Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KBC/KBCM Stiftende Generalforsamling KBCM/KBC sammenlægning Godkendelse af vedtægter Valg af Formand, Kasserer og Bestyrelse 15. April 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KBC/KBCM Stiftende Generalforsamling KBCM/KBC sammenlægning Godkendelse af vedtægter Valg af Formand, Kasserer og Bestyrelse 15. April 2013."— Præsentationens transcript:

1 KBC/KBCM Stiftende Generalforsamling KBCM/KBC sammenlægning Godkendelse af vedtægter Valg af Formand, Kasserer og Bestyrelse 15. April 2013

2 KBC og KBCM lever i dag meget adskilt efter klubberne blev delt for omkring 20 år side. De to klubbers bestyrelser mødtes i efteråret for at drøfte mulighederne for tættere samarbejde med det formål at gavne og vokse cykelmiljøet i Kolding, herunder især ungdomsarbejdet. Generalforsamlinger i de to klubber har godkendt grundlaget og vedtægterne for den ”nye” ”gamle” klub Baggrund

3 Klubben skal være et fælles hjemsted for alle over 10 år med interesser for cykelsport Klubben skal indeholde fire ligeværdige discipliner styret af hvert sit udvalg: Børne & ungdom op til 23 år, Landevej, MTB og Cross Veteraner (i daglig tale kaldet Onsdagsklubben). Disciplinerne og udvalgene er ligeværdige på alle måder, dvs. såvel inden for fokus, økonomi som ressourceallokering. Slutmål

4 Ved sammenlægningen skal KBC og KBCM indgå på lige niveau. Det vil sige med samme værdi af ”bogførte aktiver”. KBC har ved sammenlægning en betydelig større kassebeholdning. Til overskuddet i forhold til KBCM oprettes en særskilt konto til styring af disse midler. (Christian) Økonomi ved sammenlægning

5 Fordelingsnøgle ny KBC Status pr. 15-04-2013. Alle tal er foreløbige tal Før sammenlægningKBCMKBC Kassebeholdning 63.874 kr 341.000 kr Tøj 90.550 kr 29.000 kr Diverse materiel 12.700 kr Udestående kontingent 7.750 kr I alt 162.174 kr 382.700 kr Ved sammenlægning KBCM KBCNyt KBC Kassebeholdning 63.874 kr 120.500 kr 184.374 kr Tøj 90.550 kr 29.000 kr 119.550 kr Diverse materiel 12.700 kr Udestående kontingent 7.750 kr I alt 162.174 kr 162.200 kr 324.374 kr Særskilt konto oprettes af resterende KCB kassebeholdning 220.500 kr

6 Driftsoverskud fra kontingenter fordeles mellem udvalgene efter en fordelingsnøgle relativt per medlem. Kontingentet foreslås til 250,- kr. per år. Ca. 170,- kr vil gå til fællesudgifter. Fordelingsnøglen har rod i hvilke udvalg, og dermed hvilke cykelsportsaktiviteter, medlemmerne dyrker. Hvert medlem skal angive hvilket disciplinudvalg hans/hendes bidrag skal gå til, og dermed hvilken disciplin medlemmet deltager i. Der er mulighed for at vælge to disciplinudvalg/aktiviteter pr. medlem, hvorved bidraget fordeles med 50% til hver disciplin/udvalg. Økonomi ved drift

7 Fremtidige indtægter fra sponsorer fordeles med 100% til Børne & Ungdoms udvalget. Det skal tilstræbes at pengene til børn og unge fordeles efter antallet af medlemmer i de forskellige aldersklasser. I starten skal pengene til børn og unge bruges til at skabe en tilgang af børn og unge. Fremtidige indtægter fra frivilligt arbejde fordeles til det udvalg som udfører det frivillige arbejde. Sponsor- og arbejdsindtægter

8 Klubben ledes af en Bestyrelse på 7 medlemmer, der består af: Formand, Kasserer et medlem fra hvert område: Børn og Unge, Landevej, MTB/Cross, Veteran og Tøj/Materialer/Lokaler. Bestyrelsesmedlemmet fra hvert disciplinudvalg leder samtidig det pågældende udvalg. Udover de valgte disciplinudvalg, oprettes arbejdsudvalg efter behov. Bestyrelse

9 KBC General- forsamling Formand Kasserer Børn & Unge Udvalgs- medlemmer Landevej Udvalgs- medlemmer MTB/Cross Udvalgs- medlemmer Veteraner Udvalgs- medlemmer Materialer Udvalgs- medlemmer

10 Der køres i fælles tøj og der er fælles tøjindkøb og tøjhåndtering. Den enkelte rytter betaler selv eget tøj til klubbens indkøbspris. Tøj ”forældes” ikke og gammelt tøj bruges op uanset KBC eller KBCM logo. Det vil sige medlemmerne må frit køre i det tøj de har købt så længe de ønsker, også selvom der er uaktuelle sponsorreklamer på tøjet. Dog henstilles det til alle medlemmer at køre i klubbens aktuelle klubtøj af hensyn til klubbens sponsorer. Denne henstilling gælder alle klubbens trænings aktiviteter. Klubtøj

11 Ingen revolution og ingen ændringer fra i morgen. Fortsætter foreløbigt som hidtil. Regnskaberne revideres og afsluttes pr. 15-4-2013 og de to klubber fusionerer formelt. Klubberne om-registreres i DCU, bank og myndigheder Udvalg for de 4 discipliner (B/U, Landevej, MTB/Cross og Veteraner) sammensættes. De næste skridt

12 Bestyrelsesmøde ca. 1. maj lægger planerne inden for de aftalte rammer. Ny fælles hjemmeside klar ca. 1. maj Bygger på det bedste fra de to eksisterende Tilmelding til disciplin Kontingenter harmoniseres. Tøjpriser harmoniseres. De næste skridt


Download ppt "KBC/KBCM Stiftende Generalforsamling KBCM/KBC sammenlægning Godkendelse af vedtægter Valg af Formand, Kasserer og Bestyrelse 15. April 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google