Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AMO-reformen og dens ambitioner Anders Kabel SAM’s bestyrelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AMO-reformen og dens ambitioner Anders Kabel SAM’s bestyrelse"— Præsentationens transcript:

1 AMO-reformen og dens ambitioner Anders Kabel SAM’s bestyrelse
SAM-møde 20. marts Den nye arbejdsmiljøorganisation – hvordan går det? AMO-reformen og dens ambitioner Anders Kabel SAM’s bestyrelse

2 1954 arbejderbeskyttelseslovene
AMO’s historie 1954 arbejderbeskyttelseslovene 1955 bekg. om sikkerhedsrepræsentanter 1958 bekg. om sikkerhedstjenesten i visse store virks. 1971 bekg. om SiO 1973 beskyttelse af SiR og afholdelse af udgifter til SiO 1974 § 9 uddannelse 1978 ny AML-bekendtgørelse om SiO 1991 ny AM-uddannelse 1994 perspektivrapport med 14 anbefalinger 1998 fra 10 til 5 ansatte (indtil 2002) 1999 liberalisering og kvalitetskontrol af AM-uddannelse 2000 mulighed for aftaler om SiO, TR=SiR og S.U.=SiU 2008 AMO-reformen 2010 lovændring og AMO-bekendtgørelse

3 SiO’s rolle i forhold til AML-reguleringen fra 1978
Refleksiv regulering med egenindsatsen i fokus SiO som omdrejningspunktet for egenindsatsen SiO som den lokale garant for at også ”blød” regulering får effekt så AT kan koncentrere sig om ”de rigtig slemme” Struktur, opgaver og kompetence er styrings-midler

4 SiO’s rolle i forhold til nutidens normative regulering
Fokus i arbejdsmiljøindsatsen rettes mod Overholdelse af AML Personaleudvikling, sundhedsfremme og trivsel Parterne mister AM-politisk indflydelse Fagbevægelsen nedprioriterer sin arbejdsmiljøindsats De centrale aktører bliver Tilsynsmyndigheden og staten Virksomhedernes ledelsen SiO mister sin betydning i den AML-baserede regulering SiO bliver koncentreret om kontrol og problemløsning og ikke AM-udvikling

5 Mange ændringer i grundlaget for SiO’s rolle
Nye temaer i arbejdsmiljødebatten Virksomhedernes opbygning og organisering Medarbejdernes forventninger Ledelsen tager ansvar for arbejdsmiljøet SiR’s mange roller Samarbejde eller arbejdsmiljøkompetence – BST er væk Harmonisering i forhold til EU-retningslinjerne Afbureaukratiseringstrends – både i DK og EU

6 Større ledelsesengagement i AM-indsatsen
Ambitionen Større ledelsesengagement i AM-indsatsen AM med i ledelse og strategisk planlægning Lettere adgang til arbejdsmiljøfaglig ekspertise Kvalificeret grundlag for AM-beslutninger Ikke så stramme regler om organisering af AMO Mulighed for færre grupper, udvalg og medarbejderrepr. Bedre grundlag for AMO-samarbejdet Kontinuerlig uddannelse af AMO-medlemmer

7 Hvordan opnås at virksomhedernes egenindsats sikrer
Ufordringen Hvordan opnås at virksomhedernes egenindsats sikrer Overholdelse af AML Udvikling af AM-kvaliteten Hvad er den rette balance mellem Medarbejderinddragelse Ledelsesansvar (håndhævelsesgrundlag) Arbejdsmiljø fagkundskab Hvilken vej skal man gå ? SiO som stabsfunktion med fokus på APV og AM-udvikling Nye samarbejdsformer som ramme om AM-udvikling Professionalisering af AM-indsatsen i stedet for samarbejde …..andre muligheder ?

8 Enklere organiseringsregler
De nye AMO-regler Enklere organiseringsregler 1-9 ansatte: Ingen organisering 10-34 ansatte: AM-gruppe(r) 35-flere ansatte: AM-grupper og centralt AM-udvalg Færre særregler, men vidtgående aftalemuligheder Det strategiske arbejdsmiljøarbejde Årlig arbejdsmiljødrøftelse (også i SME) Ikke længere krav om en daglig leder af AM-arbejdet Arbejdsmiljøsagkundskab Overlades til AML §12 og APV-processen mv. Småvirksomheder: Vurdering af behov i årlig AM-drøftelse AMO-uddannelse Obligatorisk: 3 dage Tilbud: 2 dage + 1½ dag pr. år

9 Men hvordan er det så gået?
Det er det vi skal drøfte i eftermiddag

10 Paneldebat Programmet Hvordan går det med den nye AMO?
Anders Just Petersen, DI Palle Larsen, 3F AM-repræsentanternes nye rolle og udfordringer Niels Munch Kofoed, CEFAL Er vi på rette vej? Rikke Seim, DTU/TML/CAVI Peter Hasle, NFA/CAVI Paneldebat CAVI udfordrer parterne

11 - speciale fremlæggelse v/Marie Christoffersen
… og bagefter Kl En arbejdskultur i bevægelse – om mobning på arbejdspladsen - speciale fremlæggelse v/Marie Christoffersen Kl SAM’s generalforsamling - med efterfølgende middag


Download ppt "AMO-reformen og dens ambitioner Anders Kabel SAM’s bestyrelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google