Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Office System Investeringer New World of Work i 2007 Office systemet Knowledge Discovery and Insight Make the right information available to more people.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Office System Investeringer New World of Work i 2007 Office systemet Knowledge Discovery and Insight Make the right information available to more people."— Præsentationens transcript:

1 Office System Investeringer New World of Work i 2007 Office systemet Knowledge Discovery and Insight Make the right information available to more people Enterprise Content Management Make it simple to author & manage content and documents Collaboration Keep co-workers, partners and customers in sync Fundamentals Make it more secure, manageable and reliable Information Worker Solutions Build client and web-based applications with workflow and line-of-business interoperability Personal Productivity Increase employee self-sufficiency and effectiveness

2 Demo Vista og Office 2007

3 Globaliseringsrådets rapport Regeringens overordnede strategi UDDANNELSER I VERDENSKLASSE STÆRK OG NYSKABENDE FORSKNING FLERE VÆKSTIVÆRKSÆTTERE OMSTILLING OG FORNYELSE STÆRK KONKURRENCEKRAFT STÆRK SAMMENHÆNGSKRAFT

4 Kan det offentlige styrke innovation? Offentlige udbud, tilbud evalueres efter: –Opfyldelse – kravspecifikation? –Bedste pris? –Innovation, i løsning og effekt for samfundet? Partnerskaber offentlig – privat –Praktik – vekseluddannelse –Ny uddannelser/ændringer –Efteruddannelse – hele livet

5 Opfordring til at deltage i debatten ! Meget mere info på: – www.globalisering.dk – www.microsoft.dk Kontakt og input: – www globalisering dk – IT-B - Sekretariat og Forretningsudvalg TAK - joergenb@microsoft com

6 Back up

7 ”Med Team System er det muligt at integrere avanceret projektstyring og ressource allokering i Microsoft Project Server sammen med vores eksisterende udviklingsprocesser. Det betyder, at NetPeople og vores datterselskab i Bangladesh, SoftwarePeople, begge arbejder i et fælles system. Dette giver uanede muligheder for samarbejde, optimering samt styring af projekter og opgaver. Med teams som sidder mere end 7000 km fra hinanden er det med til at minimere mange risici ved fælles projekter.” Mads Troels Hansen, Development Director, NetPeople A/S

8 Globaliseringsrådets arbejde med innovation

9 Kommisorium Globaliseringsrådet Baseret på analyser, oplæg og anbefalinger fra eksperter og andre særligt sagkyndige fra Danmark og fra udlandet, samt oplæg fra ministerudvalget – drøfte og rådgive ministerudvalget om: hvordan kan Danmark og danskerne bedst rustes til at udnytte de nye muligheder og klare sig godt i den globale økonomi, hvordan kan kendskab til og forståelse for de udfordringer, som den globale økonomi stiller Danmark overfor, udbredes i det danske samfund med henblik på aktiv medvirken fra den enkelte og fra alle dele af samfundet, hvordan målene for Danmark som et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund konkret kan realiseres med bred opbakning i det danske samfund

10 Globaliseringsrådet arbejdsgrundlag Værdi- og job-tilvækst ^ Innovation ^ Forskning og udvikling ^ Uddannelse

11 Pct af befolkning med videregående uddannelse 0102030405060 Korea Frankrig Holland Tyskland Storbritannien Finland Danmark Japan Sverige USA Canada 45-54 årige25-34 årige Pct

12 Restgruppe uden uddannelse 0 5 10 15 20 25 UKFINSWECANUSAFRADEUDKEU 15NLD Pct 0 5 10 15 20 25 Pct OECD gennemsnit

13 Undervisning i idéudvikling og iværksætteri Undervisningsmetoder (seminarier og efteruddanelse) og –materialer skal fremme idéskabelse og innovative kompetancer Selvstændighedsfonden og IDEA Iværksætteri på ungdomsuddannelserne –Sommerskole –Pædagogikum –Elitekursustilbud til iværksættere –Tilbud på de videregående uddannelser

14 Flere højtuddannede styrker innovationen Flere højtuddannede indenfor teknik, naturfag og sundhed Integration af sektorforskningen ind i universiteterne Ph.D antal øges Efteruddannelse udbydes af universiteterne målrettet efter arbejdsmarkedets behov.

15 Mere privat forskning og videnspredning Universiteterne tilskyndes at få forskning til at blive til patenter og nye virksomheder Flere højtuddannede skal styrke forskning og innovation i erhvervslivet Videnspredning fra universiteter til andre uddannelsesinstitutioner Erhvervsakademier/Professionshøjskoler forpligtes til at styrke samspil om innovation med offentlige og private aftagere. Samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og virksomheder forbedres Danske virksomheder gives adgang til international forskning og ny teknologi Nye aktører/mere konkurrence skal forbedre dynamikken i GTSsystemet Private virksomheder skal have bedre muligheder for at deltage i offentligt finansieret forskning, både i Danmark og i EU

16 Regeringens globaliseringsstrategi Indsatsområder Verdens bedste folkeskole Alle unge skal have en ungdomsuddannelse Mindst halvdelen af de unge skal have en videregående uddannelse Uddannelser med globalt perspektiv Korte og mellemlange videregående uddannelser i verdensklasse Universiteter i verdensklasse Mere konkurrence og bedre kvalitet i den offentlige forskning Gode rammer for virksomhedernes forskning, udvikling og innovation Stærkere konkurrence og større åbenhed skal styrke innovationen Stærkt samspil med andre lande og kulturer Flere vækstiværksættere Alle skal uddanne sig hele livet Partnerskaber skal understøtte globaliseringsstrategien

17 Firmaers forskning, udvikling og innovation Strategi Højtuddannede skal styrke forskning og innovation i erhvervslivet Nye virkemidler og bedre prioritering skal forbedre samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og virksomheder Mere konkurrence skal forbedre dynamikken i de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) Private virksomheder adgang til offentligt finansieret forskning – også i EU Brugerdreven innovation skal give ny viden om kunder og markeder Viden om digitale løsninger skal styrke virksomhedernes brug af IKT

18 Handel med viden styrkes Ny elektronisk markedsplads skal styrke handel med rettigheder Orientering om rettigheder, patenter, etc. Adgang til Patent og Varemærkestyrelsens tekniske viden til vurdering af ny investeringer

19 Mål og indsats for internationalisering Mange flere danske studerende skal have mulighed for at uddanne sig i udlandet De videregående uddannelser skal tiltrække flere højtkvalificerede udenlandske studerende og forskere Folkeskoler og ungdomsuddannelser skal sikre, at alle unge får en uddannelse med globalt perspektiv Uddannelsesinstitutionerne skal kunne tiltrække og fastholde højtkvalificeret arbejdskraft og vækstvirksomheder i Danmark

20 Hvad med markedet i Kina og Indien? Kinas andel af det globale BNP 2,7% (12,4%) og Indiens 1,2% (6,2%) (samlet 18,6%) (PPP er Purchasing Power Parity, hvad koster en BigMac lokalt?) PPP samlet for Kina + Indien lig 80% af USA's BNP Målt efter PPP er Kina verdens næststørste og Indien den fjerdestørste økonomi I de næste 20 år antager man at Kina bliver største økonomi i verden Middelklassen afgørende 17,4% (i dag) af kinesiske husholdninger i byerne har indkomst > 5 000 US$ stigende til 90% (2014) Snart 400 mio mennesker i middelklassen i Kina + Indien > EU samlet befolkning!

21 Flere Vækst-iværksættere Elever i folkeskolen og på gymnasierne skal arbejde systematisk med ideudvikling På erhvervsuddannelser og de videregående uddannelser skal alle have tilbud om undervisning i iværksætteri Nye iværksætterhuse skal give overskuelig og kvalificeret rådgivning til vækstiværksættere Lavere skat skal reducere barrierer for vækstiværksættere Mere privat venturekapital og nye finansielle instrumenter skal forbedre adgangen til risikovillig kapital og kompetencer IT skal lette de administrative byrder for væks-tiværksættere Hurtigere behandling af konkursbo skal give genstartere bedre vilkår

22 IT-arbejdsmarkedet dækker 7,5% af beskæftigede

23 Innovation og konkurrencekraft Mere effektiv indsats over for karteller styrker konkurrencen Mere konkurrence giver bedre løsninger på infrastrukturområderne Mere offentlig-privat samarbejde og konkurrence om offentlige opgaver styrker effektivitet og innovation Indsatsen for at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark intensiveres og koordineres bedre Styrket rådgivning og eksportfremstød giver dansk erhvervsliv bedre fodfæste på verdens vækstmarkeder Lavere skat på arbejdsindkomst – når der er skaffet råderum!

24 IT orienterede forslag i Globaliseringsrådet Digitalisering af informationsudveksling imellem erhverv (eller borger) og offentlig myndighed (V) –SKAT, moms, selskabsregistrering, byggesag, sygedagpenge, etc –baseret på standarder i OIO kataloget –konkurrenceevnen øges - digitalisering breder sig imellem erhverv –eksportmulighed af løsninger IT som kompetence - fokus på forbedrede færdigheder (meta) (kom med til sidst!) Digital Læring - interaktiv undervisning (delvist) IT uddannelser - Bachelor/kandidater/PhD (V) IT Forskning (ikke nævnt specifikt) IT Iværksætteri (IT som admin. hjælp til iværksættere) IT tryghed/sikkerhed Kultur/adfærd og arkitektur (nævnt)

25 Globaliseringsrådet 21 medlemmer og 5 ministre inkl. Statsministeren (for bordenden) De 5 ministre (Ministerudvalget) ansvarlige for indhold. Den endelige strategi står alene for regeringens regning! De 21 rådsmedlemmer alene rådgivende! Afholdt 12 møder af 24 timers varighed med deltagelse af mere end hundrede repræsentanter fra interesseorganisationer og ressourcesteder Udgivet to pjecer og endelig rapport (350 forslag, 124 sider), se www globalisering dk Endelig rapport udkom d. 16. marts - sidste møde d. 21. marts Opfølgningsmøde til efterår/vinter 2006/07 Links til og inspiration fra bl a Tænketanken ”Fremtidens Vækst”, Velfærdskommissionen og Højteknologifonden

26 Rådsmedlemmer Statsministeren Finansministeren Erhvervsministeren Undervisningsministeren Videnskabsministeren Arbejdsmarkedets parter: –Hans Skov Christensen, administrerende direktør, Dansk Industri (DI) –Hans Jensen, formand, Landsorganisationen i Danmark (LO) –Peter Gæmelke, præsident, Landbrugsraadet –Thorkild E Jensen, formand, CO-industri –Niels Nygaard, formand, Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS) –Poul Erik Pedersen, formand, Dansk Handel & Service (DH&S) –Bente Sorgenfrey, formand, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) –Sine Sunesen, formand, Akademikernes Centralorganisation (AC) –Poul Ulsøe, formand, Håndværksrådet –Jørgen Vorsholt, formand, Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Erhvervsliv: –Jørgen Bardenfleth, administrerende direktør, Microsoft Danmark –Jørgen Mads Clausen, administrerende direktør Danfoss, formand for Højteknologifonden –Ole Jensen, direktør, NanoNord A/S –Anders Knutsen, bestyrelsesformand, Danisco A/S, formand for Tænketanken “Fremtiden Vækst” –Birgit W Nørgaard, administrerende direktør, Carl Bro Gruppen –Lars Rebien Sørensen, administrerende direktør, Novo Nordisk A/S Finans: –Bodil Nyboe Andersen, Nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank Uddannelsessektor: –Niels Egelund, professor, Danmarks Pædagogiske Universitet –Eva Hofman-Bang, direktør, Handelsskolen Ishøj-Taastrup –Linda Nielsen, rektor, professor, Københavns Universitet, medlem af Tænketanken “Fremtidens Vækst” –Nina Smith, professor, Handelshøjskolen i Århus, medlem af Velfærdskommissionen


Download ppt "Office System Investeringer New World of Work i 2007 Office systemet Knowledge Discovery and Insight Make the right information available to more people."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google