Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Problemstilling Hvordan tilrettelægges et læringsforløb der understøtter lærens kompetenceudvikling ved implementering af ipads i undervisningen Lærerne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Problemstilling Hvordan tilrettelægges et læringsforløb der understøtter lærens kompetenceudvikling ved implementering af ipads i undervisningen Lærerne."— Præsentationens transcript:

1 Problemstilling Hvordan tilrettelægges et læringsforløb der understøtter lærens kompetenceudvikling ved implementering af ipads i undervisningen Lærerne har forskellige it-kompetencer Forskel på lærernes viden omkring tablets muligheder Eleven kan have bedre it-kompetencer end læreren Modstand mod forandring

2 Løsning Startevaluering Vidensdeling i grupper på tværs af skolerne
Fælles hjemmeside for implementering af ipads Katalog over tablets muligheder i hvert fag Apps oversigt under hver fag FAQ (besvares af mentorer) Mentorkorps Peer-to-peer, udnytte elevernes kompetencer Løbende kompetence udvikling Midtvejsseminar

3 Tidslinje for kompetenceudvikling
TRIN 1 Beslutning af implementering af ipads i alle klasser Drejebog for forløbet Indhente erfaringer fra andre skoler TRIN 2 Introkursus Evaluering af alle lærere TRIN 3 Fælles hjemmeside igangsættes Vidensdeling på tværs af skoler – alle deltager Mentorkorps TRIN 4 Peer-to-peer, udnytte elevernes kompetencer Midtvejsseminar …slutevaluering

4 Begrundelse Vi har taget udgangspunkt i at der inden vores forløb igangsættes er truffet beslutninger om valg af tablet, introforløb er gennemført og andre skolers erfaringer bliver brugt Vi mener at lærerne kan udvikle deres kompetencer gennem vidensdeling, mentorkorps og interaktion med eleverne Forløbet understøtter lærernes kompetenceudvikling Tager højde for forskellige forudsætninger og it kompetencer Medtænker at der kan være modstand mod forandring

5 Processer og aktiviteter
Mentorkorpset skal give støtte og sparring til underviseren i implementeringsperioden af tablets i undervisningen Læren kan bruge mentorkorpset når der opstår usikkerhed og tvivlsspørgsmål i forløbet Læren arbejder selv eller i lærerteams med implementering af ipads som redskab i undervisningen og mentoren giver støtte og sparring efter behov (praktisk) Ugentlige møder med fokus på implementeringen (refleksioner) Der er stor fokus på at lærerne udvikler deres kompetencer med ipads i undervisningen ved at eksperimentere og få praktisk erfaring og reflektere i teams og med mentor Iterativ proces, hvor der bygges videre på lærens kompetencer Udvikler Projektet kører 1 år Læringsvej: Hvilke processer og aktiviteter Hvilket syn på læring kan bringes i spil Brug teori eller læringsmetafor (deltagelse/tilegnelse) til at kvalificere læringsvejen Læringsscenarie Fænomenologisk perspektiv Hvordan forløber læreprocesserne?

6 Læringssyn Socialkonstruktivisme
Erkendelses- og erfaringspædagogik Eksperimentel tilgang Viden  handling  refleksion  erkendelse  ny viden = ejerskab

7 Mentorens rolle Skal sikre at erfaringer fra lignende projekter bliver inddraget i processen Kvalitetssikring

8 Ejerskab Lærerne eksperimenterer og kommer selv frem til resultater – mentorkorpset støtter og sparrer gennem hele processen Udvikler personlige kompetencer og ejerskab gennem refleksion

9 Læringsmål Kompetencer Fortrolig med mediet
Læreren skal kunne se anvendelsespotentialet Læreren skal kunne være med til at udvikle viden om ipads anvendelse Dannelsesidealer Læreren skal kunne give køb på autoritet og anerkende at eleverne kan bidrage med viden Lærerne skal være i stand til at kunne uddanne eleverne i at kunne anvende de medier som er nødvendige for at kunne indgå og navigere i et teknokratisksamfund. Vidensdeling via kataloget Ipads bliver brugt som kommunikationssystem Menneskesyn, identitet

10 Udfordringer og muligheder
Det kan være svært for læreren at give afkald på autoritet Nogle fag kan have sværere ved at få it inddraget Muligheder Få skabt en vidensbank/katalog med didaktiske overvejelser som kan bruges inden for de forskellige fagområder

11 Projektforløb Mentorer henter erfaringer fra andre skoler
Planlægning af forløbet Mentorer henter erfaringer fra andre skoler Videnskataloget etableres Implementering af ipads Introkursus for alle lærere Udvikling af individuelle lærerplaner Vidensdeling Arbejde med implementeringen i hvert lærerteam Mentorkorps Midtvejsseminar – erfaringsudveksling på tværs af skoler Alle bidrager løbende til videnskataloget Evaluering Slutseminar – erfaringsudveksling

12 Læringsmål Læreren fungerer som designer og fortolker Ejerskab
Videns forankring Systematisering af resultater Fagdidaktiske og almen didaktiske overvejelser og refleksioner registreres i vidensbanken Den traditionelle lærerrolle kan og skal udfordres, så eleverne inddrages på demokratisk vis og bidrager med viden Lærerne skal kunne uddanne eleverne i at kunne indgå i et teknokratisksamfund Læringsmål Læringsforløb/aktiviteter Læringsteoretiske overvejelser Implementeringsproces Evalueringsmål

13 Evalueringsmål Fungerer Læreren som designer og fortolker, og opnår de ejerskab samt Videns forankning? Sker der en systematisering af resultater, gennem didaktiske overvejelser og refleksioner registreret i vidensbanken? Bliver den traditionelle lærerrolle udfordret, så eleverne inddrages på demokratisk vis og bidrager med viden? Kan Lærerne uddanne eleverne til at indgå i et teknokratisksamfund?


Download ppt "Problemstilling Hvordan tilrettelægges et læringsforløb der understøtter lærens kompetenceudvikling ved implementering af ipads i undervisningen Lærerne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google