Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Optimering af arbejdstilrettelæggelse i på Radiologisk afdeling i Køge Mahad Huniche Møde med Region Nordjylland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Optimering af arbejdstilrettelæggelse i på Radiologisk afdeling i Køge Mahad Huniche Møde med Region Nordjylland."— Præsentationens transcript:

1 Optimering af arbejdstilrettelæggelse i på Radiologisk afdeling i Køge Mahad Huniche Møde med Region Nordjylland

2 Formålet med vores Lean projekt
At sikre optimal udnyttelse af afdelingens kapacitet At skabe en jævn og rolig hverdag for medarbejderne At etablere en kultur hvor der arbejdes systematisk med løbende forbedringer Projektet fokuserede primært på CT og MR

3 Selve Lean-projektet blev gennemført fra september 2009 til februar 2010
21/8-2009 1/9-2009 21/ 6/1-2010 Opstart Analyse Design Implementering Her kortlagde vi processer, fandt spild og mulige løsninger Her udarbejdede medarbejderne konkrete løsninger …og her tog vi de nye løsninger i brug Men det var bare starten – nu drøfter og implementerer vi forbedringer løbende

4 Vi brugte mange forskellige værktøjer i analysen
Tidsforbrug Aktivitet Kapacitet Proces, VSM og spild Diagnose og vision

5 Og endte med at implementere en lang række løsninger
Øget brug at elektroniske henvisninger Ny måde at håndtere mangelfulde henvisninger Visitation efter protokoller Hyppigere visitation Målstyring og tavlemøder Styringsoverblik for ventende beskrivelser

6 Hvad er personalegruppernes oplevelse
Ledelse ”Vi har fået et værktøj til at involvere medarbejderne i afdelingens drift” ”Det er blevet legalt at stille spørgsmål til måden vi gør ting” ”Personalet tager nu ansvar for afdelingens produktion” Radiografer ”Vi har bedre mulighed for at hjælpe med visitering fordi vi har indført protokoller” ”Vi er blevet mere opmærksomme på de fejl der opstår og forbedrings- mulighederne” Radiologer ”Vi har øget hyppighed og kvalitet i visitationen” ”Vi har en bedre snitflade til radiograferne” ”Vi får færre opkald fra radiologer og klinikere” Sekretærer ”Vi har fået skabt klarere ansvar for opgaverne på den enkelte dag” ”Det er blevet nemmere at booke fordi vi nu bruger protokoller” ”Vi får færre opkald og ofte ros fra andre afdelinger fordi vi reagerer hurtigere

7 Hvad siger de hårde fakta?
Vi har – fra 2009 til øget antallet af procedurer med 28% for Røntgen 61% for MR 107% for CT 26% for Ultralyd Dette er gjort uden tilførsel af nye scannere pånær i MR, hvor der i 2010 er indkøbt en ny MR scanner Personale gruppen er den samme pånær en forøgelse af antallet af radiologer og læger I samme periode har vi oplevet en øget kompleksitet i vore case- mix Samlet set har vi haft en betydelig produktivitetsstigning blandt Radiografer og Sekretærer og opnået en bedre udnyttelse af vores scannerkapacitet

8 Hvad arbejder afdelingen så videre med nu?
Igangværende tiltag Kortlægning af enhedsomkostninger på afdelingens ydelser (ABC-projekt) Indsatser der afventer igangsætning Yderligere synliggørelse af målopfyldelse, f.eks. i forhold til gennemførte beskrivelser Arbejdsorganisering omkring Radiolog-opgaverne Forbedring af arbejdsplanlægning Systematisk kompetencescoring og –udvikling us, SKS, case-mix, us tider,…historien

9 Vores tal i detaljer Aktivitet og undersøgelsestider
Antal procedurer (SKS-koder) 2009 Januar - Juli 2011 Januar – Juli Difference i pct. Røntgen 20367 26101 28% MR 702 1131 61% CT 1973 4089 107% Ultralyd 2482 3130 26% Gns. under-søgelsetid pr. patient 2009 Januar - Juli 2011 Januar – Juli Difference i pct. Røntgen 11,14 13,73 23% MR 100,60 45,73 -55% CT 20,78 19,25 -7% Ultralyd 21,19 21,65 2% 1) En patient-undersøgelse er defineret som en undersøgt patient (et CPR-nummer) på en given dag

10 Vores tal i detaljer Personale og udstyr
Gns. personale normering 2009 Januar - Juli 2011 Januar – Juli Difference i pct. Ledelse 2 0% Radiografer, Sygeplejersker og SOSU 31 Radiologer 3 4,3 43% 1. og reservelæger 5 67% Sekretærer inkl ledende sekretær 9+ flex 9 + flex Afdeling rad/sygepl Antal scannere 2009 Januar - Juli 2011 Januar – Juli Difference i pct. Røntgen 4 0% CT 1 MR 1( 0.23T) 1(1,5T) 22% Ultralyd 2


Download ppt "Optimering af arbejdstilrettelæggelse i på Radiologisk afdeling i Køge Mahad Huniche Møde med Region Nordjylland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google