Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UTA- Årshjul. Optag på ungdomsuddannelserne 11. September 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UTA- Årshjul. Optag på ungdomsuddannelserne 11. September 2013."— Præsentationens transcript:

1 UTA- Årshjul. Optag på ungdomsuddannelserne 11. September 2013

2 Indeks for befolkningsudvikling 2 Kilde: BRK, Befolkningsprognose 2013

3 Befolkningsfremskrivning, antal 17-årige 3 Kilde: Danmarks Statistiks Befolkningsfremskrivning. Frem til 2020 reduceres en årgang med 30% (180 nedgang)

4 Elevtilgang 2001 - 2011 4 *

5 Optagelse til de bornholmske grundforløb 5 Kilde: Undervisningsministeriets databank

6 Udvikling i optag på grundforløb 6 Kilde: UVM Databanken De øvrige grundforløb ligger typisk og svinger mellem 30 og 40

7 Udvikling i optag på grundforløb (2) 7 Kilde

8 Grundforløb, 2013-optaget 8 Set i forhold til 2012 er optaget faldet med 63 elever (20%) Set i forhold til 2006-2011 er optaget ligeledes faldet med ca. 20%

9 Grundforløb, 2013-optaget 9 Erhvervsuddannelserne grundforløb er domineret af mænd Aldersmæssige rekrutteres bredere end til de gymnasiale uddannelse, men 40% er 19 år og derunder

10 Hovedforløb, elevtilgang 2001 - 2011 10 Bortset fra sundhed/omsorg optages i gennemsnit 100 elever pr år. Optaget på hovedforløb har været faldende siden 2008

11 Tilgang til Handel og kontor 11

12 Bestand på hovedforløb, aug. 2013 12 De offentlige hovedforløb udgør over halvdelen af hovedforløbene. Til sammenligning beskæftiger det offentlige ca. 40% af arbejdsstyrken

13 Tilgang til de gymnasiale uddannelser 13 Optaget i 2013 er højere end nogen sinde. 60% kvinder. Næsten alle under 18. Gennemsnitlig optag 2007 2013: 350 elever/år

14 Tilgang grundforløb udenfor Bornholm, 2013 14 I alt 31 er i 2013 optaget på et grundforløb ovre I gennemsnit 79 pr år blev i 2001 til 2011 optaget på et grundforløb ovre

15 2001 – 2011-optag på grundforløb ovre 15

16 Optag på hovedforløb ovre Fra 2001 til 2011 har 1243 bornholmkse elever påbegyndt et hovedforløb ovre (113 elever pr. år) Handel og kontor, elektriker og VVS er de tre største hovedforløb ovre. Om disse elever helt har forladt øen eller kun følger et skoleforløb ovre, vides pt. ikke På UTA-mødet i november vil der være fokus på frafald herunder bornholmske elevers fordeling på praktikpladser. 16 Kilde

17 17

18 Ledighed for unge på Bornholm 18 Kilde

19 Unge på kanten, status aug. 2013 16 til 24 årige: 319 på offentlig forsørgelse (8,7% af population) Heraf 44 på dagpenge og 253 på kontanthjælp 77 i matchgruppe 1 (70% udenfor offentlig forsørgelse på et år) 143 i matchgruppe 2 (24% udenfor offentlig forsørgelse på et år 25 til 29 årige: 249 på offentlig forsørgelse (20,3% af population) Heraf 55 på dagpenge og 150 på kontanthjælp 53 i matchgruppe 1 (54% udenfor offentlig forsørgelse på et år) 73 i matchgruppe 2 (20% udenfor offentlig forsørgelse på et år 19 Kilde

20 UU-status aug. 2013 Fokus på unge mellem 16 og 24 år der endnu ikke har opnået en ungdomsuddannelse Det drejer sig om i alt 434 personer (11,8% af populationen) 197 personer på ”forberedende aktiviteter”(heraf 124 i beskæftigelse og resten på forskellige former for kurser og opkvalificieringsforløb). 237 personer er på ”midlertidige aktiviteter” (heraf langt hovedparten – 192 – på offentlig forsørgelse. Fokusgruppen for uddannelsesindsatsen må være dem på offentlig forsørgelse Gruppen af beskæftigede klarer i vid udstrækning sig selv, enten kommer de i uddannelse eller de fortsætter i beskæftigelse. 20 Kilde

21 Forløbsanalyse, UU+Jobcenter Følger de 20-årige på Bornholm der i 2010/11 ikke var i gang med ungdomsuddannelse. Gruppen udgjorde fra start 135 personer. Status for gruppen i marts 2013 (2½ år efter) 31,9% (43) er på offentlig forsørgelse/ledig 20,7% (28) er i gang med en erhvervsuddannelse 6,7% (9) er i gang med et VUC-forløb 4,4% (6) er i gang med en gymnasial uddannelse 19,3% (26) er i beskæftigelse enten fuld tid eller deltid 17,0% (23) Diverse (højskole, orlov, værnepligt, produktionsskole etc.) 21 Kilde

22 Forløbsanalyse, CRT Bornholmsk bosatte personer der i 2005 var 18 år og som ikke var i gang med en uddannelse. Denne population følges i årene 2007, 2009 og 2011. Populationen opdeles i: Dem der var i beskæftigelse (46 personer) Dem der var på forskellige former for offentlig forsørgelse (50 personer) 22 Kilde

23 Forløbsanalyse, CRT 46 unge 18-årige der i 2005 uden uddannelse men i beskæftigelse. Status for disse var i 2011: 35% (16) har gennemført en erhvervsfaglig uddannelse 9% (4) har gennemført en gymnasial uddannelse 22% (10) er i gang med et uddannelsesforløb (heraf 3 på bachelorniveau) 78% (36) er stadig i beskæftigelse 20% (9) er på offentlig forsørgelse 2% (1) er uddannelsessøgende (på SU) 23 Kilde

24 Forløbsanalyse, CRT 50 unge 18-årige var i 2005 uden uddannelse og på offentlig forsørgelse. Status for disse var i 2011: 14% (7) har gennemført en erhvervsfaglig uddannelse 4% (2)har gennemført en gymnasial uddannelse 44% (22) er i beskæftigelse 42% (21) er på offentlig forsørgelse 8% (4) er uddannelsessøgende (på SU) 6% (3) har forladt landet 24 Kilde

25 Perspektivering (1): Der udbyder i dag 4 gymnasiale retninger, samt 7 grundforløb og 7 hovedforløb. Ungdomsårgangene bliver hastigt mindre. Faldende elevtilslutning til især de erhvervsfaglige uddannelser. Over de næste 7 år bliver en ungdomsårgang (de 17-årige) 30 pct. mindre, svarende til en reduktion på 180 personer. En ungdomsårgang kommer til at bestå af 400 personer Kan/skal Bornholm blive ved med at udbyde det samme antal uddannelsesforløb, eller skal der fravælges uddannelser/forløb der ikke længere tilbydes på Bornholm? 25 Kilde

26 Perspektivering (2) En lang række unge bornholmere vælger både grund- og hovedforløb uden for Bornholm. Hvad gør vi for at rådgive disse unge og hvad kan der gøres for at sikre en fortsat tilknytning til Bornholm (eksempelvis i form af hjælp til at finde praktikpladser – også til de forløb der ikke udbydes på Bornholm)? Flere og flere vælger en merkantil erhvervsuddannelse udenfor Bornholm, selvom dele af uddannelserne også udbydes på Bornholm. Hvad er årsagen? Tilgangen af elever til erhvervsuddannelserne har over en årrække været faldende. Kan/skal man gøre noget for at øge interessen for de erhvervsfaglige uddannelser? 26 Kilde

27 Perspektivering (3) Huller i de statistik muligheder for at følge unge i overgangen fra forsørgelse Hvor mange kommer i uddannelse fra offentlig forsørgelse? Hvor mange falder fra en uddannelse når man kommer fra offentlig forsørgelse? 27 Kilde

28 Ved spørgsmål, kontakt: Anders Hedetoft, hedetoft@crt.dkhedetoft@crt.dk


Download ppt "UTA- Årshjul. Optag på ungdomsuddannelserne 11. September 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google