Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De 5 knapper DriftEventTværfagligtEnkelt fag Kort tidLang tidGruppeIndividuelInduktivDeduktiv.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De 5 knapper DriftEventTværfagligtEnkelt fag Kort tidLang tidGruppeIndividuelInduktivDeduktiv."— Præsentationens transcript:

1 De 5 knapper DriftEventTværfagligtEnkelt fag Kort tidLang tidGruppeIndividuelInduktivDeduktiv

2 Opgaver – et overblik 1 10 Drift Event Tværf. Enkel Lille Stor Individuelt Gruppe Induktiv Deduktiv Møller og Jensen 53338 Shop i shop431034 DHF1018 6 Salgs- opstilling 810118

3 Møller og Jensen • Møller & Jensen er en fiktiv virksomhed, som eleverne selv putter indhold i • ”Legen” går ud på at gruppen har arvet virksomheden • Eleverne får stillet en masse symptomer på at virksomheden ikke fungerer ordentligt • Møller & Jensen mangler akut kapital, og på fredag kommer der 3 mulige ”investorer” • Eleverne skal overbevise ”investorerne” om at de skal investere i Møller & Jensen • Eleverne arbejde en uge med projektet og fremlægger for ”investorer” og klasse • Casen kommer rundt om mange fagområder, som eleverne på forhånd har fået gennemgået

4 Shop i shop • Opgaven stilles i et dertil indrettet forretningslokale • En stor opgave • Kan veksle mellem drift og event • Tværfaglig • Butikkerne etableres af grupper af elever 1:1 • Rummer både induktive og deduktive muligheder

5 DHF Tværfaglig opgave – webintegrator/gymnasie fag – stillet af DHF • Integration mellem den fag-faglige uddannelse og et/flere gymnasie fag • EM håndbold for herrer afholdt i Danmark, januar 2014 • Udvikling af et website, så elever på Media kan gætte på kampresultater • Eleverne arbejder tværfagligt – skal inddrage den viden de har fra deres gymnasiale fag. F.eks. dansk, Kom/IT, samfundsfag • Eleverne arbejder i grupper • Opgaven løber over ca. 4 mdr. • Der arbejdes hen mod event – det er når EM starter. Her er DHF repræsenteret, som de også er undervejs, i forbindelse med udvælgelse af design, funktionalitet m.m.

6 Salgsopstilling • Knytter faget til Dekoration • Emne: Opstillingsteori • Forgår ude i verden • 3 timers opgave hvor teori anvendes i samspil med butikkens øvrige indretning • Individuel opgave • Event • Enkeltfaglig • Deduktiv

7 Didaktiske og pædagogiske overvejelser Vi har udvalgt opgaverne: • Møller og Jensen • Salgsopstilling til eksemplificering…

8

9 Didaktik Didaktik er læren om undervisningens mål og indhold. Mål; at input bliver til et outcome. Indhold; hvordan de 6 karakteristika sættes i spil sammen med det fagfaglige

10 Møller og Jensen I opgaven ”Møller & Jensen” ser vi en fordel i at anvende en induktiv undervisningsform, fordi; Det er en undervisningsform, som udfordrer eleven til selv at anvende og kombinere deres fagfaglighed og deres kompetencer. Slutteligt vil vi vurdere elevernes faglige udbytte og processen med de 6 karakteristika i forbindelse med forløbet.

11 Salgsopstilling Opgaven ”Salgsopstilling”. Her vil vi anvende en deduktiv undervisningsform, fordi den er særlig velegnet til denne opgave, hvor der gives en ren teoretisk tilgang til opgaven, før den løses. Evalueringen; Gives af virksomheden til eleven. Underviseren giver feedback i fht. de 6 karakteristika.

12 OUTCOME? Den faglige præstation (Bedømmes med karakter) Proces/personlig (Bedømmes ud fra de 6 karakteristika) Synergien giver outcome

13


Download ppt "De 5 knapper DriftEventTværfagligtEnkelt fag Kort tidLang tidGruppeIndividuelInduktivDeduktiv."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google