Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elevrådsstruktur. § 1. Der nedsættes elevråd på alle erhvervsskoler, der er godkendt i henhold til § 1 i lov om erhvervsskoler. Elevrådet er elevernes.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elevrådsstruktur. § 1. Der nedsættes elevråd på alle erhvervsskoler, der er godkendt i henhold til § 1 i lov om erhvervsskoler. Elevrådet er elevernes."— Præsentationens transcript:

1 Elevrådsstruktur

2 § 1. Der nedsættes elevråd på alle erhvervsskoler, der er godkendt i henhold til § 1 i lov om erhvervsskoler. Elevrådet er elevernes officielle repræsentation. Det repræsenterer eleverne over for skolens bestyrelse, leder og lærere. Stk. 2. Elevrådets opgave er at varetage elevernes undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser. Stk. 3. Elevrådet har ret til at afgive indstillinger om de forhold, der er nævnt i stk. 2. ” Bekendtgørelse om elevråd ved erhvervsskoler, I medfør af § 29 i lov nr. 210 af 5. april 1989 om erhvervsskoler

3 Traditionel struktur Et fælles elevråd, hvor afdelingerne bidrager med en repræsentant og en suppleant Vedtægter for elevråd (størrelse og repræsentation af uddannelser, økonomi og regnskabsaflæggelse m.v.)

4 Tungt og gammeldags Lang vej fra eleven til elevrådsrepræsentant – elevråd – bestyrelse Kræver elevens tid og overskud Skolens ledelse i øjenhøjde med eleven?

5 I indgangene dannes ved første lektion en fokusgruppe af 3-5 elever. Fokusgruppen har til opgave, sammen med afdelingslederen, at diskutere undervisningsmæssige, faglige, kulturelle og andre felter

6 Elevens fokus Afdelingsleder er ansvarlig for afholdelse af møder i fokusgruppen Eleverne tættere på beslutningskompetencen Beslutningsprocessen forkortes, indflydelsen forøges Leders fokus Fokusgruppen fungerer også som rådgiver for lærere og afdelingsleder, når nye forhold skal vedtages og implementeres Afdelingsleder kommer tættere på eleverne og deres tanker om uddannelse på Syddansk Erhvervsskole

7 Hver fokusgruppe vælger elevrådsrepræsentant og elevrådssuppleant til adresseelevråd En repræsant fra hver fokusgruppe på adressen, formanden for beboerrådet fra skolehjemmet samt skolens pædagogiske leder

8 Hver fokusgruppe vælger elevrådsrepræsentant og elevrådssuppleant En repræsentant fra hver fokusgruppe på adressen, formanden for beboerrådet fra skolehjemmet samt skolens pædagogiske leder En elev fra hver adresseelevråd deltager Elevråd SDE, som er skolens øverste elevorgan

9

10 En elevrepræsentant og suppleant vælges til deltagelse i SDE Odense-Vejles bestyrelse.

11 Fokusgrupper og elevråd på SDE.dk link til site for fokusgrupper og elevråd beslutninger – events – fotos – referater – tænketanke – fra bestyrelsen – arrangementer i afdelingerne m.m.

12 Chef-gruppen Adresse- udvalg Info til afd. ledere Info til afdelinger

13 Info til elever om sam- arbejde August 09 kollektiv- vejledning Valg af fokus- gruppe Afd. leder møder med fokus- gruppen Valg af repræsen- tant og suppleant til adresse- elevråd og LUU Møder i fokusgrup per, adresse- elevråd og Elevråd SDE


Download ppt "Elevrådsstruktur. § 1. Der nedsættes elevråd på alle erhvervsskoler, der er godkendt i henhold til § 1 i lov om erhvervsskoler. Elevrådet er elevernes."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google