Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den strategiske forretningsplan – hvordan

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den strategiske forretningsplan – hvordan"— Præsentationens transcript:

1 Den strategiske forretningsplan – hvordan
Den strategiske forretningsplan – hvordan? Indsatsteori som et strategisk værktøj, ved Frederik Kiørboe Velkommen til jer alle og tak til MDI for at jeg komme og fortælle lidt om IT Lidt om mig (kort!) Opdraget fra MDI MDI | Det arbejdsomme netværksseminar – fra bæredygtighed til strategisk udvikling 20. november 2013

2 Indsatsteori – hvad er det?
Analytisk værktøj der stammer fra evalueringsverden og som kan bruges til at arbejde strategisk Systematisk og grafisk fremstilling af det vi har i sinde at gøre, og det vi tror på der kommer ud af det (altså vores forestillingerne om hvordan verden hænger sammen) – Den røde tråd i det vi vil gøre En forsimpling af den komplekse virkelig vi lever i, for lettere at kunne tale, tænke og ideudvikle ift. det vi gerne vil opnå (VIGTIGT: at man går med på denne præmis!) Med teori mener man i virkeligheden ideen og antagelserne bag indsatsen/projektet/den strategi man arbejder ud fra (eller Forretningsplanen)

3 Indsatsteoriens rødder
Komme med et eksempel på hvordan det gik anderledes end forventet… fx et projekt fra Bedre Kvalitet i Dagtilbud (mange kommuner havde en oplevelse af at man gjorde som man altid gjorde, og man ville gerne prøve noget nyt og lære af det)

4 Eksempel på en indsatsteori
IT beskriver altså ikke alt i/hele jeres praksis i institutionerne og netværkene, men fx de dele som I vil arbejde strategisk med! EVA 2009

5 Fremgangsmåden i arbejdet med indsatsteori

6 Sæt ord på de langsigtede resultater i netværket - gruppearbejde
Hjælpespørgsmål: Hvad skal det vi gør i sidste ende føre til og for hvem? - Hvilken forandringer og muligheder skal de opleve fremadrettet i deres liv? - Hvilke positive konsekvenser skal det vi gør, have for interessenterne? Vigtigt at tale om dette her, også selv om det ligger uden for det der kan nås med projekt – den brændende platform som motiverer os i projektarbejdet Tænk frit – I er ikke realister endnu. Proces: 5-10 min individuel refleksion og noter løbende undervejs. Derefter 20 min i to grupper med fremlæggelse og fælles refleksion (systematisér og prioritér løbende pointer). Til sidst 25 min fremlæggelse og samlet prioritering i plenum.

7 Med afsæt i de langsigtede resultater -formulér de ønskede resultater i netværket indenfor de næste 3 år Gruppearbejde Hjælpespørgsmål: - Hvilke kompetencer vil vi gerne udvikle i netværket, så de matcher vores strategi og mål? - Hvilken adfærdsændring vil vi gerne se hos interessenterne? - Hvilke forandringer vil vi gerne se i relationerne mellem ledelsen og interessenterne? Husk fokus er på den forskel projektet skal gøre for målgruppen, dvs. husk subjekt i formuleringsarbejde – ”for hvem vil I gøre en forskel....?” Proces: Samtale i par (15 min) og noter undervejs. Derefter 25 min fælles præsentation i plenum på planche og løbende gruppering og skarp prioritering (fx 3-4 ønskede resultater).

8 Find trinene på vejen – gruppearbejde
Hjælpespørgsmål: Hvad skal vi gøre i vores lederforum i netværket, for at det sker? Hvilke nye rutiner og strukturer er det nødvendigt at udvikle i netværket? - Hvilke nye måder skal I arbejde på? - Hvilke nye værdiskabende handlinger skal netværket eventuelt i fællesskab sætte i gang for interessenterne? Fokus skal nu være på de trin de skal hjælpe jer på vej mod resultaterne, dvs. hvilke midtvejsresultater skal I opnå før I kan gøre jer forhåbninger om at resultaterne indenfor projektperioden. Fx ”for at vi skal kunne lykkes med at nå XXXXXX resultat inden for projektperioden, er det nødvendigt at XXXXXXX” NB: Ok med både fokus på målgruppen og evt. personale. Proces: Tag et resultat ad gangen i plenum, og stil jer selv spørgsmålet ovenfor – NB. kun 30 min.

9 Pause!

10 Vælg aktiviteterne - gruppearbejde
Hjælpespørgsmål: - Hvilke aktiviteter skal vi sætte i gang for at kunne opnå vores trin på vejen? - Hvilke aktiviteter er relevante hvis vi vil have interessenterne til at tilegne sig nye kompetencer eller skal arbejde på en ny måde? - Hvad skal vi gøre hvis vi vil styrke samarbejdet og videndeling mellem netværkets interessenter eller personer? Samme logik som med trin på vejen/midtvejsresultater – dog nu fokus på hvad I vil sætte i gang af aktiviteter. Muligvis allerede mange mere eller mindre faste tanker om hvilke aktiviteter projektet skal sætte i gang, men giv jer selv mulighed for at drøfte dette igen og teste disse tanker af ift. jeres trin på vejen og ønskede resultater inden for projektperioden. Ikke sikkert det stemmer helt overens.... Proces: Samtale i par 5 min, og derefter opsamling og prioritering i plenum 15 min.

11 Opstil indsatsteorien - gruppearbejde
Tegn pile mellem jeres aktiviteter, jeres trin på vejen og de resultater I gerne vil opnå inden for den udvalgte periode Pilene kan udelukkende gå fra venstre mod højre, og hverken fra højre mod venstre eller fra top modbund eller omvendt Bevar enkeltheden i indsatsteorien! Nu tid til at samle jeres forandringsteori og lave forbindelser (pile) mellem de forskellige led – det handler her om at finde DET RETTE SNIT: ikke for få (liniære) forbindelser, men absolut heller ikke for mange! Være konstruktiv, men kritisk og diskuter fx om der er visse forbindelser som er stærkere og vigtigere andre – måske er det ok at nogle forbindelser fjernes...? Proces: Lave forbindelserne i plenum (15 min)

12 Gode råd Involvér andre i jeres arbejde med indsatsteorien!
Som minimum præsenter den for nogle andre, fx jeres personale som sikkert kan udfordre jer på jeres antagelser og bidrage med nyttig input. Hæng indsatsteorien op (så den kan ses af flere end blot jer selv) Vend ofte tilbage til den for at samle op og blive klogere på det I gør Brug den aktivt til løbende at diskutere og evaluere jeres fremdrift ud fra.

13 Mange tak for nu! Frederik Kiørboe Mail:


Download ppt "Den strategiske forretningsplan – hvordan"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google