Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Massør – Ist – Columna Terapeut

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Massør – Ist – Columna Terapeut"— Præsentationens transcript:

1 Massør – Ist – Columna Terapeut
Art. genus Thomas Tolstrup Massør – Ist – Columna Terapeut Thomas Tolstrup

2 Art. genus Knogler. crus Os femoris Patella Tibia Fibula
Thomas Tolstrup

3 Art. genus Femur. Femoris er den længste rørknogle i kroppen.
Ekstremitas proximalis indgår i art coxae. Caput femoris Cullom femoris Trochanter major Trochanter minor Corpus 3 flader (fascies) 3 kanter (margo), bagerste kant linea aspera Ekstremitas distalis indgår i art genu. Mediale femur condyl Mediale femur epicondyl Fossa intercondylaris Laterale femur condyl Laterale femur epicondyl Thomas Tolstrup

4 Art. genus Patella En lidt trekantet stress knogle, der er indlejret i senen til MQF. basis foroven apex for neden. Patella er den knogle der har det tykkeste lag hyalinbrusk 6-7 mm. Det tykke lag hyalin gør at bagfladen bliver moduleret efter femur condyllerne. Patellas 4 funktioner Beskytter ledhulen anteriort. Muliggør at vi kan kravle. Guider for M. Quadriceps. Øger den mekaniske effekt. Thomas Tolstrup

5 Art. genus Tibia Kraftigste af underbenets to knogler
Den næstlængste rørknogle i kroppen Extremitas proximalis indgår i knæleddet Condylus medialis tibiae Condylus lateralis tibiae Tuberositas tibiae (det knoldede fremspring) Eminencia intercondyliaris Under den laterale condyl er der en ledfacet der danner Led med fibula Art. Tibiofibularis proximalis. Corpus tibiae 3 flader (fascies) og 3 kanter (margo) Extremitas distalis danner sammen med distale del af fibula fodledsgaflen (i ankelleddet) Thomas Tolstrup

6 Art. genus Fibula. Den tynde, lateralt beliggende underbensknogle.
Extremitas proximalis ligger lidt posteriort og distalt for tibia og danner et ægte led (glideled) med denne. Caput fibulae Collum fibulae Corpus fibulae – 3 flader og 3 kanter Extremitas distalis danner sammen med distale del af tibia fodledsgaflen, der er med i ankelleddet. Thomas Tolstrup

7 Art. genus Knæets inddeling
Knæleddet er et sammensat led dannet af femur, tibia og patella. Det anlægges af tre adskilte ledhuler, der allerede tidligt i fosterlivet smelter sammen. Leddet kan deles op i. Pars femurpatellaris. Pars femurtibialis medialis. Pars femurtibialis lateralis. Thomas Tolstrup

8 Art. genus Ledtype Et ægte hængselled med indbygget glideled sammensat af femur, tibia og patella Det femoropatellare afsnit: glideled Det mediale og laterale femorotibiale afsnit: hængselled. Thomas Tolstrup

9 Art. genus Bevægelser i knæet Fleksion (0-135).
Ekstension (0· (ved ekstension over +10 taler man om hypermobilitet eller hyperekstension - sabelknæ). Medialrotation (10) når genu er flekteret og ligg. cruciata er laxiøse. Lateralrotation (10) når genu er flekteret og ligg. cruciata er laxiøse. Thomas Tolstrup

10 Kaffepause Thomas Tolstrup

11 Art. genus Den proximale tibia ledflade
AIA. Aera intercondylaris anterior. Insertion for lig. Cruciatum anterior. AIP. Aera intercondylaris posterior. Insertion for lig. Cruciatum posterior. M-F. Mediale menisks forhorn’s forankring. M-B. Mediale menisks baghorn’s forankring. L-F. Laterale menisks forhorn’s forankring. L-B. Laterale menisks baghorn’s forankring. T-T. Tuberositas tibia. Insertion for M. Quadriceps. Thomas Tolstrup

12 Art. genus Knæets ledkapsel
Membrana synovialis forer ledhulen, men følger ikke membrana fibrosa rundt langs knæet. Laver en omslagsfold, for derved at lave et ”tørt” rum til korsbåndene. På den måde ligger korsbåndene inde i knæet men uden for synovialmembranen. Intra articulært men ekstra synovialt. Thomas Tolstrup

13 Art. genus Knæets ledkapsel
Membrana fibrosas funktion er at stabiliserer leddet passivt og følger ledlinien, og laver en omslagsfold over patella og bagpå leddet. Membrana fibrosa er forankret i den mediale menisks baghorn og den mediale side, hvilket forstærker den mediale menisk. På lateralsiden er membranen kun forankret i baghornet, hvilket gør den laterale menisk mere ustabil. Thomas Tolstrup

14 Art. genus Minisker Knæleddet har 2 meniskier en medial og lateral.
De består af fibrocatilago der gør dem bøjelige og seje. Deres funktion er at fungere som en. Bevægelig ledskål. Støddæmpning. Thomas Tolstrup

15 Art. genus Miniskernes form
Den laterale tibiacondyl er fladere og mere cirkulær end den mediale der er lidt mere konkav og aflang. Dette går igen på de to meniskiier, hvor den mediale er C-formet, og den laterale er mere O-formet, dog med åbning anteriormedialt. Thomas Tolstrup

16 Art. genus Meniskernes bevægelser
Den mediale menisk er fast forankret, i ledkapslen posteriort og medialt og forhornet er forankret med lig. coronarium, så den mediale er meget stabil. Den laterale er kun forankret posteriort og meget lidt lateralt, forhornet er forankret i lig. Transversus genus, så den laterale er meget ustabil. Når knæet flekteres trækker den laterale menisk sig ind i knæet, og under ekstension skubber cruciatum ant. Til lig. Transversus genus som så trækker den laterale menisk ud på plads. Thomas Tolstrup

17 Art. genus Meniskens forsyning Set i tværsnit er menisken trekantet.
Den yderste 1/3 af den består af et vaskulært netværk (rød/rød afsnit), der kommer fra den yderste del af den synoviale membran. Bevægelig ledskål Den midterste centrale 1/3 dele er avaskulære (rød/hvid afsnit), og modtager næring fra synovialvæsken og blodet via diffusion. Den inderste 1/3 får udelukkende næring fra synovialvæsken. Støddæmpning Thomas Tolstrup

18 Kaffepause Thomas Tolstrup

19 Art. genus Ligg. Coronaria og transversus genus Lig. Coronarium
U: anteriore kant af tibia I: mediale menisks forhorn F: stabiliserer forhornet Lig. Transversus genus U: mediale menisks forhorn I: laterale menisks forhorn F: trække den laterale menisk på plads Thomas Tolstrup

20 Art. genus Lig. cruciatum anterius. U: mediale flade af den laterale
femur condyl I: area intercondylaris anterior F: forhindre anterior forskydning af tibia, kontrolerer lateral rotation og trækker den laterale menisk på plads. Thomas Tolstrup

21 Art. genus Lig. cruciatum posterius U: laterale flade af den mediale
femur condyl. I: area intercondylaris posterior. F: forhindre posterior forskydning af tibia, kontrollere medial rotation. Cruciatum posterior er 1½ gange stærkere end cruciatum anterior. Thomas Tolstrup

22 Art. genus Lig. collaterale tibiale U: Mediale femur epicondyl
I: Mediale på tibia F: Forhindre valgus traume Dybe fibre af LCM er forankret til ledkapsel og minisk. Thomas Tolstrup

23 Art. genus Lig. collaterale fibulare U: Laterale femur epicondyl
I: Caput fibula F: forhindre varus traume Thomas Tolstrup

24 Art. genus Musculus quadriceps femoris U: Rectus femoris – SIAI
Vastus medialis – femurs mediale bagflade Vastus intermedia – femurs forflade Vastus lateralis – femurs laterale bagflade I: Tuberositas Tibia F: Ekstension i Art. Genus Flektion i Art. Coxae (kun rectus) Thomas Tolstrup

25 Art. genus Musculus biceps femoris U: Caput longum – tuberischiiadicum
Caput breve – linea aspera I: Caput fibula (begge hoveder) F: longum – ekstention, adduktion, lateralrotation i Art. Coxae Flektion og lateralrotation i Art. Genus Breve – flektion og lateralrotation i Art. genus Thomas Tolstrup

26 Art. genus Musculus semimembranosus
U: Caput longum fra tuber ischiadicum. I: Med 2 snipper på bagfladen og medialfladen af den mediale tibia condyl. F: Flekterer og medialroterer i art. genus, samt ekstenderer, adducerer og medialroterer i art. coxae. Thomas Tolstrup

27 Art. genus Musculus semitendinosus
U: Caput longum fra tuber ischiadicum. I: Pes anserinus. F: Flekterer og medialroterer i art. genus, samt ekstenderer, adducerer og medialroterer i art. coxae. Thomas Tolstrup

28 Spørgsmål? Thomas Tolstrup


Download ppt "Massør – Ist – Columna Terapeut"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google