Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sæt det rigtige hold. v. Sofie Mørch Ravn

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sæt det rigtige hold. v. Sofie Mørch Ravn"— Præsentationens transcript:

1 Sæt det rigtige hold. v. Sofie Mørch Ravn
HR- og ledelseskonsulent i LandboSyd Mob.: Mail: og Dennis Calender Personale- og arbejdsmiljøkonsulent Tlf Mob Mail:

2 ”Ledelse er et gensidigt afhængighedsforhold mellem dem, der vælger at lede og dem, der beslutter at følge” Oversat fra; Kouzes & Posner, 1983 OH Formål: At illustrere lederskab som et dynamisk afhængighedsforhold mellem en leder og de, der vælger at følge lederen Bemærkninger: Man kan ikke være leder, uden at der er nogen, der frivilligt følger en. Nedenstående citat kan anvendes som uddybende bemærkning ”It is a terrible thing to look over your shoulder when you are trying to lead and find no one there” Franklin D. Roosevelt Mennesker gør således et aktivt valg, både når de skal beslutte, om de vil lede eller beslutte om de vil følge dem der leder!

3

4

5 Lederens mangfoldighed 4 grundlæggende lederstile
Motivation Lavt Støttende lederstil Trænende Lederstil Lav grad af instruktion Høj grad af støtte Høj grad af instruktion Høj grad af støtte Delegerende lederstil Instruerende Lederstil Lav grad af instruktion Lav grad af støtte Høj grad af instruktion Lav grad af støtte Højt Kompetence Lavt Højt

6 Behovsafklaring / rekruttering
Hvilken kategori ansat kan dække behovet Hvis man ikke kan få den man vil ha`….. (plan B) Annoncering – headhunting – egen rekruttering Udvælgelse – samtaler Beslutning og kontakt til medarbejder Ansættelseskontrakt - stillingsbeskrivelse Introduktion til arbejdspladsen og regler m.v Indkøringsplan og opfølgning Opfølgning – samtaler Vidensregnskab

7 Din DiSC PersonProfil det er ikke farligt...
Person Profilen er ikke en test Måler din opfattelse af dig selv Der findes ingen dårlige profiler (alle er lige gode) Beskriver nogle psykologiske motiver og drivkræfters indflydelse på vor adfærd (DiSC ) OH formål Sammen med de to næste OH at give instruktion til udfyldelse af Person Profilen. Bemærkninger Person Profil Systemet er ikke en test - ordet test giver anledning til misforståelser - man kan ikke dumpe eller bestå. Profil, analyse eller værktøj er bedre beskrivende ord. Person Profilen måler din egen opfattelse af dig selv. I stedet for at blive iagttaget og bedømt efter andres opfattelse er dette en gunstig lejlighed til at sige: “ det her er virkelig mig” Enhver har visse stærke sider og visse svage sider. At blive klar over sit adfærdsmønster er det første skridt til at skabe de omgivelser, der vil gøre de stærke sider så stærke som muligt og svaghederne så små som muligt. Der beskrives alene normal adfærd langs udvalgte dimensioner - ikke unormal adfærd, ikke intelligens, ikke politiske overbevisninger o.s.v. Resultaterne fra Person Profil analysen er ikke tilgængelig for andre uden tilladelse. Vægten ligger ikke på at indsamle information om enkeltpersoner, men på at give dem information. Også til at blive bedre til forstå sig selv og blive klar over sig selv og andre. Ikke at give en simplificeret forudsigelse af fremtidig adfærd. Det er et værktøj med tvungen valg. Dette kan give en fornemmelse af at være inkonsekvent i sine valg, men det berører ikke gyldigheden af resultaterne. Udlevér Person Profilen - og bed deltagerne skrive navn og dato Vælg situation (job/fritid) og skriv det på forsiden

8 Adfærd er observerbar og synlig for andre
Ord 7% Måden 38% Kropssprog 55% Adfærd Situation Formål: At beskrive den procentvise fordeling for betydningen af ord, kropssproget og måden det siges på. Bemærkninger: De anførte procenter stammer fra Albert Mehrabian, præsenteret i bogen ”Silent Messages”, Her beskrives den relative vigtighed mellem verbale og nonverbale beskeder, hvor de nonverbale langt overstiger de verbale (ordene). Kropssprogets og mådens store betydning gælder i den første kontakt hvor mennesker vurderer/bedømmer hinanden med henblik på at skabe tillid eller afbryde din spirende kontakt. Når der først er skabt en tillid, vil ordets betydning vokse betragteligt og måden/kropssprogets betydning aftage. Vi vænner os til det. Når vores adfærd er observerbar for andre betyder det også at vi vurderes med udgangspunkt i vores ord, måden og kropssproget. ORD: Vi har alle en tolkning af de ord vi hører: et det gode ord, er det vanskelige ord, er det ukendte ord, er det akademiske ord, er det bandeord, er det provinsielle ord osv. Denne vurdering afgør vores opfattelse af en person som eet element. MÅDEN: Vi tolker forskellig dialekt forskelligt, ligesom stemmestyrken, talehastighed mv. Måden er vigtig for forståelsen af budskabet. Tænk bare på forskellen mellem to personer der fortæller den samme vittighed eller hvordan en sætning fuldstændig kan ændre karakter med betoningen. Sig for eksempel ” hvad laver i børn” med vægt på hhv. HVAD, LAVER, I og BØRN. 4 vidt forskellige meninger. Sig en sætning med høj stemme og lav stemme og der kommer 2 forskellige budskaber frem. KROPSSPROG: Vi tolker kropssproget hos en anden person både bevidst og ubevidst. Hvis der er uoverensstemmelse mellem ord og kropssprog vil vi normalt fornemme denne forskel og tillægge kropssproget størst betydning. Lad deltagerne komme med nogle eksempler på, hvor de har oplevet modellen i praksis. Adfærd kommer jf. Mehrabian til udtryk gennem ord, måder og kropssprog.

9 DiSC-modellen D = dominans
Primært motiv: Kontrol over/styring... Frygt for: Tab af kontrol, at andre går bag ryggen Ønsker: Styrke og autoritet Udfordringer Direkte svar Frihed fra direkte kontrol og regler Nye og varierede aktiviteter Mulighed for individuelle præstationer Karakteristika: Selvtillidsfuld/egoistisk Risikovillig Beslutsom Resultatorienteret Kontant/krævende Entydig Begrænsninger: Mangel på omtanke overfor andre Utålmodighed Manglende fokus på kvalitet OH formål At sammen med de næste 3 OH at give et overblik og samtidig uddybning af de fire adfærdstendenser. Bemærkninger Der er her brugt en ørn til at illustrere D-adfærdstendensen. Lad deltagerne beskrive, hvad der karakteriserer en ørn (rovfugl, overblik, solitær fugl, fylder i landskabet, svæver højt og ser ned på os…). Nogle af de samme ting kan vi forbinde med en ”D-person”. Anvendelse af ørnen kan give anledning til en stereotyp opfattelse af D-adfærdstendensen - husk billedet kun er for at eksemplificere - og nogle gange fremmer overdrivelse forståelsen. Ingen har udelukkende D-adfærd. Gennemgå D-beskrivelserne og lad deltagerne finde eksempler på nogle mennesker, som de kender med de samme tendenser. Du kan også vende tilbage til drøftelsen om selvværd: Spørg ud i lokalet, hvordan deltagerne kan forestille sig adfærden hos sådan en person, som har henholdsvis et højt og et lavt selvværd. Typisk vil en person med meget D-tendens og et stort selvværd blive ”stor” i kraft af sig selv; én med et lavt selvværd kan træde på andre for at blive stor.

10 DiSC-modellen i = (social) indflydelse
Primært motiv: Social anerkendelse/ opmærksomhed Frygt for: Social afvisning Ønsker: Popularitet At være i centrum Ros (du er OK) Gruppeaktiviteter Positive relationer Frihed fra kontrol og detaljer Karakteristika: Optimistisk Tillidsvækkende Følelsesmæssig Involverende med mennesker Udadvendt Entusiastisk/charmerende Åben Begrænsninger: Impulsiv/uorganiseret Lover for meget Manglende gennemførelse OH formål At sammen med forrige og de næste 2 OH’s at give et overblik og samtidig uddybning af de fire adfærdstendenser. Bemærkninger Der er her brugt en papegøje til at illustrere i-adfærdstendensen. Lad deltagerne beskrive, hvad der karakteriserer en papegøje (flokfugl, farverig, snakkesalig, ønsker selskab, frøæder/ikke rovfugl, spraglet, pynter sig). Nogle af de samme ting kan vi forbinde med en ”i-person”. Anvendelse af papegøjen kan give anledning til en stereotyp opfattelse af i-adfærdstendensen - husk billedet kun er for at eksemplificere - og nogle gange fremmer overdrivelse forståelsen. Ingen har udelukkende i-adfærd. Gennemgå i-beskrivelserne og lad deltagerne finde eksempler på nogle mennesker, som de kender med de samme tendenser. Du kan også vende tilbage til drøftelsen om selvværd: Spørg ud i lokalet, hvordan deltagerne kan forestille sig adfærden hos sådan en person, som har henholdsvis et højt og et lavt selvværd. Typisk vil en person med meget i-tendens og et stort selvværd bruge sin energi på at skabe den gode stemning/involvere andre; én med et lavt selvværd kan i højere grad klæbe til andre / tigge om deres gunst (accept).

11 DiSC-modellen S = stabilitet
Primært motiv: Opretholdelse af det eksisterende Frygt for: Forandringer/det uforudsigelige Ønsker: Ægte værdsættelse Samarbejde At arbejde med kendte metoder osv. Tryghed Tid til at omstille sig til ændringer Karakteristika: Velovervejet Arbejder støt Samarbejdsorienteret Tålmodig/lyttende Loyal Omsorgsfuld overfor gruppen Accepterende Begrænsninger: Meget villig Sætter egne behov sidst Klamrer sig til det gamle og gør passiv modstand mod ændringer OH formål At sammen med de to forrige og den næste OH at give et overblik og samtidig uddybning af de fire adfærdstendenser. Bemærkninger Der er her brugt en due til at illustrere S-adfærdstendensen. Lad deltagerne beskrive, hvad der karakteriserer en due (flokfugl, afdæmpet i farverne, danner par hele livet, fredens symbol, budbringer, vender tilbage til slaget, kommunikerer afdæmpet/kurrer). Nogle af de samme ting kan vi forbinde med en ”s-person”. Anvendelse af duen kan give anledning til en stereotyp opfattelse af S-adfærdstendensen - husk billedet kun er for at eksemplificere - og nogle gange fremmer overdrivelse forståelsen. Ingen har udelukkende S-adfærd. Gennemgå S-beskrivelserne og lad deltagerne finde eksempler på nogle mennesker, som de kender med de samme tendenser. Du kan også vende tilbage til drøftelsen om selvværd: Spørg ud i lokalet, hvordan deltagerne kan forestille sig adfærden hos sådan en person, som har henholdsvis et højt og et lavt selvværd. Typisk vil en person med meget S-tendens og et stort selvværd hvile i sig selv, udstråle en ro og tilfredshed; én med et lavt selvværd kan vi se være undselig og næsten usynlig.

12 DiSC-modellen C = competencesøgende
Primært motiv: Kvulitet/præcision Frygt for: Fejl, sjusk, kritik af deres arbejde, følelsesladede situationer Ønsker: At få ret Overblik Sikkerhed Ros for opgaver Begrænsede risici Autoriteter, herunder det skrevne ord, manualer mv. Karakteristika: Analytisk og faktuel Opmærksom på standarder og detaljer Samvittighedsfuld Diplomatisk/forsigtig Forretningsmæssig/reserveret Videbegærlig Påliderlig Begrænsninger: Overkritisk overfor sig selv og andre Ubeslutsom Manglende kreativitet OH formål At sammen med de 3 forrige OH’s at give et overblik og samtidig uddybning af de fire adfærdstendenser. Bemærkninger Der er her brugt en ugle til at illustrere C-adfærdstendensen. Lad deltagerne beskrive, hvad der karakteriserer en ugle (solitær, rovfugl men dræber lydløst og diskret samt rydder op efter sig, jager om natten, stor præcision, specialiseret i sin livsform, symbol for viden og klogskab, rovfugl). Nogle af de samme ting kan vi forbinde med en ”C-person”. Anvendelse af uglen kan give anledning til en stereotyp opfattelse af C-adfærdstendensen - husk billedet kun er for at eksemplificere - og nogle gange fremmer overdrivelse forståelsen. Ingen har udelukkende C-adfærd. Gennemgå C-beskrivelserne og lad deltagerne finde eksempler på nogle mennesker, som de kender med de samme tendenser. Du kan også vende tilbage til drøftelsen om selvværd: Spørg ud i lokalet, hvordan deltagerne kan forestille sig adfærden hos sådan en person, som har henholdsvis et højt og et lavt selvværd. Typisk vil en person med meget C-tendens og et stort selvværd bruge sin kompetence til at dele sin viden med andre; én med et lavt selvværd kan blive bedrevidende, holde stædigt fast på sin ret og på den måde nedgøre andres viden.

13 DiSC- modellen - konflikt
Sig selv: Mere betydningsfuld/ stærkere SKABER NYT DiSC- modellen - konflikt TAGER KAMPEN OP SNAKKER SIG FRA DET Omgivelserne: Ugunstige/ fjendtlige VURDERENDE D i Omgivelserne: Gunstige/ venlige ACCEPTERENDE C S GÅR PÅ KOMPROMIS FORSVARER SIG Sig selv: Mindre betydningsfuld/ stærk TILPASSER SIG

14 Konflikttrappen 8. Separation 7. Polarisering 6. Åben fjendtlighed
5. Fjendebilleder 4. Samtale opgives 3. Problemet vokser 2. Personificering 1. Uoverensstemmelse

15 Der er kommunikation, der afslører, skaber og vedligeholder konflikten
Konfliktadfærd Der er kommunikation, der afslører, skaber og vedligeholder konflikten Sprogligt: Trusler Forhør Befalinger Prædikener Diagnoser Manipulationer Formynderi Undskyldninger Generaliseringer Mange du-sætninger og få jeg-sætninger Adfærdsmæssigt: Parterne afbryder hyppigt hinanden Blander person og problem sammen Ignorerer følelser Har mere fokus op fortid end fremtid Konkurrerer, fokuserer på at vinde

16

17 D S I C Kontrol Udfordringer Beslutsom Risikovillig Selvtillid
Utålmodig Ego S Ægte Samarbejde Tryghed Velovervejet Tålmodig Loyal Diplomat I Positiv Optimist Tillidsvækkende Følelsesmæssig Udadvendt Entusiastisk Impulsiv C Overblik Sikkerhed Kvalitet Analytisk Samvittighedsfuld Videbegærlig Forsigtig Kritisk

18 En fremmed


Download ppt "Sæt det rigtige hold. v. Sofie Mørch Ravn"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google