Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 24-11-2014 side 1 Oplæg til kommunikationsstrategi Nordfyn – helhed og inklusion / Anne Mygind Brodersen, UCL.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 24-11-2014 side 1 Oplæg til kommunikationsstrategi Nordfyn – helhed og inklusion / Anne Mygind Brodersen, UCL."— Præsentationens transcript:

1 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 24-11-2014 side 1 Oplæg til kommunikationsstrategi Nordfyn – helhed og inklusion / Anne Mygind Brodersen, UCL

2 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 24-11-2014 side 2 Nødvendigt at tænke i helhed – sammenhæng mellem strategiens elementer Strategi MålgrupperAfsenderKomm.miljø Medieplatforme Indhold  Mange stakeholders, mange meningsdannere, mange storymakers - hvad er vores hovedhistorie?  Kan vi formulere en ”superfortælling”, som projektets kommunikation gennem alle forskellige platforme kan have som fælles underlag?

3 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 24-11-2014 side 3 Målgrupper - interessentanalyse  Hvem er de vigtigste grupper at nå ud til?  Hvordan kan hvilke målgrupper bedst kommunikeres med? - vigtigt at kortlægge interessenter og deres sammenhænge Strategi MålgrupperAfsenderKomm.miljø Medieplatforme Indhold

4 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 24-11-2014 side 4 Interessent- og relationsanalyse Hvilke interessenter? o Børn og brugere - borgere med direkte berøring o Borgere i almindelighed o Forskellige grupper af ansatte o Mellemledere o Ansatte i berørte virksomheder o Meningsdannere i andre kommuner o Medier o Forskere o Politikere i kommunen o Andre politikere o Faglige organisationer o Flere - Anvende analyse fra ”Styremappe”

5 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 24-11-2014 side 5 Interessent- og relationsanalyse Afdelings- leder A B C D E Forældre- kreds A B C D E ? A B C D E  Hvordan er interessenters relationer?  Kan vi afdække væsentlige nøglepersoner /oppinionsdannere?  Har de relevante mødefora? Egne medier?

6 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 24-11-2014 side 6 Interessent- og relationsanalyse  Interessenters motivation(er)  Finansielle, sociale, følelsesmæssige og andre interesser i projektet  Opfattelse af kommunens indsatser generelt og specifikt  Hvad kan påvirke hvilke interessenters opfattelse? Hvem kan?  Interessentens vigtighed for projektet  Hvilke organisationer m.v. påvirker interessenten?  Syn på issue - holde øje med gennem projektets udvikling!

7 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 24-11-2014 side 7 Valg af kommunikationsformer - løbende  Mere kommunikation end information – minimer push  Vigtigste kommunikatorer: medarbejdere  Målret vha interessentanalyse og prioritering  Brug allerede eksisterende net- og forbindelser  Personlig vs medieret  Brugerinvolvering: ”hvordan kan jeg bidrage til innovation i min kommune?” - Overvej at knytte brugermuligheder til medieformer  Samspil mellem kommunens og UCLs kommunikation  Samspil med pressen Strategi MålgrupperAfsenderKomm.miljø Medieplatforme Indhold

8 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 24-11-2014 side 8 Kommunikationsstrategi for ambitiøst projekt - håndtere issues Nodalpunkter, som former kommunikation om projektet Hvilke temaer og synsvinkler bliver centrale (privilegerede) i kommunikation om projektet? Hvad ”ekskluderes” i måden at tale på? Sprog”tone”- opmærksomhed (også visuelt)

9 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 24-11-2014 side 9 Kriseberedskab Proaktivitet  Påvirke issues  Åbenhed og meget information  Dialog Analysere risikoscenarier  Afsender: kommune hurtigt i søgelys Hvis…  Have besluttet krisestyringsberedskab  Hvem (samle ekskl. gruppe, som varetager al off. Kommunikation)  Hvad (åbenhed, informationsniveau)  Lytte til kritik (anerkende, fremlægge argumenter for egtl. issue, skaffe data)  Bremse alle støjkilder  Optimal information indadtil skab tryghed

10 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 24-11-2014 side 10 Ansvar og samarbejde  Nordfyns kommunes opgaver og UCLs opgaver  Hvad kan UCL tilbyde? o Medvirke ved udarbejdelse af komm.strategi o Kommunikere i UCL-sammenhænge/netværk: Internt (møder, seminarer) Samarbejdspartnere/brugere (kommuner, institutioner, andre professionshøjskoler, studerende) Samarbejde om pressehåndtering (pressemeddelelser, evt. pressetræning) Samarbejde om evt. krisehåndtering Bruge Nordfynprojektet som eksemplarisk for velfærdsudvikling  Samarbejde: o Udarbejde nyheder o Platform på www.ucl.dk til ny viden fra projektetwww.ucl.dk o Hvis… o Pressetræning


Download ppt "UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 24-11-2014 side 1 Oplæg til kommunikationsstrategi Nordfyn – helhed og inklusion / Anne Mygind Brodersen, UCL."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google