Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Thomas Tolstrup MT Thomas.pia@nakskovnet.dk Met skulder/arm Thomas Tolstrup MT Thomas.pia@nakskovnet.dk Thomas Tolstrup.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Thomas Tolstrup MT Thomas.pia@nakskovnet.dk Met skulder/arm Thomas Tolstrup MT Thomas.pia@nakskovnet.dk Thomas Tolstrup."— Præsentationens transcript:

1 Thomas Tolstrup MT Thomas.pia@nakskovnet.dk
Met skulder/arm Thomas Tolstrup MT Thomas Tolstrup

2 Met skulder/arm Husk der samlignes altid med den raske side før vi behandler. Efter behandling må bevægeligheden, ikke være blevet større på den syge end den raske side. Thomas Tolstrup

3 Met skulder/arm Test SC leddet.(abduktion/rotation)
Pt. Rygliggende med armene langs siden. Tp. Monitere bilateralt den superiorer del af claviculas sternale ende med pegefingeren. Pt. Instrueres i at trække skulderne op til ørene. Tp. Vurdere leddets evne til at vippe, den sternale ende skal gå inferiort. Thomas Tolstrup

4 Met skulder/arm Bhd. SC led.
Pt rygliggende med skulderleddet udover lejets kant. Tp. Kroger med pege- og langfinger clavicula tæt ved den sternale ende og påføre et let træk inferiort. Tp. Pronere Pt’s arm og føre den ekstension indtil clavicula starter rotation (barriere). Flektion mod modhold i ca. 7 sek. I afslapningsfasen ekstenderes til ny barriere. Thomas Tolstrup

5 Met skulder/arm Test SC led (horisontal fleksion)
Pt. Er rygliggende med armene i 90 graders fleksion. Tp. Monitere bilateralt den anteriore del af claviculas sternale ende. Pt. Instrueres i at række op mod loftet. Tp. Vurdere leddets evne til at vippe, den sternale skal gå posteriort. Thomas Tolstrup

6 Met skulder/arm Bhd SC led.
Pt. Er rygliggende. Tp. Står på modsatte side af det led der skal behandles. Pt. Holder om Tp’s nakke med strakt arm. Tp. Griber om scapula og fiksere dette. Den anden hånd placeres med os. Pisiforme på den anteriore del af claviculas sternale ende. Der vippes til barriere.(clavicula går anteriort) Pt. Instrueres i at trække i Tp’s nakke mod modhold, der holdes et konstant pres på clavicula, i afslapningsfasen føres leddet til ny barriere. Thomas Tolstrup

7 Met skulder/arm Test/bhd AC lateral rotation
Pt. Siddende for enden af lejet. Tp stående skråt bagved pt. Tp. Monitere med pege- og langfinger over ledlinien. Med den anden hånd løftes Pt’s arm i 90 graders abduktion 30 grader ud foran kroppen. Tp. introducerer lateral rotation til barrieren.(clavicula rotere med) Pt. Laver medial rotation mod modhold i 7 sek. I afslapningsfasen føres armen i ny barriere. Thomas Tolstrup

8 Met skulder/arm Test/bhd AC led medial rotation
Pt. Siddende for enden af lejet. Tp stående skråt bagved pt. Tp. Monitere med pege- og langfinger over ledlinien. Med den anden hånd løftes Pt’s arm i 90 graders abduktion 30 grader ud foran kroppen. Tp. Introducerer medial rotation til barrieren. (clavicula rotere med) Pt. Laver lateral rotation mod modhold i 7 sek. I afslapningsfasen føres armen i ny barriere. Thomas Tolstrup

9 Met skulder/arm Test/bhd AC led abduktion
Pt. Siddende ved leje enden. Tp stående skråt foran. Tp monitere ledlinien med pege- og langfinger. Armen føres i abduktion ved at ligge Pt’s. arm på Tp’s. skulder. Barrieren findes. (ophørt bevægelighed over ledlinien) Pt laver adduktion mod modhold i 7 sek. Ved at presse armen ned i Tp’s. skulder. I afslapningsfasen føres armen i ny barriere. Thomas Tolstrup

10 Met skulder/arm Test/bhd glenohumeral leddet
Pt siddende for enden af lejet. Tp stående skråt bagved. Tp fiksere skulderbæltet ved at holde om spinae scapula, acromion og clavicula. Tp fører armen i flektion til barrieren. Pt laver ekstension mod modhold i 7 sek. I afslapningsfasen føres armen i ny barriere. Thomas Tolstrup

11 Met skulder/arm Test/bhd glenohumeral leddet
Pt siddende for enden af lejet. Tp stående skråt bagved. Tp fiksere skulderbæltet ved at holde om spinae scapula, acromion og clavicula. Tp fører armen i ekstension til barrieren. Pt laver fleksion mod modhold i 7 sek. i afslapningsfasen føres armen i ny barriere. Thomas Tolstrup

12 Met skulder/arm Test/bhd glenohumeral leddet
Pt siddende for enden af lejet. Tp stående ved siden. Tp fiksere albuen ind til kroppen. Tp fører armen i lateral rotation, til barrieren. Pt laver medial rotation mod modhold i 7 sek. I afslapningsfasen føres armen i ny barriere. Thomas Tolstrup

13 Met skulder/arm Test/bhd glenohumeral leddet
Pt siddende for enden af lejet. Tp stående skråt bagved. Tp fiksere skulderbæltet ved at holde om spinae scapula, acromion og clavicula. Tp fører armen i medial rotation ved at ligge armen om på ryggen. Pt laver lateral rotation, ved at presse albuen bagud mod modhold i 7 sek. I afslapningsfasen føres armen i ny barriere, ved at presse fremad på Pt’s albue. Thomas Tolstrup

14 Met skulder/arm Test/bhd glenohumeral leddet
Pt siddende for enden af lejet. Tp stående skråt bagved. Tp fiksere skulderbæltet ved at holde om spinae scapula, acromion og clavicula. Tp fører armen i 90 graders abduktion og horisontal fleksion til barrieren. Pt laver horisontal ekstension mod modhold i 7 sek. I afslapningsfasen føres armen i ny barriere. Thomas Tolstrup

15 Met skulder/arm Test/bhd glenohumeral leddet
Pt siddende for enden af lejet. Tp stående skråt bagved. Tp fiksere skulderbæltet ved at holde om spinae scapula, acromion og clavicula. Tp fører armen i 90 graders abduktion og horisontal ekstension til barrieren. Pt laver horisontal fleksion mod modhold i 7 sek. I afslapningsfasen føres armen i ny barriere. Thomas Tolstrup

16 Met skulder/arm Test/bhd glenohumeral leddet
Samme fremgangsmåde som ved AC test og behandling. Thomas Tolstrup

17 Met skulder/arm Test/bhd Cubiti ekstension
Pt siddende. Tp stående foran. Tp griber om Pt’s albue og håndled Tp fører armen i ekstension til barrieren. Pt laver fleksion mod modhold i 7 sek. I afslapningsfasen føres armen i ny barriere. Thomas Tolstrup

18 Met skulder/arm Test/bhd Cubiti pronation/supination
Pt siddende. Tp stående foran. Tp griber om Pt’s albue og håndled Med 90 graders fleksion pronation og supination. Ved nedsat rom behandles mod modhold i barrieren. Thomas Tolstrup

19 Met skulder/arm Test/bhd radiocarpea
Pt siddende for enden af lejet. Tp stående ved siden af. Pt’s albue i 90 graders fleksion. Rom vurderes i fleksion/ekstension ulnar og radii fleksion. Ved nedsat rom behandles i barrieren mod modhold i 7 sek. I afslapningsfasen findes ny barriere. Thomas Tolstrup

20 Skulder skader Kapsel udspændning og mobilisering
Pt sideliggende på rask skulder (venstre), albue flx 90 Tp står bag ved og ligger venstre arm under Pt’s arm og griber om Pt’s underarm Tp’s højre arm ligger et tryk på Pt’s albue og løfter derved caput op af cavitas glenoidalis Tp’s højre fingre moniterer bevægelse i leddet Thomas Tolstrup

21 Skulder skader Kapsel udspænding og mobilisering
Pt sideliggende højre side Tp står foran Pt Tp kroger sin venstre arm om Pt,s underarm og griber om sin højre underarm Højre hånd griber om humerus Der laves traktion og der foretages rolige glidebevægelser i inferior, anterior og posterior retning Vær meget forsigtig ved denne behandlings teknik Thomas Tolstrup

22 Skulder skader kapsel udspænding og mobilisering
Pt rygliggende med skulderen ud over lejekanten Tp stående med ryggen mod enden af lejet Pt arm abduceret 45 g og flx 30 g Tp griber om underarmen og roterer væk fra pt Der laves glide bevægelser i anterior og posterior retning Thomas Tolstrup

23 Skulder skader Mobilisering af det scapulothoracaleled
Pt er sideliggende (højre) med albuen flx 90 g Tp står foran med sin højre arm under Pt’s venstre og griber om angelus inferior scapula, Tp’s venstre griber om spinaescapula Tp kan nu passivt bevæge scapula superiort, inferiort, lateralt, medialt samt rotation Der kan evt. laves MET Thomas Tolstrup


Download ppt "Thomas Tolstrup MT Thomas.pia@nakskovnet.dk Met skulder/arm Thomas Tolstrup MT Thomas.pia@nakskovnet.dk Thomas Tolstrup."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google