt er de de mest positive overfor forsøget –Måske fordi de få ture de tager har stor tidsværdi –Måske fordi værdien af forbedret bymiljø undervurderes

34 KeyResearch Største vindere Servicerejsende og erhvervstrafik Vindere selv når man ikke ser på anvendelsen af indtægterne 60% af rejsetidsgevinsten i den samfundsøkonomiske kalkule kommer fra erhvervs og servicerejsende, selv om disse kun udgør 35% af trafikken over afgiftssnittet

35 KeyResearch Påvirkning af de regionale erhvervsliv De målinger på omsætninger viser at forsøget har haft små effekter Specialbutikker, varehuse mv i centrum har haft samme tilvækst som resten af Sverige Stockholmsforsøget udgør 1 mia SKR af hele länets BNP på 750 mia SKR

36 KeyResearch Samfundsøkonomiske vurdering Som forsøg: Samfundsmæssigt tab på 2,6 mia SKR!! Investering og drift Ikke medregnet viden og erfaringer indhentet

37 KeyResearch Permanent indførelse Samfundsmæssigt overskud på 760 mio. skr Tilbagebetalingstid på 4 år –600 mio. fra kortere rejsetider –125 mio. fra større trafiksikkerhed –90 mio. fra miljø og helbred Indtægter forventes årligt at være 550 mio. skr

38 KeyResearch Den øgede bustrafik Nytteværdi 180 mio. skr Samfundsøkonomisk driftsomkostning 520 mio. skr

39 KeyResearch

40

41


Download ppt "KeyResearch Fakta och resultat från Stockholmförsöket Jens Peder Kristensen KeyResearch."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google