Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

gør innovative idéer til succesfulde virksomheder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "gør innovative idéer til succesfulde virksomheder"— Præsentationens transcript:

1 gør innovative idéer til succesfulde virksomheder
ErhvervSkanderborg 27. august 2014

2 Danmarks nye investerings- og udviklingsselskab (en fusion mellem CAT - og Østjysk Innovation)
Vi tilbyder risikovillig kapital gearet med udviklingsmidler, solid forretningserfaring og et stærkt netværk, for at innovative ideer kan blive til succesfulde virksomheder. Vi har i tidens løb etableret mere end 250 nye virksomheder og formidlet investeringer på 2 mia. kr. Vi har løbende en portefølje på ca. 100 virksomheder. Vi kan investere op til 6,5 mio. kr. i et selskab via den statslige ordning for innovationsmiljøer, og vi kan investere 6-10 mio. kr. i et selskab ved hjælp af penge fra vores egne fonde.

3 BAN InVest – et business angel netværk

4 Vores forretningskoncept – investeringskapital er ikke nok!
Udviklings midler Support Investeringskapital

5 CAPNOVA Link ”Vest” Pilotprojekt i Øst- og Midtjylland
Formål: at udbrede kendskabet til nationale udviklingspuljer og bistå virksomheder med ansøgninger til disse Støttet af Business Region Aarhus, Aarhus Kommune, INCUBA A/S og Foreningen Forskerpark Aarhus Stor interesse fra øst- og midtjyske erhvervsservicecentre og – erhvervsråd Et relevant supplement til det regionale erhvervsstøttesystem Ultimo august har mere end 80 virksomheder henvendt sig til CAPNOVA Link ”Vest” Vi har bistået med udarbejdelse af 16 ansøgninger Der er bevilget støtte til 5 projekter med et samlet projektbudget på 18 mio kr.

6 CAPNOVA som fundraiser Vi forbinder idé, partnere og finansiering
Vi har et detaljeret kendskab til danske og internationale fonde, og vi vejleder virksomheder og institutioner i Region Sjælland og Business Region Aarhus i at søge udviklingsmidler i fondene. Aktiviteten startede i Region Sjælland for godt to år siden. Resultat: 40 partnerskaber (virksomheder og institutioner) med samlet projektfinansiering på 400 mio. kr. OBS! Skal altid Være forrest Med støtte fra Business Region Aarhus, Aarhus Kommune, INCUBA A/S samt Foreningen Forskerparken i Aarhus.

7 Hvad kan CAPNOVA HJÆLPE MED?
Vi hjælper med at finde vej i tilskudsjunglen Vi screener ideer og matcher dem med det rette partnerskab og det rette støtteprogram. Vi hjælper med at gøre regelsættet for støtteprogrammerne forståeligt og overskueligt. Vi kender programmerne – hvad de kan bruges til og hvad de ikke kan bruges til. Vi hjælper virksomhederne med at teste deres idé med fondssekretariaterne Men CAPNOVA skriver ikke din ansøgning.

8 Fundingtracker for danske virksomheder 2014
FORSKNING UDVIKLING MARKEDSMODNING Markedsmodningsfonden Virksomheder kan søge støtte til test og tilpasning af produkter og serviceydelser eller en garanti, der mindsker købers usikkerhed ved at investere i ny teknologi. Deadline: Ultimo 14/Primo 15 Højteknologisk projekter Støtter udvikling af ny højteknologi med et åbenbart erhvervsmæssigt potentiale. Deadline: 22 august 2014 Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Støtter ambitiøs, forretningsorienteret nytænkning i fødevareerhvervet gennem dynamisk samspil mellem bæredygtighed, effektivitet og værdiløft. Deadline: 10. september 2014 Grøn Omstillingsfond Understøtter virksomheders grønne omstillingsaktiviteter. Deadline: 9. marts 2015 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtter virksomheder i udvikling og demonstration af nye effektive energiteknologier. Deadline: 4. september 2014 ErhvervsPhD og Erhvervspostdoc Yder tilskud til at ansætte en erhvervsPhD eller ervhvervspostdoc til at løse konkrete forsknings- og udviklingsopgaver. Deadline: 19. september 2014 InnoBooster SMV’er kan få tilskud til videnpakker tilpasset deres behov for viden eller teknologi. Deadline: Løbende Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) Støtter virksomheder i at udvikle og demonstrere nye og effektive miljøløsninger. Deadline: 1. oktober om økologisk byggeri Hovedopslag om foråret

9 Idévurdering 1. Nyskabende 2. Hvorfor
Er det udvikling af nye produkter / koncepter / services eller forbedring af eksisterende? Hvilke udviklingsopgaver indeholder ideen? Kan kendt viden løse problemet – skal der ny viden til? Har andre fået idéen før - hvilken research har der været? Kan idéen / produktet / konceptet /serviceydelsen beskyttes? 2. Hvorfor Hvilket problem løser idéen? 3. Relevant partnerskab og egen erfaring 4. Potentiale Hvad er det nationale hhv. internationale potentiale – forretningsmæssigt og samfundsmæssigt? Hvad ønsker I at opnå? 5. Tidsplan og finansiering Hvad er timingen og kan I medfinansiere projektet?

10 TOP 5 Faldgruber Dårlig timing og forkert prioritering
Kommer for sent i gang og går kun efter pengene – udviklingsprojekter er langsigtede Vi kan klare det hele selv Hvad er problemet og hvem er de bedste til at hjælpe med at finde løsningen? Vi kan ikke beskytte vores IPR Ny viden og nye samarbejder udvikler virksomheden hurtigere og bedre… Markedsføring af produktets fortræffeligheder Søge støtte til at løse udfordringer Gider ikke administrativt bøvl Der er hjælp at hente

11 Vores erfaring Virksomhederne er ligeglade med hvilket støtteprogram de får penge fra – de vil have målrettet hjælp til at finansiere deres idé – oftest tæt på ansøgningsfristen. Fundraising ekspertise er nødvendigt Sammenhængende kapitalformidlingssystem – ”hårde” og ”bløde” penge Helhedsorienteret Funding der giver værdi Samarbejde Vi komplementerer erhvervsservicesystemet – ideelt set ”leads” derfra Tæt samarbejde med Region Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

12 Kontakt CAPNOVA CAPNOVA, Åbogade 15, 8200 Aarhus N CAPNOVA, Universitetsparken 7, 4000 Roskilde Kontakt Søren Nipper


Download ppt "gør innovative idéer til succesfulde virksomheder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google