Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udviklingsprojektet: Deltagelse for alle – også i uddannelsessystemet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udviklingsprojektet: Deltagelse for alle – også i uddannelsessystemet"— Præsentationens transcript:

1 Udviklingsprojektet: Deltagelse for alle – også i uddannelsessystemet
Formål og struktur

2 Formål 1 Vi skal skabe større samfundsmæssig forståelse for skoler og uddannelsesstedernes pædagogiske betydning for udviklingen af et mere humant og demokratisk skole- og uddannelsessystem i Danmark

3 Formål 2 Vi skal udvikle bidrag til den offentlige debat om uddannelse for unge med særlige læringsforudsætninger.

4 5 arbejdsseminarer (9.30-15.30):
Struktur 5 arbejdsseminarer ( ): 1-2: Hvad er fælles og grundlæggende for pædagogisk praksis på skoler-/uddannelsessteder i Ligeværd ? 3-5: Hvordan kan vi formidle vores fælles viden/erfaringer til resten af verden ?

5 Fordi: ”En organisation, som ikke er professionel, men som forsøger at blive det, må gennemgå en kulturel forandring: Der må udvikles en forståelse for organisationens specielle kompetence, og den må anerkendes både af medlemmerne og udenforstående iagttagere” (Erling Lars Dale, Pædagogik og professionalitet, Klim, 1998, side 20, min fremhævelse)

6 Arbejdsseminaret 1-5 undervisere fra hver skoler og uddannelsessteder
Skal forsøge at udvikle og formulere fælles forståelser af hvilke betydningsfulde pædagogiske bidrag til god uddannelse for unge med særlige behov, der er udviklet på skoler og uddannelsessteder i Ligeværd.

7 Frihed og fællesskab I er mange forskellige skoler og uddannelsessteder, som har forskellig intern kultur. Det er en god mangfoldighed, der skal fastholdes I dette projekt er det formålet at finde ud af, hvad I har til fælles i jeres mangfoldighed !

8 Platform www.goduddannelsetilalleunge.dk: Informationer Referater
Kommunikation Produkter (ord, lyd eller billeder) Et lukket rum til at eksperimentere Kilde til videre offentlige produkter

9 UC Syddanmarks medarbejdere
Leo Komischke-Konnerup Cand. Pæd. Pæd., chefkonsultent, phd-stipendiat, Forskning og udvikling ved UC Syddanmark, Nationalt videncenter for Inklusion og Eksklusion Marie Skødt Uddannet på Semiotik og Afsætningsøkonomi og Humanistisk Information og Kommunikation . Underviser i videregående kommunikationsteori Jørgen Gleerup Uddannelsesforsker og lektor på SDU Jens Juulsgaard Chef for Efter og videreuddannelsesafdelingen på UC Syddanmark, systemisk proceskonsulent Lene Due Andersen Cand. Pæd. Psyk, pædagoguddannelsen UC Syddanmark Simon Schulin Cand. mag. i filosofi, innovations- og kompetencekonsulent, forskning og udvikling UC Syddanmark, Videncenter for Ledelse og Organisation Iben Benedikte Valentin Jensen Cand. Pæd. Pæd .og master i professionsvejledning, forskning og udvikling UC Syddanmark, Videncenter for Almen pædagogik

10 Ekstra resurser Studerende fra ”medie og kommunikation” på UC Syddanmark, der kan give faglig sparring omkring platformens muligheder (eksamensopgave) Studerende fra pædagoguddannelsen, der skriver bacheloropgave om jeres skoler/uddannelser ! Medarbejdere på skoler/uddannelsessteder, der har nogle særlige kreative kompetencer, der kan bidrage til mediebilledet til udviklingsprojektet

11 Skolen/uddannelsesstedets resurser
1- 5 medarbejdere, der synes, det er givende : At diskutere egen og andre pædagogiske praksis At skabe produkter i en kreativ proces (ukendt) At handle konkret og tænke højt At arbejde kritisk konstruktiv i et fællesskab At eksperimentere og lande-igen At tage et ansvar for forbindelsen til egen skole/uddannelsessted

12 Hvor og hvornår Bygningen i Vejle kl. 9.30 – 15.30:
1) torsdag den 28. november 2013 2) torsdag den 30. januar 2014 3) torsdag den 13. marts 2014 4) torsdag den 24. april 2014 5) torsdag den 22. maj 2014

13 1. arbejdsseminar Hvad er fælles og grundlæggende for pædagogisk praksis på skoler-/uddannelsessteder i Ligeværd ? Morgenkaffe – Inspirationsoplæg Lene Tanggaard frokost Tværprofessionelle netværk Fælles afslutning

14 ”Hjemmearbejde” mellem seminarerne
De udsendte sparrer med kolleger/ledelse/bestyrelse hjemme på skolerne/uddannelsesstederne ved at formidle seminarets tværprofessionelle netværksarbejde. Kollegernes respons formidles til netværksarbejde på næste seminar. Grupperne får dermed respons/inspiration fra 5 skolers ansatte ved hver arbejdsseminar !

15 2. arbejdsseminar Hvad er fælles og grundlæggende for pædagogisk praksis på skoler/uddannelsessteder i Ligeværd ? Morgenkaffe 10.00 – Tværprofessionelle netværk frokost Inspirationsoplæg Lars Olsen Fælles afslutning

16 3. arbejdsseminar Hvordan kan vi formidle vores fælles viden/erfaringer til resten af verden ? Morgenkaffe 10.00 – Leo Komischke-Konnerup (phd) 11.00 – Netværkene fremlægger for hinanden frokost Netværkene fremlægger for hinanden Fælles afslutning

17 4. arbejdsseminar Hvordan kan vi formidle vores fælles viden/erfaringer til resten af verden ? Morgenkaffe 10.00 – Leo Komischke-Konnerup (phd) 11.00 – netværkene skaber offentlige produkter frokost netværkene skaber offentlige produkter Fælles afslutning

18 5. arbejdsseminar Hvordan kan vi formidle vores fælles viden/erfaringer til resten af verden ? Morgenkaffe 10.00 – Leo Komischke-Konnerup (phd) 11.00 – netværkene fremlægger de offentlige produkter frokost netværkene fremlægger offentlige produkter Fælles afslutning

19 Efter seminarene Styregruppen har hermed en masse offentlige produkter på platformen, der kan danne afsæt for offentlige produkter

20 Summa Summarum ”Det bæredygtige værksted ” i Bygningen i Vejle Vi har kun os selv Vi er de eneste, der ved Vi skal have hentet det frem, vi ikke i hverdagen formulerer/viser i offentligheden Vi skal have fundet en form at vise det i

21 Opstartsmødet Vi tager en forsmag nu !
Dagen i dag bliver en del af den viden/erfaring, der knyttes til udviklingsprojektet og phden ! Efter frokost : : Vi går i de tildelte grupper, hvor der ligger en manual på 6 dialogkort 14.30 – 15.00: Efter gruppearbejdet sætter vi os sammen med en anden gruppe og et styregruppemedlem som fælles tovholder og opsummerer gruppernes snak 15.00 – 15.30: Vi mødes i plenum og runder af med en sang (husk overgangene tager tid )

22 OBS Vi er fordelt ud på mange rum og gangarealer:
I har et styregruppemedlem, som I hele tiden har mulighed for at finde, de er tæt på jer (præsentation her) Leo kommer rundt i grupperne for at lytte og notere (flue-på-væggen) Når I har siddet i den lille gruppe 1½ time, kommer styregruppemedlemmet og henter jer. I sættes sammen med et par andre grupper. Her er styregruppemedlemmet tovholder/tidsholder/referent og i denne lidt større gruppe, deler I, hvad I har talt om i den lille gruppe (vidensdeling). Kl samles vi her igen til en fælles farvel-sang og videre information


Download ppt "Udviklingsprojektet: Deltagelse for alle – også i uddannelsessystemet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google