Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dyrevelfærd i EU-kontekst

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dyrevelfærd i EU-kontekst"— Præsentationens transcript:

1 Dyrevelfærd i EU-kontekst
Niels Juul, Chefjurist, DANSKE SLAGTERIER, SA Bruxelles Vejlefjord, 8. januar 2010 Nyborg, 8. januar 2010

2 Dagsorden Det Traktatmæssige grundlag EU’s beslutningsproces
EU’s regelsæt og harmoniseringsmetoder Dyrevelfærdslovgivning/svin i EU Kontrol med reglernes overholdelse Konkret eksempel - Hangrise-sagen Opsummering/bud på forbedringer Vejlefjord, 8. januar 2010

3 Det traktatmæssige grundlag
Rom-traktaten (1957) Amsterdam-traktaten (1999) (særlig protokol vedr. dyrevelfærd) Lissabon-traktaten (2009) Art. 13 i TEUF (egentlig juridisk tekst) Vejlefjord, 8. januar 2010

4 EU’s beslutningsproces
Kommissionen har initiativret Fælles beslutningsprocedure (fleste områder) Rådet Kommissionen Parlamentet EFSA DS Vejlefjord, 8. januar 2010

5 EU’s regelsæt (Art. 249) Forordninger (gælder umiddelbart som en lov)
Direktiv (bindende for MS, men kræver gennemførelse) Beslutninger (bindende for den den er rettet til) Vejlefjord, 8. januar 2010

6 Harmoniseringsmetoder (art. 94 og 95 i Traktaten)
Total harmonisering (transport af dyr) Minimumsharmonisering (beskyttelse af svin) Vejlefjord, 8. januar 2010

7 Dyrevelfærdslovgivning/svin i EU
Generel direktiv om beskyttelse af produktionsdyr (1998) Slagtning af dyr/svin (1974) Beskyttelse af svin (1991) Transport af svin (1991) Vejlefjord, 8. januar 2010

8 Kontrollen med reglernes overholdelse
Rådsdirektiv 2008/120 – Beskyttelse af svin. Art. 8: ”Medlemsstaterne sørger for, at der føres kontrol under den kompetente myndigheds ansvar for at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv overholdes.” Vejlefjord, 8. januar 2010

9 Kontrol med…fortsat Art. 10:
”Veterinærsagkyndige fra Kommissionen kan, hvis det er nødvendigt for en ensartet gennemførelse af dette direktiv, foretage kontrol på stedet i samarbejde med de kompetente myndigheder.” FVO - Kontrolorgan for bl.a. dyrevelfærd. Vejlefjord, 8. januar 2010

10 Konkret eksempel - Hangrisesagen
1993 til – ? Vejlefjord, 8. januar 2010

11 Opsummering/bud på forbedringer
Kommissionen er ”Traktatens vogter”. Forordninger frem for direktiver. Totalharmonisering frem for minimumsharmonisering. En politisk beslutning om eventuelle dybtgående ændringer. En Traktatfæstet ændring hvad angår kontrol er nødvendig. En Traktatfastsat ret for Kommissionen til hårdere og hurtigere administrative sanktioner (dagbøder). En øget beføjelse til EF-domstolen. Vejlefjord, 8. januar 2010


Download ppt "Dyrevelfærd i EU-kontekst"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google