Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AGWAPLAN AGWAPLAN Integration af miljø- og landbrugsmål Eksempel på en buttom up tilgang til løsning af udfordringerne i Vandrammedirektivet Irene Asta.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AGWAPLAN AGWAPLAN Integration af miljø- og landbrugsmål Eksempel på en buttom up tilgang til løsning af udfordringerne i Vandrammedirektivet Irene Asta."— Præsentationens transcript:

1 AGWAPLAN AGWAPLAN Integration af miljø- og landbrugsmål Eksempel på en buttom up tilgang til løsning af udfordringerne i Vandrammedirektivet Irene Asta Wiborg, Landscentret Side 2 · ·

2 AGWAPLAN Disposition AGWAPLAN? Barrierer for implementering af miljømål Redskaber Side 2 · ·

3 AGWAPLAN Et samarbejdsprojekt hvor dialog og ejerskab, faglighed og målrettethed er i fokus Side 2 · · Forskning Myndighed(er) Landbrugskonsulenter og landmænd

4 AGWAPLAN Side 2 · · 3 projektområder Norsminde Fjord Hinnerup Ravn Sø

5 AGWAPLAN Barrierer for implementering af miljømål – Forskellige mål – Manglende samarbejde – Manglende struktur på oplandsniveau – Manglende miljø i rådgivningen – Manglende vidensoverførsel – Manglende mulighed for at kontrollere – Manglende implementering af forbedret landbrugspraksis – Manglende lokal forankring Side 2 · ·

6 AGWAPLAN GAP-manual Miljøoplysninger (DIS / GIS) Side 2 · · Integreret rådgivning På bedrifts og på oplandsniveau

7 AGWAPLAN Side 2 · · Integreret rådgivning på bedriftsniveau: Møde mellem myndighed, landmand og konsulent

8 AGWAPLAN Den bærende ide Bedst mulig viden, forståelse og indsigt om produktionen og om vandoplandet Skal anvendes af – landmand og rådgiver, der får ny viden og forståelse for at de kan gøre en forskel på miljøområdet – miljømyndighed, der får viden og forståelse for landmandens daglige udfordringer – Hvordan får vi systemet ud i virkeligheden? – Kræver at miljømyndigheder og landbrug ønsker det – Det er her I kommer ind i billedet! Side 2 · ·

9 AGWAPLAN Side 2 · · Side 9 · · Integreret Rådgivning - oplandsniveau  Videnoverførsel Miljøforståelse – sammenhæng mellem GAP og mål  Forum for videnopbyning og vurdering af løsningsforslag: Følgegrupper Samme personer kontinuert  Opbygge tillid, fælles sprog, forståelse for mål DIALOG med udgangspunkt i lokale forhold Naturmæssige betingelser Miljømål Landbrugs-strategier Evt. andre lokale betingelser som historie, kultur, ressourcer, relevante erhverv mm.

10 AGWAPLAN Side 2 · ·

11 AGWAPLAN Ønskede resultater af DIS’en/ GIS’en Overblik over bedriftens muligheder for forretningsudvikling under de miljømæssige forudsætninger. Overblik over muligheder for at løse udfordringer vha. oplandsløsninger Side 2 · ·

12 AGWAPLAN GAP Virkemidler Anerkendte virkemidler Alt er ”godkendt” af DJF Side 2 · ·

13 AGWAPLAN Side 2 · · MarkTiltagEffektSum

14 AGWAPLAN GAP-manual Manualen kan anvendes på bedriftsniveauet men Den kan også anvendes i vurderinger af hvilke oplandsløsninger der skal/ kan anvendes og i hvilket omfang Side 2 · ·

15 AGWAPLAN Side 2 · ·

16 AGWAPLAN

17 Drøftelse af mulige oplandsløsninger - overvejelser om den fremtidige arealanvendelse

18 AGWAPLAN Miljø SWOT på oplandsniveau

19 AGWAPLAN Andre oplandsmuligheder? Skovrejsning Omfordeling af arealer så den ekstensive rekreative arealanvendelse kommer til at finde sted på de arealer der er særligt sårbare Hvad ser I af muligheder?


Download ppt "AGWAPLAN AGWAPLAN Integration af miljø- og landbrugsmål Eksempel på en buttom up tilgang til løsning af udfordringerne i Vandrammedirektivet Irene Asta."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google