Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Workshop 23/10 2014. 2 | 2013 FFE-YE, organisation og tilbud Finanslov, 4 ministerier, privat bestyrelse Undervisningsmaterialer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Workshop 23/10 2014. 2 | 2013 FFE-YE, organisation og tilbud Finanslov, 4 ministerier, privat bestyrelse Undervisningsmaterialer"— Præsentationens transcript:

1 Workshop 23/10 2014

2 2 Anders@ffe-ye.dk | 2013 FFE-YE, organisation og tilbud Finanslov, 4 ministerier, privat bestyrelse Undervisningsmaterialer http://www.ffe- ye.dk/undervisning/grundskolen/undervisningsmaterialerhttp://www.ffe- ye.dk/undervisning/grundskolen/undervisningsmaterialer Kurser og på sigt uddannelse Sparring for beslutningstagere Konkurrencer: Edison for 6-7 klasse, NextLevel for 8-10 klasse Award 2014 Netværk for innovation og entreprenørskab i skole Fondsmidler.

3 3 Anders@ffe-ye.dk | 2013 Skolereform Elementer som vi antager har relevans for skoletjenesten Den åbne skole Læringsmålsstyret undervisning Innovation og entreprenørskab

4 4 Anders@ffe-ye.dk Baggrund Nationale og internationale strategier. Afsæt i ændrede økonomiske vilkår, men også i nye kulturelle og sociale betingelser. 3 årsager, personlig, social, økonomisk Den 4. årsag http://ffm.emu.dk/innovation-og- entreprenoerskabhttp://ffm.emu.dk/innovation-og- entreprenoerskab At tilpasse sig, eller være medskabere af liv og verden? Kompetencer og færdigheder der kan bruges i mange (livs-) sammenhænge. Kan man tale om ”entreprenøriel dannelse?”

5 5 Anders@ffe-ye.dk Formål med entreprenørskabsundervisning. Færdigheder til at forme sit eget liv. Uddanne engagerede og ansvarstagende medborgere. Udvikle viden og ambitioner om at etablere virksomheder og arbejdspladser. Øge kreativitet og innovation i eksisterende organisationer. Skabe bæredygtig vækst og, udvikling, økonomisk, socialt og kulturelt

6 6 Anders@ffe-ye.dk Foretagsomhed Iværksætteri Innovation Definition Værdi Hvad er så entreprenørskabsundervisning?

7 7 Anders@ffe-ye.dk | 2013 4 dimensioner 1) Handling: Planlægning, ledelse, kommunikation, samarbejde, netværk 2)Kreativitet: Idéer og muligheder, anvende viden, eksperimenter, problemløsning. 3) Omverdensforståelse: Kultur, sociale kontekster, marked, økonomi, globalisering 4)Personlig indstilling: Tiltro til egne evner, acceptere usikkerhed, turde fejle, drømme og etisk forholden.

8 8 Anders@ffe-ye.dk

9 9 Refleksion og dialog + cirkel Hvordan indgår de fire dimensioner i de læringsforløb som findes i dag, kom på 3 eksempler Hvor findes muligheder for at inddrage de fire dimensioner, kom på 3 eksempler Dialog cirkel, Godaw min far.

10 10 Anders@ffe-ye.dk | 2013 Progression sker gennem a)en voksende grund- og kernefaglighed. b)styrkelse (og kvalificering) af de 4 dimensioner i hele uddannelsesforløbet. c)flere og mere kvalificerede erfaringer med innovation og entreprenørielle processer.

11 11 Anders@ffe-ye.dk | 2013 Erfaring Har en subjektiv betydning for den erfarende Vi får altid erfaringer, uanset hvad ”Learning by doing”. ”What to do?” (Dewey) Erfaringer optager tidligere erfaringer, og disponerer fremtidige. Kontinuum af ”stepstones” Erfaringer etableres gennem forbindelsen imellem tænkning, handling og situation.

12 12 Anders@ffe-ye.dk Nu med bevægelse https://www.youtube.com/watch?v=-Z_LEf41dYo

13 13 Anders@ffe-ye.dk Pause

14 14 Anders@ffe-ye.dk | 2013 Kreativitet Richard Florida: Den ”kreative klasse” En arrogant forestilling om verdens indretning Lene Tangaard: Faglighed og kreativitet er 2 sider af samme sag. At bevæge sig PÅ kanten (og ikke ”tænke ud af boksen”): Faglig fordybelse, Eksperimenter og fuskeri Møde modstand fra materialet

15 15 Anders@ffe-ye.dk Den Kreative Platform Et værktøj med flere muligheder

16 16 Anders@ffe-ye.dk Rød Løber Opvarmning, energi og fokus Find sammen 2&2 med en som har samme håndtemperatur som dig selv Yes vi har lavet en fejl, Fælles aktivitet Sten Saks Papir, med nye regler, og Yes vi har lavet en fejl. Give gaver.

17 17 Anders@ffe-ye.dk Udfordring: Kom med ideer til undervisningsforløb som understøtter udviklingen af entreprenørielle erfaringer (eleverne skaber værdi for andre) eller understøtter kompetencerne indenfor de fire dimensioner Skriv én idé pr. seddel (NB ingen snak og samtale)

18 18 Anders@ffe-ye.dk Personanalogi en øvelse Find sammen 2&2 med en som har samme knipselyd som dig selv Sammen skal I skabe en helt ny form for supermarkedsindgang Brug personerne som udgangspunkt, hvad ville de finde på? Den som har det længste hår starter

19 19 Anders@ffe-ye.dk Personanalogi en øvelse Psykolog

20 20 Anders@ffe-ye.dk Personanalogi en øvelse Fakir

21 21 Anders@ffe-ye.dk Personanalogi en øvelse Arkitekt

22 22 Anders@ffe-ye.dk Personanalogi en øvelse Danseinstruktør

23 23 Anders@ffe-ye.dk Personanalogi en øvelse Sportsmand

24 24 Anders@ffe-ye.dk Personanalogi en øvelse Præst

25 25 Anders@ffe-ye.dk Udfordring: Kom med ideer til undervisningsforløb som understøtter udviklingen af entreprenørielle erfaringer (eleverne skaber værdi for andre) eller understøtter kompetencerne indenfor de fire dimensioner Skriv én idé pr. seddel (NB ingen snak og samtale)

26 26 Anders@ffe-ye.dk Personanalogi, BS Christiansen (jægersoldaten med Bubber)

27 27 Anders@ffe-ye.dk Personanalogi Læge

28 28 Anders@ffe-ye.dk Personanalogi Dronning Margrethe

29 29 Anders@ffe-ye.dk Personanalogi Kunstner

30 30 Anders@ffe-ye.dk Personanalogi Be Pensionist

31 31 Anders@ffe-ye.dk Personanalogi en øvelse En turist

32 32 Anders@ffe-ye.dk Personanalogi en øvelse En forsker

33 33 Anders@ffe-ye.dk Personanalogi en øvelse En indisk Guru….

34 34 Anders@ffe-ye.dk Lav en samlet idévæg Hæng alle ideer op på væggen/bordet/vinduet Alle læser så mange som muligt på 5 minutter Vælg en idé som du synes er spændende eller taler til hjertet Tag ideen med dig og gem den så den ikke bliver væk.

35 35 Anders@ffe-ye.dk Sig ja og til hinanden, en øvelse Eleverne skal nu sammen opfinde en ny form for cykel. Demonstrer det for eleverne Find sammen 2&2 med en som har samme farve bukser på som dig selv. På skift inddrager eleverne de ord, der vises efterfølgende Den som har de mørkeste sko starter.

36 36 Anders@ffe-ye.dk ordkort Ventilator

37 37 Anders@ffe-ye.dk ordkort Strygejern

38 38 Anders@ffe-ye.dk ordkort Læbestift

39 39 Anders@ffe-ye.dk ordkort Plante

40 40 Anders@ffe-ye.dk ordkort Kænguru

41 41 Anders@ffe-ye.dk ordkort Cirkel

42 42 Anders@ffe-ye.dk Gruppeinddeling

43 43 Anders@ffe-ye.dk Idéstafet Deltagerne sidder ved bord eller lign i grupperne Deltagerne udstyres hver med et blankt A4 papir (gerne delt i 6) og skriver hver især et navn på deres idé og skriver ca 3-5 linjer om hvad den går ud på ( deres egen udlægning) Efter 2 minutter rækkes alle papirerne videre (med uret, papiret sendes til venstre ) og deltagerne skriver så videre på den idé de har fået Husk at tænke ”ja, og så kunne man” til hinandens ideer Fortsæt indtil alle har skrevet 2 minutter på hver ide og ejermanden har fået egen idé retur.

44 44 Anders@ffe-ye.dk Idéudvælgelse I kender nu samtlige idéer og skal i denne øvelse gøre den vanskelige øvelse at vælge hvad de vil arbejde videre med resten af dagen Det kan gøres på forskellige måder: I kan vælge den lette løsning blot at udvælge en idé, Eller I kan lave en kombination og kigge på hvorvidt nogle af idéerne kan sammentænkes og kombineres. I kan også gå op til idevæggen for inspiration

45 45 Anders@ffe-ye.dk Lego

46 46 Anders@ffe-ye.dk Pitchtræning: http://www.youtube.com/watch?v=JyyPQmRBn0Q Eleverne/deltagerne deles i 2 lige store grupper (evt 4 team sammen..) De danner derefter 2 modsatrettede rundkredse den indre cirkel vender udad, den ydre cirkel vender indad ”Godaw min far, sikken hat du har, sikke lår sikken arm sikken skridt du tar” Nu starter seancen således at elever i den ydre cirkel skal ”sælge” et eller andet (vises på skærm) til indercirklen Tag tid, 1 min Godaw min far Indercirkel pitcher etc 6 runder så alle pitcher 3 gange

47 47 Anders@ffe-ye.dk ord Malkeko

48 48 Anders@ffe-ye.dk ord Sofacykel

49 49 Anders@ffe-ye.dk ord Tur til sibirien

50 50 Anders@ffe-ye.dk ord Bestige Mount Everest

51 51 Anders@ffe-ye.dk ord At gå en tur, sammen

52 52 Anders@ffe-ye.dk ord Et giftemål

53 53 Anders@ffe-ye.dk Go´daw min far Pitch nu projekter og ideer for hinanden 1 minut hver Først ydercirkel så indercirkel.

54 54 Anders@ffe-ye.dk Præsentation i 3 hovedgrupper Feed back Lad deltagerne præsentere deres foreløbige projekt for hinanden (3 grupper sammen) Giv feedback

55 55 Anders@ffe-ye.dk 3,2,1 Evaluering 3 ting jeg er blevet inspireret af 2 ting jeg tager med 1 ting jeg vil bruge

56 56 Anders@ffe-ye.dk Sponsorbidrag Leder for en dag


Download ppt "Workshop 23/10 2014. 2 | 2013 FFE-YE, organisation og tilbud Finanslov, 4 ministerier, privat bestyrelse Undervisningsmaterialer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google