Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vrede -en vigtig og en vanskelig følelse Blå Kors Landskonference 2010 Psykolog Ole Rabjerg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vrede -en vigtig og en vanskelig følelse Blå Kors Landskonference 2010 Psykolog Ole Rabjerg."— Præsentationens transcript:

1 Vrede -en vigtig og en vanskelig følelse Blå Kors Landskonference 2010 Psykolog Ole Rabjerg

2 Mål for undervisningen Igangsætte og/eller støtte en proces som sigter mod øgede færdigheder i bedre at kunne:  Rumme og håndtere egen vrede  Rumme og håndtere andres vrede mod mig  Rumme og håndtere andres vrede mod andre

3 Gud og vrede I GT er der 365 henvisninger til Guds vrede I GT er der 80 henvisninger til menneskers vrede I GT er Guds vrede udtryk for hans retfærd over for menneskets synd. Guds vrede står ikke i modsætning til hans kærlighed Gud er sen til vrede (Sl 103,8) Jesus viste vrede overfor disciplene, farisæerne og de skriftkloge.

4 Vrede i NT Thymos – svarer til raseri Anvendt ca 20 gange i NT Heftig bevægelse Stærk ophidselse Pludselig følelsesudbrud (impulskontroltab, eksplosionsagtig) Luk.4,28 Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri (thymos), da de hørte det; de sprang op, jog ham (Jesus) ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned

5 Vrede i NT Orgé – svarer til krænkelse/forurettethed Anvendt ca 45 gange i NT Mere dybtgående end ”thymos” Langvarig indstilling Vil ofte blive ved med at søge hævn Matt. 5,22: Enhver, som bliver vred (orgé) på sin broder (uden grund), skal kendes skyldig af domstolen

6 Vrede i NT Aganaktesis – harme Hensigtsmæssig vredesadfærd ”hellig vrede” Vrede over uretfærdighed Mark 10,13-14: De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem men da Jesus så det, blev han vred (aganaktesis)

7 Vrede i NT Parorgismos – bitterhed Fastgroet vrede Ef. 4,26-27: Bliv blot vrede (orge), men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede (parorgismos),og giv ikke plads for Djævelen Ef. 4.31 Al forbitrelse (parorgismos) og hidsighed (thymos) og vrede (orgé) og råb og spot skal ligge jer fjernt

8 Medfødte grundfølelser Sorg

9 Følelser har en udviklingshistorie Hvordan er der blevet reageret på mine følelser? Hvordan har mine rollemodeller været ifht at vise og håndtere egne følelser? Hvilken hjælp har jeg fået til at håndtere mine følelser?

10 Følelsernes udviklingshistorie Barnet er afhængig af: At der er nogle som reagerer på dets følelser At følelserne bliver rummet At opleve ret til at have egne følelser Kendskab til de rammer der er for følelsesudfoldelsen Hjælp til differentiering af følelser Hjælp i udvikling af evnen til at rumme modsatrettede følelser  Modne følelser som får udtryk på en konstruktiv måde

11 Følelsernes ABC Hvor der er mennesker, er der følelser Følelser bliver aktiverede, når der sker noget, som berører dig Følelser er ikke enten forkerte eller rigtige De følelser du har, gør dig ikke til et godt eller dårligt menneske Hjernen er konstrueret således at vi kun har ringe kontrol over: Hvornår vi bliver overskyllet af en følelse Hvilken følelse der kommer Hvor længe følelsen varer MEN vi kan i høj grad lære selv at kontrollere hvilken ADFÆRD følelse medfører! Ca 80 % af vores adfærd er styret af følelser

12 Hjernens reak- tionssystem Thalamus Amygdala Tilbage

13 Udløsere for vrede: Hindring i tilfredsstillelse af grundlæggende behov, fx mad, varme, tryghed Hindring i at få opfyldt ønsker, drømme, længsler eller livsudfoldelse Svigt Tab Uretfærdighed Overskridelse af grænser Oplevelsen af en trussel/angreb

14 Oplevelsen er afgørende for mine følelsesreaktioner Hvilken information ”ser” jeg? Hvordan fortolker jeg situationen? Påvirker min følelsesmæssige reaktion I-------------------------I--------------------------I 0 5 10

15 Vredesadfærd Enhver kan blive vred – det er let. Men at blive vred på den rette person, i det rette omfang, på det rette tidspunkt, med det rette formål og på den rette måde – det er ikke let. Aristoteles græsk filosof, 300 f. Kr.

16 Tibetansk lærer om vrede: Man skal ikke undertrykke den og man skal ikke handle i overensstemmelse med den.

17 Vredesadfærd Aggressiv Krænker den anden Udøver magt over den anden Undertrykkende Raseri Skyttegravskrig Konfliktsøgende Kritisk Bebrejdende Pålægger den anden skyld Passiv aggressiv

18 Vredesadfærd Flere aggressive udtryksformer Kulde Bagtalelse Sarkasme Rethaveri Fysisk magtudøvelse Vold eller hærværk Had

19 Vredesadfærd Submissiv Krænker sig selv Afmagt/magtesløs Selvundertrykkende Undskyldende Undvigende/flugt Hæmmet Selvopofrende Martyr Glasagtig Sårede Selvfornægtende

20 Vredesadfærd Flere submissive adfærdsformer Humor Afstand (fx rejse sig og gå) Tavshed Surhed Bitterhed Stivhed (ikke-fleksibel) Selvmord

21 Vredesadfærd Assertiv Krænker ingen Indrestyret Fri Ærlig Udgangspunkt i egen oplevelse Tydeliggør sig selv Klar Accepterende tilgivende

22 Definition Assertiv adfærd At kunne og turde udtrykke sine følelser, meninger og behov klart, utvetydigt og ærligt, med respekt for sig selv og respekt for den anden!

23 Vredeshåndtering individ kræver en følelsesmæssig udvikling – en proces! kræver anerkendelse af vredesfølelsen når den dukker op afklaring af faktorer som kan forstærke vreden, fx sygdom, stress, akut krise Lære sin vrede at kende Lære højrisiko situationer at kende og lære deres indhold at kende Arbejde med fortolkningen

24 Vredeshåndtering individ Teknikker: At mestre ”den primitive hjerne” Forberede situationer Afkøling – trække sig ud af situationer Tælle – fra 200 og ned med 7 Fokusskifte distraktionsteknikker vredesbreve nuancerede vurderinger at lære assertive vredesudtryk

25 Vredeshåndtering parforhold Samtale (samtale for ægteskab = blod for krop) Afklare eksterne aktiverende mekanismer, fx stress, vrede kunder på arbejde, osv. Fokus tilbage på egne reaktioner – at tage ansvar for egne reaktioner Udforske egen fortolkning Evt forstå vreden i lyset af udviklingshistorien Tilgivelse, tilgivelse, tilgivelse Dyrke de gode følelser i de gode perioder Vrede avler vrede – derfor stoppe negative spiral Professionel hjælp hvis spiralen ikke kan brydes

26 Vrede er en vanskeligere følelse når man: har en depression er bange er stresset/presset er træt (søvnmangel) får for dårlig ernæring

27 Hvad forhindrer vrede? angsten for tab af den andens kærlighed angsten for at den anden går i stykker, angst for at såre den anden angsten for selv at gå i stykker angsten for den andens reaktioner brud på leveregler brud på åndelige leveregler kender kun til raseriet som vredesudtryk

28 Vrede Jeg går ikke i stykker af at blive vred Du går ikke i stykker af at jeg bliver vred Jeg går ikke i stykker af at du bliver vred  men jeg kan blive alvorligt bange for at enten jeg selv eller du går i stykker


Download ppt "Vrede -en vigtig og en vanskelig følelse Blå Kors Landskonference 2010 Psykolog Ole Rabjerg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google